Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Moravskoslezský region se zajímá o koncept smart city

12.6.2017 O koncept chytrých měst a obcí je stále více zájem po celé ČR. Svědčí o tom i školení s názvem „Koncept smart city – smysl a praktické využití“, které 8. června 2017 realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu, jako projekt na klíč pro ostravskou Agenturu pro regionální rozvoj. Mezi dvaceti registrovanými účastníky z veřejného i soukromého sektoru v Moravskoslezském kraji nechyběl ani host ze Slovenska. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce.

V prvním bloku semináře získali účastníci nejprve obecný pohled na smart city jako koncept strategického řízení města, obce či regionu, při němž jsou využívány moderní technologie takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými oblastmi činností. Cílem je zvýšit kvalitu života občanů v daném městě, tím zvýšit jeho atraktivitu pro bydlení a podnikání, a tím následně zvýšit jeho ekonomickou úroveň. „Chytré“ technologie tedy nejsou cílem, nýbrž prostředkem k dosažení tohoto cíle.

Účastníci byli dále uvedeni do ekonomické problematiky smart city na úrovni vrcholového strategického dokumentu a rozvojových projektů, které mohou být svojí povahou buďto investiční, tedy pracující s osvědčenými a technicky způsobilými řešeními, nebo vývojové či inovační, kde se moderní technologie teprve zkoušejí a město tak slouží jako „živá laboratoř“. Nepochopení tohoto rozdílu může vést k nepříjemným nedorozuměním, jak ukazuje příklad elektrobusů v Berlíně – nutné testy vozidla a související odstavení z provozu v rámci vývojového projektu zde byly neodbornou veřejností považovány za nedostatky již odzkoušené technologie a vyvozovány z toho mylné závěry.

Celým ekonomickým blokem se prolínaly poznatky konzultantů, které se ostatně neomezují jen na koncept smart city: Neexistuje kámen mudrců ani perpetuum mobile – nelze vyrobit z ničeho něco a nic není zadarmo. Dotace sice nabízejí „něco za nic“, ovšem – obrazně řečeno – jako společenskou hru s nejistými vítězi a poraženými, jak ukazují například výsledky 20. výzvy IROP. Nikdo nepodniká pro ztrátu, ale spolupráce se soukromým sektorem (finančním či průmyslovým) nabízí jasný a vyvážený zákaznický vztah.

Ve druhém bloku semináře byli účastníci provedeni základními „pilíři“ smart city: inteligentní mobilitou, inteligentní energetikou a službami a využíváním informačních technologií. Tyto oblasti se navzájem prolínají – využití internetu věcí u parkovacích systémů je například stejně tak otázkou informatiky jako součástí řešení městské mobility, které se neomezuje pouze na „alternativní“ pohony vozidel. V souvislosti s inteligentní mobilitou bylo prezentováno město Ostrava jako české centrum excelence pro elektrobusy, které zde v pravidelném provozu úspěšně slouží od roku 2010.

Nakonec byla na příkladu odpadového hospodářství ve města a svozu dopadů ukázán komplexní průřezový problém smart city, který zasahuje do všech uvedených oblastí smart city, a nejde tedy jen o pouhé „chytré“ nádoby na odpadky – viz příklad projektu v norském Stavangeru.

V diskusích k jednotlivým tématům potvrdili účastníci dobré zkušenosti ze zavádění moderních technologií (například zmíněné podzemní kontejnery na komunální odpad). Uvítali i nové poznatky z prezentovaných případových studií, zejména Mobilní rozhlas pro komunikaci vedení města s občany (blíže k němu viz prezentace z konference Smart city v praxi II) nebo pozitivní účinky správně voleného veřejného osvětlení hřišť na zdravé návyky dětí i rodičů z případové studie projektu v Uppsale. Zároveň vnímali potřebu komplexního řešení problému, aby nezůstalo jen u jednotlivostí. Během celého školení poukazovali účastníci na nutnost průběžného vzdělávání a osvěty na úrovni široké veřejnosti i politického zastoupení měst a obcí.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Přečtěte si také:

Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


Seminář Čistá mobilita v chytrém městě: česká města mají zájem o nová řešení

4.4.2017 V poslední březnový den 2017 se v Praze konal první ze série seminářů MMR ČR pro rok 2017 k problematice konceptu smart city a jeho implementace, tentokrát věnovaný městské mobilitě. Pod názvem „Čistá mobilita v chytrém městě“ jej jako vzdělávací projekt realizovala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Mezi cca 30 registrovanými účastníky převažovali zástupci municipalit a městských služeb včetně dopravních podniků, nechyběl však ani představitel Úřadu vlády ČR nebo zástupci průmyslu. Podívejme se na některé zajímavé poznatky z této akce. 


Projekt FREVUE: březnový webinář prezentoval zajímavé provozní ukazatele elektrifikované městské logistiky

30.3.2017 Evropský projekt elektrických nákladních vozidel FREVUE, který na našich portálech průběžně sledujeme, uspořádal v březnu 2017 webinář k dílčím provozním zkušenostem z uplatnění různých elektrických nákladních a užitkových automobilů v různých evropských městech s rozmanitými geografickými a klimatickými podmínkami. Prezentované výsledky budou jistě užitečné i pro případné české následovníky. Zde vybíráme ty nejzajímavější. 


Konference Smart city v praxi II: chytré technologie se zabydlují, od „feudálních“ dotací ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru

27.3.2017 Jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2017 proběhla 21. března 2017 odborná konference Smart city v praxi II, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. 


Smart city v praxi: vychází první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

7.3.2017 Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. 


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Byli jsme přitom: ve Studiu ČT24 o automatických elektrických minibusech

30.1.2017 V pořadu České televize Studio ČT24 v neděli 29. 1. 2017 vystoupil jako host – odborník na elektromobilitu, provozovatel našich portálů Jakub Slavík. Tématem byly automatické elektrické minibusy bez řidiče, tedy autonomní vozidla a jejich využití, příležitosti i otevřené otázky.


Zelená infrastruktura pro smart city a tušení souvislostí aneb učme se od dětí

22.2.2016 Učme se od svých dětí, praví moudří. Já bych k tomu, s dovolením, ještě dodal: … a od jejich učitelů. To je totiž tak. Naše dcera se dala do studia krajinářské realizace na brněnské Mendelově univerzitě. Při jejím vyprávění „co nového ve škole“ (téhle otázky se zkrátka nezbavíte, ani když už je děťátku přes dvacet) nám náhle koncept smart city, který při naší konzultační, novinářské a konferenční činnosti pomáháme spolu s našimi kolegy rozvíjet, začal nabývat další dimenzi. 


Chytré technologie a chytrá města – revoluce nebo jen revoluční hesla?

12.8.2016 Označením „smart“, tedy chytrý či inteligentní, se dnes pyšní kdejaké zařízení. A vedle „smart“ technologií tu najednou máme také „smart“ města, která jsou s těmito technologiemi spojována. Že by tedy skutečně revoluce v technologiích, které se z ničeho nic z hloupých stávají chytrými a předávají svoji inteligenci nevědomým obyvatelům měst? 


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Víte, jak funguje baterie?

8.3.2013 S bateriemi se setkáváme na každém kroku, v nejrůznějších velikostech a s nejrůznějším účelem použití – od pohonu náramkových hodinek po pohon elektromobilu nebo lodě. Právě v naší rubrice Elektromobilita se o nich často pojednává jako o zdrojích elektrické energie, vedle palivových článků, o nichž pojednávají „Zelené“ taháky pro středoškoláky (i dospělé) č. 2 v této rubrice. Bude proto užitečné si připomenout, jak baterie fungují, a stručně ukázat výhody a nevýhody některých typů, o nichž se často hovoří. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services