Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Výsledky předběžného průzkumu: trh inteligentních parkovacích technologií v ČR zatím neexistuje, je třeba jej vytvořit

17.8.2017 Jednou z moderních technologií, které pomáhají naplňovat koncept smart city, jsou systémy chytrého parkování s využitím internetu věcí, kombinující senzory na parkovišti s navigačními systémy, a umožňující tak řidičům rychle nalézt nejbližší volné místo k parkování. Ačkoli se o těchto systémech hovoří především v souvislosti s rozvojem měst, mohou mít stejně tak své místo ve velkých průmyslových, kancelářských nebo jiných soukromých objektech, kde usnadní život obyvatelům, zaměstnancům nebo návštěvníkům a díky optimálnímu využití parkovišť mohou ušetřit nová parkovací místa.

Není proto divu, že inteligentní parkovací systémy a možnosti jejich uplatnění přitahují průmyslové dodavatele rozmanitých „chytrých“ technologií. Na popud jednoho z nich provedla v průběhu července a srpna 2017 konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem tohoto portálu, předběžný průzkum českého trhu inteligentních parkovacích technologií. Na průzkumu spolupracovala s Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI) a se spřátelenými odborníky, kteří jsou v pravidelném kontaktu s developerskými společnostmi. Kromě toho zde shrnula i své vlastní dosavadní poznatky z této oblasti.

Z průzkumu vyplynuly následující závěry:

Trh chytrých parkovacích technologií v ČR, alespoň prozatím, neexistuje.

Na straně nabídky zde funguje více dodavatelů, včetně firem působících primárně v odvětví silničních staveb, kteří by měli zájem uplatnit své parkovací technologie (zpravidla již hotové a některé z nich vyzkoušené v zahraničí) u českých zákazníků. Příkladem je ČD - Telematika (viz její prezentace na naší konferenci Smart city v praxi II). O projekty chytrého parkování se rovněž zajímají finanční instituce, které by je chtěly nabízet v rámci svých balíčků služeb pro smart city. V neposlední řadě se o systémy chytrého parkování zajímají vysoké školy, které zde tuší příležitost k vlastní akademické a výzkumné činnosti.

Prozatím však v ČR neexistuje rozvinutý trh těchto technologií na straně poptávky.

V rámci veřejného sektoru jsou realizovány nebo plánovány ad hoc pilotní projekty na úrovni měst, příkladem je Liberec nebo Pardubice. Nelze však prozatím hovořit o trhu, který má jasné požadavky co do konkrétního užitku a nejvýše přijatelné ceny.

V případě soukromého sektoru je, podle současných poznatků, situace následující:

Developeři a pronajímatelé kancelářských prostor striktně sledují příjmy a výdaje související s majetkem. Komfort samotných obyvatel v těchto prostorách pro ně zpravidla není významnou prioritou a velmi pravděpodobně nebude důvodem, proč zvýšit své výdaje, aniž by spolehlivě vedly k jasnému finančnímu přínosu.

O chytré parkovací technologie by mohla mít důvod se zajímat velká nákupní centra. Tato centra zpravidla patří nadnárodním skupinám, a pokud by se k zavedení podobných technologií rozhodla, bude to s největší pravděpodobností na pokyn mateřské společnosti v rámci společné environmentální politiky (jako např. v případě nabíjecích stanic pro elektromobily u řetězce Lidl).

Od ostatního soukromého sektoru nebyla získána žádná pozitivní odezva a lze se domnívat, že pro ně, podobně jako v případě developerských společností, využívání chytrých parkovacích systémů prozatím není významnou prioritou.

Za daných okolností mohou dodavatelé podobných technologií nebo zainteresované finanční instituce dělat jediné: začít tento trh systematicky vytvářet formou cílené osvěty a publicity, která bude prezentovat nejen technickou, ale také ekonomickou a ekologickou stránku věci. Tedy nejen „co to umí“ a „jak to funguje“, ale také „kolik to stojí“ a „co to ušetří“.

Konzultanti a provozovatelé našeho portálu mohou zájemcům k tomuto účelu nabídnout prezentaci a publicitu formou partnerství na naší výše zmíněné odborné konferenci Smart city v praxi, jejíž další běh se předpokládá opět v březnu 2018 na brněnském veletrhu AMPER, a na obou našich internetových portálech www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz. V rámci svých konzultačních služeb mohou rovněž odborně spolupracovat na souvisejících studiích proveditelnosti, cost-benefit analýzách a podobných dokumentech.

Jakub Slavík

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Přečtěte si také:

Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete zde.


Obchodní řetězec Lidl v ČR instaluje rychlonabíjecí stanice ABB

8.8.2017 Nákupní centra jsou jedním z cílů pro městské pojížďky, k nimž mohou být do budoucna využívány soukromé elektromobily. I se všemi praktickými výhradami k této vizi (viz naše reportáž o týdnu s elektromobilem Nissan Leaf) lze konstatovat, že svět se tímto směrem ubírá. Parkoviště nákupních center jsou proto postupně vybavovány nabíjecími stanicemi a pozadu nemíní zůstat ani obchodní řetězec Lidl. Jak byla v červenci 2017 informována veřejnost, tento německý řetězec začíná s instalací rychlonabíjecích stanic pro elektromobily u svých prodejen i v České republice. 


Moravskoslezský region se zajímá o koncept smart city

12.6.2017 O koncept chytrých měst a obcí je stále více zájem po celé ČR. Svědčí o tom i školení s názvem „Koncept smart city – smysl a praktické využití“, které 8. června 2017 realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu, jako projekt na klíč pro ostravskou Agenturu pro regionální rozvoj. Mezi dvaceti registrovanými účastníky z veřejného i soukromého sektoru v Moravskoslezském kraji nechyběl ani host ze Slovenska. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce. 


Seminář Čistá mobilita v chytrém městě: česká města mají zájem o nová řešení

4.4.2017 V poslední březnový den 2017 se v Praze konal první ze série seminářů MMR ČR pro rok 2017 k problematice konceptu smart city a jeho implementace, tentokrát věnovaný městské mobilitě. Pod názvem „Čistá mobilita v chytrém městě“ jej jako vzdělávací projekt realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Mezi cca 30 registrovanými účastníky převažovali zástupci municipalit a městských služeb včetně dopravních podniků, nechyběl však ani představitel Úřadu vlády ČR nebo zástupci průmyslu. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce. 


Konference Smart city v praxi II: chytré technologie se zabydlují, od „feudálních“ dotací ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru

27.3.2017 Jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2017 proběhla 21. března 2017 odborná konference Smart city v praxi II, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. 


Smart city v praxi: vychází první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

7.3.2017 Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. 


Chytré technologie a chytrá města – revoluce nebo jen revoluční hesla?

12.8.2016 Označením „smart“, tedy chytrý či inteligentní, se dnes pyšní kdejaké zařízení. A vedle „smart“ technologií tu najednou máme také „smart“ města, která jsou s těmito technologiemi spojována. Že by tedy skutečně revoluce v technologiích, které se z ničeho nic z hloupých stávají chytrými a předávají svoji inteligenci nevědomým obyvatelům měst?  

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services