Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Eplan Harness proD 2.5

13.10.2015 Od října 2015 je k dispozici nová verze softwaru EPLAN Harness proD 2.5. Díky integraci centralizovaného systému pro správu komponent platformy EPLAN získá uživatel přístup k jednotným datům, využívaným během celého vývojového procesu. Široká škála vylepšení pro návrh montážních desek, trasování svazků či správu projektu zaručuje efektivní proces celého návrhu kabelových svazků.

Vývoj se soustředil na optimalizaci pracovních postupů uživatele a největší novinkou je integrace 3D návrhu kabelových svazků do centralizovaného systému pro správu komponent platformy EPLAN. Je to milník ve správě projekčních dat. Uživatelé nyní mají jen jeden centralizovaný systém, k němuž mohou přistupovat odkudkoliv a kdykoliv v průběhu celého projektu. To výrazně omezuje úsilí potřebné k jejich správě a přináší kontinuitu pracovního procesu od prvních schémat až k výrobní dokumentaci. Zpracování centralizovaných dat je dále zjednodušeno možností odvodit 2D symbol – potřebný pro výkresy montážních desek – z existujících 3D dat. Existující data tak mohou být použita znovu – manuální vytváření 2D symbolů komponent již není třeba.

Funkce Assistent usnadní uživateli generování 2D symbolů pro výkres montážní desky z již existujícího 3D modelu. (ZVĚTŠIT OBRÁZEK)

Jednoduché umístění komponent ve 3D prostoru

Eplan Harness proD poskytuje uživatelsky přívětivý 3D systém pro návrh kabelových svazků. Elektroinženýři obecně mají méně zkušeností s prací se složitými systémy MCAD, a proto je právě pro ně uživatelsky přívětivý přístup zvláště užitečný. Umístění komponent, např. konektorů, ve 3D prostoru je umožněno výběrem referenčního bodu, hran nebo ploch, což výrazně zjednodušuje celý proces. Funkce náhledu pomáhá uživatelům dosáhnout správné pozice již napoprvé, bez nutnosti pozdějších úprav. Uživatelé, kteří používají symboly z prostředí AutoCAD, se mohou těšit na výrazně vylepšenou funkci importu. Ve verzi 2.5 je možné importované výkresy DWG nebo DXF editovat včetně veškerého souvisejícího obsahu. To výrazně urychluje proces tvorby komponent.

Funkce náhledu umožní uživatelům dosáhnout na první pokus správného umístění a odstraňuje nutnost následných úprav.

Rychlejší návrh kabelových tras

Verze 2.5 softwaru EPLAN Harness proD obsahuje mnoho nových funkcí – například zafixování pozice 3D objektů, možnost umístění počátku nového svazku do svazku existujícího a automatické trasování kabelů. Pro zjednodušení výroby mohou být v symbolu konektoru na montážní desce u každého terminálu zobrazeny barvy jednotlivých vodičů. Ve výrobě je potom možné výkres použít pro snadnou a rychlou identifikaci správné pozice vodičů v konektoru. Pro zjištění potřebných informací tedy již není nutné prohledávat soupisku vodičů, a tím se výrobní proces urychluje.

Pružnost návrhu montážních desek

Nová verze obsahuje také mnoho nových funkcí, které uživatelé ocení při návrhu montážních desek. Eplan Harness proD 2.5 odděluje „vrstvu dat“ od „vrstvy zobrazení“. To může znít velmi technicky, ale uživatelům to dává při návrhu montážních desek velkou flexibilitu. Konfigurace zobrazení umožňuje, aby výkres byl zobrazen odlišně, beze změny zdrojových dat – např. podle interních předpisů firmy pro výkresovou dokumentaci. To přináší velkou pružnost. Do správy projektů Eplan Harness proD bylo přidáno dávkové řízení změn. Požadavky na změnu a aktualizaci výkresů jsou zaznamenány a následně zpracovány hromadně, což vede ke zjednodušení řízení projektů. Funkce, jako jsou automatická aktualizace knihovny dílů nebo nově podporované formáty CAD, patří k mnoha dalším vylepšením pro zvýšení efektivity projektování svazků a zrychlení procesu jejich návrhu.

EPLAN Software&Services

Foto © EPLAN

Bližší informace na www.eplan.cz

Přečtěte si také:

JHV-ENGINEERING zvyšuje efektivitu výroby díky EPLAN EEC One

19.8.2015 Přední český dodavatel strojních zařízení JHV-ENGINEERING s.r.o. využívá při vývoji a výrobě svých jednoúčelových strojů a výrobních linek systém EPLAN Engineering Configuration One (EEC One). Jde o zcela ojedinělý systém pro efektivní automatizaci projekčních a inženýrských prací, který výrazným způsobem zjednodušuje a zkracuje tyto činnosti.  


EPLAN Preplanning

13.7.2015 EPLAN Preplanning rozšiřuje produktovou řadu platformy EPLAN o pokrytí kompletních inženýrských procesů od návrhu konceptu až po detailní rozpracování projektovaného zařízení prostřednictvím designových bloků zařízení a databázově orientovaného procesu vývoje. 


O polovinu kratší doba na konstrukční práce

8.7.2015 Jedním ze způsobů, jak mohou výrobci složitých rozváděčů pro řídicí systémy dosáhnout výhod oproti konkurenci, je automatizace firemních procesů. Společnost Bilfinger GreyLogix se sídlem ve Flensburgu (Německo) začala využívat systém EEC One od firmy EPLAN, a tím zkrátila dobu potřebnou pro tvorbu elektrických schémat o polovinu. 


Představení nové verze platformy EPLAN 2.5

4.5.2015 Na veletrhu Hannover Messe 2015 mohli uživatelé poprvé vidět platformu EPLAN 2.5, která by měla být uvedena na trh v září 2015. Nový navigátor usnadňuje tvorbu a editaci maker pro elektrotechnická a fluidní schémata, což urychluje zhotovení šablon a usnadňuje standardizaci. Díky rozšířenému editoru svorek a zjednodušenému nástroji pro návrh kabeláže strojů a strojních zařízení v EPLAN FieldSys jsou konstrukční práce ještě jednodušší a pohodlnější. 


Efektivnější předávání dat mezi konstrukcí a výrobou

27.4.2015 Česká společnost DEL, a. s., ze Žďáru nad Sázavou je inženýrská firma, která se zabývá dodávkami investičních celků, komplexní automatizací, výrobou elektroskříní a ovládacích pultů. V důležitých částech projekčních, konstrukčních a logistických činností využívá jako efektivní nástroj EPLAN Electric P8. 


EEC: EPLAN Engineering Configuration

24.2.2015 EPLAN Engineering Center se přejmenoval na EPLAN Engineering Configuration: ve verzi 2.4 byl představen nový název vyjadřující základní funkci řešení EPLAN pro mechatronické inženýrství – konfiguraci. Uvedená verze obsahuje prověřené funkce a nové číslování verzí, které jsou nyní shodné s číslováním platformy EPLAN. 


Novinka: EPLAN Design Space Exchange

16.2.2015 Společnost EPLAN uvedla na trh nový nástroj EPLAN Design Space Exchange, který zjednodušuje projektantům elektrotechniky a řídicích systémů návrh virtuálních modelů rozváděčů, a přitom překračuje hranice mezi elektrotechnickou a mechanickou konstrukcí. 


EPLAN Experience

22.1.2015 Společnost EPLAN představila na veletrhu SPS IPC Drives nový koncept EPLAN Experience: nový mezinárodní koncept, jehož cílem je zvýšit efektivitu projektování. Větší efektivita postupů projektování vede ke specifickým a zřetelným přínosům, jako jsou správa strategických inovací ve vysoce výkonném IT prostředí, kratší doba potřebná k uvedení produktu na trh, optimální správa využití zdrojů a větší mezinárodní konkurenceschopnost. 


LAPP KABEL představuje nový e-shop

20.1.2015 Společnost LAPP KABEL s.r.o. představila v posledních letech několik nových online nástrojů, které usnadňují a zrychlují zákazníkům a projektantům správný a efektivní výběr vhodného LAPP produktu. Mezi tyto nástroje patří například online katalog, vyhledávače a konfigurátory, 3D modely pro konstrukci strojů a zařízení či aktualizované knihovny pro EPLAN v osmi světových jazycích. 


Vyšší tempo, nižší náklady: Firma Ripploh se při projektování rozváděčů spoléhá na EPLAN a Rittal

1.9.2014 Čas a náklady jsou při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů stěžejním tématem. Potenciál pro zlepšení se dnes nachází v celém procesu od projektování přes výrobu až po osazení rozváděčové skříně. Žádaná jsou přitom řešení, která automaticky vygenerují podrobné plány a dokumentaci, ale také rozváděčové skříně, které jsou konstruovány na bázi jednotné systémové platformy, vhodné pro různé typy aplikací a minimalizující chybovost a čas montáže. Průkopníkem v použití těchto řešení je společnost Ripploh Elektrotechnik GmbH z Ostbevernu. 


Projekt CoCoS podporuje výrobu v kyberfyzickém prostoru

16.6.2014 V současné době se v odborných kruzích často hovoří o čtvrté průmyslové revoluci. Jejím základem je využívání tzv. kyberfyzického prostoru ve výrobě – tedy stavu, kdy vestavěné počítače nejen kontrolují výrobu, ale komunikují i mezi sebou a díky identifikační technologii RFID „komunikují“ také s materiálem a výrobky. Na podporu tohoto procesu byl začátkem roku 2014 v Německu zahájen projekt CoCoS (Context-Aware Connectivity and Service Infrastructure for Cyber-Physical Production Systems, tedy kontextově uvědomělá infrastruktura pro konektivitu a služby pro výrobní systémy v kyberfyzickém prostoru).  


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services