Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
3D lidar Panasonic pro autonomní roboty i autonomní průmyslovou dopravu

15.9.2017 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření. Mezi množstvím různých využití, například při měření rychlosti větru nachází lidary uplatnění zejména při navigaci autonomních vozidel – viz příklad projektu GATEway. Společnost Panasonic představila v září 2017 nový 3D lidar, vhodný svými vlastnostmi právě pro využití u autonomních robotů pohybujících se v blízkosti lidí nebo u autonomních vozidel v průmyslu a zemědělství. Zároveň ukazuje, jak takovýto lidar funguje.

Nový 3D lidar od Panasonicu (viz foto vpravo) dokáže, na rozdíl od dosud běžně používaných lidarů, snímat své okolí v horizontálním úhlu 270 ° a vertikálním úhlu 60 °. Dále umí měnit vertikální úhel detekce a míru rozlišení a je schopen přesného rozlišení i při intenzivním slunečním světle.

Mezi jeho další parametry patří rozlišení ve vertikálním úhlu ve třech režimech 1,5 stupně, 3,0 stupně a 7,5 stupně, detekční vzdálenost v rozmezí 0,5 – 50 m, snímková frekvence obrazu 5 – 25 fps (pro porovnání, u běžného filmu je to 24 fps) a rozměry 130 mm × 120 mm × 140 mm.

Jak takovýto lidar doplněný optickým zařízením pro zdokonalení jeho vlastností funguje, ukazují obrázky 1 a 2 níže. Toto zařízení zahrnuje laser a pohyblivé zrcadlo ovládané servomotory. Laserový paprsek se pohybuje po stanovené dráze a pomocí odraženého světla, zachyceného fotodetektorem, snímá své okolí. Zrcadlo se mezi tím pomocí dvou servomotorů pohybuje ve dvou různých směrech. Ačkoli tedy laserové světlo opisuje stále stejnou dráhu, pohybující se zrcadla umožňují zvětšit nebo naopak zmenšit úhel detekce a míru rozlišení detailů.

Obr. 1 (ZVĚTŠIT OBRÁZEK)

Pohybuje-li se robot (nebo autonomní vozidlo) po rovné ploše s málo pohyblivými objekty okolo něj, může se sám pohybovat relativně rychle a snímat své okolí pod malým úhlem. Pokud se dostane do prostředí s více pohybujícími se objekty, zvětší úhel snímání. Jakmile narazí na pohybující se objekt, zmenší úhel nastavení a pozorně snímá tento objekt do větších detailů.

Obr. 2 (ZVĚTŠIT OBRÁZEK)

Celý přístroj tak nepotřebuje žádné další dodatečné senzory, jak je tomu obvyklé u dosavadních lidarů pro autonomní vozidla.

Protože odražené světlo sleduje stejnou dráhu jako světlo emitované, byl u tohoto zařízení výrazně snížen „světelný šum“ v důsledku slunečního světla, působící nepřesnosti v detekci. 3D lidar Panasonic tak dokáže pracovat s vysokou přesností i při intenzitě osvětlení až 100 000 luxů, což odpovídá silnému slunečnímu svitu. Porovnání 3D lidaru Panasonic s tradiční kamerou za těchto podmínek ukazuje obrázek č. 3:

Obr. 3

Prodej těchto lidarů zákazníkům začne v lednu 2018.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto a obrázky © Panasonic

Další informace zde

Přečtěte si také:

Projekt GATEway: Lidar mapuje ulice pro automatický minibus

19.10.2016 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla provádí potřebná měření. Pomocí tohoto přístroje probíhá nyní třírozměrné mapování ulic v Greenwichi pro automatické minibusy v rámci britského projektu GATEway


Stratobus: elektřinou poháněná stratosférická vzducholoď ohlídá bezpečnost

29.4.2016 Koncem dubna 2016 ohlásila společnost Thales Alenia Space (společný podnik mezi firmami  Thales and Finmeccanica a jeden z nejdůležitějších hráčů na evropském trhu vesmírné telekomunikační, navigační a měřící techniky) zahájení unikátního výzkumného a vývojového projektu Stratobus. Stratobus je autonomní stratosférická vzducholoď, určená zejména k dohlížení na bezpečnost pozemních objektů, pro měření a telekomunikační účely. 


Lidar pomáhá větrným elektrárnám

4.6.2014 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla měří rychlost větru (viz obrázek dole). Jak koncem května 2014 oznámila společnost Mitsubushi Electric, provedlo Nizozemské výzkumné centrum pro energetiku (ECN) úspěšně testy jejího kompaktního větrného lidaru (viz foto nahoře) pro validaci a následné schválení. Tento lidar tak může účinně sloužit při projektování větrných farem. 


GOCE: první seismometr na oběžné dráze

10.3.2013 Družice GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) je družicí Evropské vesmírné agentury ESA, jejímž posláním je velmi podrobně mapovat gravitační pole planety Země. Na oběžnou dráhu byla vypuštěna v roce 2009 a krouží zde ve výši cca 270 km nad zemským povrchem, nejníže ze všech družic. Při vyhodnocování výsledků měření se začátkem března 2013 ukázala překvapivá věc: Tato družice zachytila zvukové vlny ze zemětřesení v Japonsku v březnu 2011. Toto zjištění znamená průlom v seismologii 


CryoSat: Měření ledovců radarovým výškoměrem

8.1.2013 Koncem roku 2012 ukončila svoji misi družice CryoSat, vypuštěná Evropskou kosmickou agenturou ESA na oběžnou dráhu v roce 2010. Družice CryoSat byla vyvinuta k tomu, aby měřila tloušťku polárních ledovců a sklon povrchu pevninských ledovců v Antarktidě, Grónsku a v horských oblastech.  ...->


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services