Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Fotovoltaický panel s rekordní účinností 24,7 %

19.2.2013 Společnost Panasonic oznámila 12. února 2013, že se jí podařilo dosáhnout v laboratorních podmínkách rekordní účinnosti křemíkového krystalického fotovoltaického panelu prakticky použitelné velikosti, tj. 100 cm² a více. S panelem HIT o tloušťce 98 μm dosáhla energetické účinnosti 24,7 %, a překonala tak o 0,5 % účinnosti dosavadní zaznamenaný rekord u takovýchto panelů.

Skutečnost, že bylo této účinnosti dosaženo u velmi tenkého panelu, má velký význam pro jeho komerční uplatnění. Má totiž přímý vliv na výrobní náklady, a tím i na konkurenční výhodu výrobku na trhu.

Uvedeného rekordu bylo dosaženo díky současnému snižování různých druhů energetických ztrát, dosaženému díky výrobní technologii použité u článku HIT (viz obrázek):


Snížení rekombinační ztráty: fotovoltaický (PV) článek HIT je tvořen monokrystalickým křemíkovým základem pokrytým amorfním křemíkovým povlakem. To vede ke snížení rekombinační ztráty, tedy ztráty proudu a napětí PV článku způsobené vytvořením pozitivně a negativně nabitých elektrických částic, jejichž náboj se navzájem ruší. Tím se zvýšilo maximální napětí PV článku (na obrázku označené Voc) ze 0,748 V na 0,750 V.

Snížení optické ztráty: Díky lepší průsvitnosti používaných materiálů se snížily absorpční ztráty článku. Také se snížila ztráta v důsledku stínění tím, že se snížila plocha horní mřížkové elektrody. Maximální proud PV článku na jednotku jeho plochy (na obrázku označený Jsc) se tak zvýšil z 38,9 na 39,5 mA/cm².

Snížení odporové ztráty horní mřížkové elektrody: Zlepšením poměru hmotnosti a šířky horní mřížkové elektrody se podařilo zmenšit její odpor, a tím zvýšit faktor účinnosti PV článku (na obrázku označený FF), měřený podílem mezi maximálním měřeným výkonem článku a výkonem vypočteným z maximálního proudu a maximálního napětí. Tento faktor se zvýšil z 0,822 na 0,832.

Nyní je úkolem Panasonicu uplatnit tyto technologie co nejrychleji u komerčně vyráběných produktů.

redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázky: Panasonic

Další informace zde

Přečtěte si také:

Ivanpah Solar Electric Generating System: největší solárně-termální elektrárna na světě

17.2.2014 Od poloviny února 2014 dodává do přenosové sítě USA energii největší solárně-termální elektrárna na světě, Ivanpah Solar Electric Generating System, jak oznámil její provozovatel, společnost NRG Energy. Tato elektrárna, oficiálně zprovozněná na konci roku 2013, se nachází v Ivanpahu v Kalifornii (USA), poblíž hranice se státem Nevada, v prostoru Mohavské pouště, na ploše cca 13 km2.  


Grand Renewable Energy Park: Největší fotovoltaická elektrárna v Kanadě

18.11.2013 Největší kanadskou fotovoltaickou elektrárnou se stane Grand Renewable Energy Park v provincii Ontario o výkonu 100 MW. Konsorcium společností ABB a  Bondfield Construction uzavřelo začátkem listopadu 2013 smlouvu na projekt na klíč pro její vybudování s inženýringovou společností Canadian Solar Solutions, která je zadavatelem projektu.


Fotovoltaika pomáhá šetřit energii autobusů

31.10.2013 V polovině října 2013 představil městský dopravce v polském městě Lublin unikátní řešení, jak ušetřit energii vozidel: Na střechu autobusu byly pokusně instalovány ultratenké fotovoltaické panely, z nichž se dobíjejí baterie vozidla. To snižuje zátěž alternátoru a následně i spotřebu paliva. Efekt tohoto zařízení je tedy nejen ekologický, ale i ekonomický. Potenciální finanční úspory jsou odhadovány ve výši 8 000 zlotých (1 900 €) na vozidlo ročně. 


„Kirnitzschtalbahn: Fotovoltaická tramvaj v Saském Švýcarsku oslavila výročí

13.8.2013 Koncem července 2013 oslavila své 115. narozeniny Kirnitzschtalbahn, turistická tramvajová železnice spojující lázeňské městečko Bad Schandau nedaleko českých hranic s osadou Lichtenhainer Wasserfall v údolí říčky Křinice (Kirnitzsch) uprostřed skal Saského Švýcarska. Od roku 1994 využívá tato tramvajová železnice fotovoltaické články, které jsou nainstalovány na vozovně dopravního podniku. Sluneční kočka“ – fotovoltaická vyhlídková loď

12.8.2013 Právě před čtyřmi lety, 12. srpna 2009, byla na vodu berlínské řeky Sprévy slavnostně spuštěna unikátní vyhlídková loď poháněná elektřinou z fotovoltaických panelů. Tato loď má jméno Solon a typové označení výrobce SunCat 58, tedy Sluneční kočka. Název je výstižný – její provoz je naprosto tichý a možný i v noci, protože loď dokáže plout až deset hodin bez  světla.Výsledky auditu: ERÚ mohl ovlivnit nekontrolovaný rozvoj fotovoltaiky

10.7.2013 Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil na začátku července 2013 dokument s názvem „Audit procesu nastavení výkupních cen fotovoltaické energie“ zpracovaný kanceláří BDO Audit s.r.o. Audit zadal ERÚ pro účely ověření správnosti svého postupu při stanovení výpočtu výkupních cen elektrické energie z fotovoltaických zdrojů v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2011. Hlavní závěry auditu jsou následující: 


Fotovoltaická elektrárna Kathu: 75 MW pro Jižní Afriku

13.5.2013 V provincii Northern Cap v Jihoafrické republice se buduje fotovoltaická elektrárna Kathu, největší svého druhu v Africe a jedna z největších ve světě. Důležitým milníkem pro předpokládané spuštění do provozu v roce 2014 bylo uzavření smlouvy se společností ABB na dodání elektrického a řídicího systému, o čemž ABB informovala na začátku května 2013. 


Fotovoltaické elektrárny: problém jménem PID

21.1.2013 Anglická zkratka PID – potential induced degradation – označuje jev, kdy výstupní výkon fotovoltaických článků klesá, jsou-li vystaveny vnějším vlivům, jako jsou vysoké teploty a vlhkost, přičemž uvnitř vnitřních okruhů (PV článků) a uzemněného rámu působí vysoké napětí.  ...->

  


Mikrokogenerace: řešení pro chytré budovy

15.1.2013 Evropská unie, která si uložila ambiciózní cíle v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů, hledá nejrůznější cesty, jak toho dosáhnout. Protože obytné budovy představují 27 % veškeré energetické spotřeby v EU, zaměřují se programy EU i na tento sektor. Jako revoluční technické řešení pro energetiku budov přichází tzv. mikrokogenerace s palivovými články, označovaná zkratkou micro FC-CHP nebo micro-CHP.  ...->


Ukládání elektřiny z obnovitelných zdrojů do zásob plynu

14.1.2013 Netradiční způsob, jak uložit nevyužitou elektřinu z obnovitelných zdrojů, je předmětem nového projektu, na nějž německé Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) vyčlenilo 3,3 mil. €. Jde o vývoj velkoobjemového elektrolyzéru nové generace ...-> 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services