Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Máme nový informační portál Smartcityvpraxi.cz

Milí čtenáři, inzerenti a přátelé našich internetových stránek!

4.10.2016 S potěšením oznamujeme, že jsme již naplno zahájili provoz nového informačního portálu www.smartcityvpraxi.cz, zaměřeného na problematiku chytrých měst a regionů. Stránky s touto doménou, dosud provozované v testovacím režimu, tak započaly svůj vlastní život.


Co zde čtenář nalezne?

Především jsou to zajímavosti z nových i stávajících projektů chytrých měst a regionů a příklady technických řešení, která chytrým městům pomáhají nebo můžou pomáhat. Také tu je možno nalézt obecně platné poznatky z technologie a ekonomiky, užitečné pro praktickou realizaci chytrých měst. A v neposlední řadě jsou zde pozvání na zajímavé akce z této oblasti.

Co má nový portál společného s Proelektrotechniky.cz?

Stejně jako u Proelektrotechniky.cz chceme, a cítíme to jako závazek vůči našim čtenářům, aby nové stránky Smartcityvpraxi.cz byly zajímavé obsahem, čtivé způsobem podání a hodnotné co do kvality předkládaných informací.

Také zde dbáme na systém a strukturu, co se týká členění portálu a jeho celkového vzhledu. Chceme, aby portál uspokojil čtenáře při nalezení toho, co chtěl vědět, a vybídnul ho k dalšímu hledání nových a zajímavých poznatků o chytrých městech.

S tím jde ruku v ruce i naše inzertní politika, stejná u obou našich portálů. Ačkoli i Smartcityvpraxi.cz nabízí dostatek prostoru pro užitečnou inzerci, nebudeme obtěžovat čtenáře rušivými, irelevantními nebo nevkusnými reklamami ani nervózními a neodbytnými animacemi.

A čím se nový portál naopak liší?

Zatímco Proelektrotechniky.cz je především zpravodajský portál, Smartcityvpraxi.cz je více portálem vzdělávacím a osvětovým. Neklade si za cíl informovat denně o novinkách, ale spíše vysvětlovat a ukazovat na praktických příkladech různé aspekty chytrých měst.

Zatímco Proelektrotechniky.cz je na prvním místě technologicky zaměřený, má Smartcityvpraxi.cz o poznání širší záběr. I zde je věnován dostatek prostoru moderním technologiím, ale na první místo se dostávají zajímavé projekty chytrých měst a regionů se „šedou“ i „zelenou“ infrastrukturou, kde mají místo lidé, stejně jako technika.

Tomu všemu odpovídá i celkový vzhled portálu – méně inženýrsky strohý, více umělecky odlehčený.

Oba naše portály budou mít i nadále mnoho společných témat a navzájem se na sebe odkazovat, ku prospěchu všech zúčastněných. Ostatně nejjednodušší způsob vyjádření toho, čemu říkáme synergie, zní: 1 + 1 = 2,5 (v našem případě i několikanásobně více).

Přejeme tedy našim čtenářům, aby se jim nový portál líbil a aby se stal místem jejich pravidelných zastavení při putování napříč virtuálním světem internetových informací.

Pavla Slavíková, šéfredaktorka portálu

Jakub Slavík, majitel firmy a provozovatel stránek

Foto  © archiv Smartcityvpraxi.cz

www.smartcityvpraxi.cz

www.proelektrotechniky.cz

 Přečtěte si také:

Čisté autobusy do chytrého města

20.9.2016 Časopis Technický týdeník uveřejnil ve svém letošním zářijovém čísle 16 článek Jakuba Slavíka, provozovatele našeho portálu, s názvem „Čisté autobusy do chytrého města“. Autor se zde souhrnně zamýšlí nad přednostmi a úskalími autobusů na CNG, trolejbusů, bateriových i palivočlánkových elektrobusů a diesel-hybridních autobusů z pohledu provozních vlastností i ekonomických a ekologických aspektů. Protože byl článek nepříliš šetrným způsobem redakčně upraven, zveřejňujeme zde pro naše čtenáře jeho plné znění včetně původního grafického doprovodu. 


Chytré technologie a chytrá města – revoluce nebo jen revoluční hesla?

12.8.2016 Označením „smart“, tedy chytrý či inteligentní, se dnes pyšní kdejaké zařízení. A vedle „smart“ technologií tu najednou máme také „smart“ města, která jsou s těmito technologiemi spojována. Že by tedy skutečně revoluce v technologiích, které se z ničeho nic z hloupých stávají chytrými a předávají svoji inteligenci nevědomým obyvatelům měst? 


Smart City – a revolution or just a smart slogan?

3.6.2016 Britský odborný časopis Eurotransport, zaměřený na hromadnou dopravu a využívání moderních technologií, zveřejnil 2. 6. 2016 na svých internetových stránkách komentář provozovatele našeho portálu, manažerského konzultanta Jakuba Slavíka, k problematice smart city


Rozhovor v MF Dnes s Jakubem Slavíkem: V chytrém městě projedete méně benzínu

18.4.2016 Pod názvem „V chytrém městě projedete méně benzínu“ vyšel v deníku MF Dnes v pondělí 11. 4. 2016 celostránkový rozhovor jeho ekonomického redaktora Aleše Černého s Jakubem Slavíkem, manažerským konzultantem a provozovatelem našeho portálu, k problematice smart city. V neděli 17. 4. 2016 byl tento rozhovor zveřejněn rovněž na serveru iDnes. Oběma pánům se v rozhovoru podařilo stručně a „lidsky“ ukázat podstatu inteligentního města, technologií, které jej naplňují v každodenní praxi, i jejich příležitostí i omezení. Rozhovor uvedl Aleš Černý větami z odpovědi na jednu z otázek: „Technologie nejsou samospasitelné, není to hračka ani cíl. Jsou prostředkem k tomu, aby se ve městě dobře žilo“. 


Zpráva z konference „Smart city v praxi“ na veletrhu AMPER 2016

21.3.2016 Dne 15. března 2016 proběhla na veletrhu AMPER 2016 v Brně konference „Smart city v praxi“, pořádaná naší provozovatelskou firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Dnes zveřejňujeme plné znění zprávy z této konference včetně závěrečného shrnutí a doporučení. Na konci zprávy jsou volně k dispozici prezentace z konference ke stažení. 


Vychází druhé vydání bulletinu Smart city v praxi

4.3.2016 U příležitosti konání prvního běhu naší konference Smart city v praxi vychází druhé vydání našeho stejnojmenného bulletinu. Stejně jako jeho první vydání je i toto určeno všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Tentokrát se věnuje především souvislostem mezi strategií smart city a konkrétními rozvojovými projekty, jimiž je tento koncept realizován. Ani zde nechybí příklady z domova a ze zahraničí, včetně rozhovoru se starostou jednoho z českých měst, který má s podobným konceptem zkušenosti. 

Druhé vydání bulletinu Smart city v praxi je volně ke stažení zde 


Zelená infrastruktura pro smart city a tušení souvislostí aneb učme se od dětí

22.2.2016 Učme se od svých dětí, praví moudří. Já bych k tomu, s dovolením, ještě dodal: … a od jejich učitelů. To je totiž tak. Naše dcera se dala do studia krajinářské realizace na brněnské Mendelově univerzitě. Při jejím vyprávění „co nového ve škole“ (téhle otázky se zkrátka nezbavíte, ani když už je děťátku přes dvacet) nám náhle koncept smart city, který při naší konzultační, novinářské a konferenční činnosti pomáháme spolu s našimi kolegy rozvíjet, začal nabývat další dimenzi. 


Bulletin Smart city v praxi: Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

13.10.2015 Tento příležitostný bulletin je určen všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Ukazuje, že smart city není líbivý politický slogan, ale velmi racionální partnerství mezi municipalitami a průmyslem, kde každý z partnerů má co nabídnout. Bulletin uvádí čtenáře do obecných zákonitostí smart city a na praktických příkladech ze světa dále ukazuje, jak tyto principy mohou být naplněny pomocí konkrétních technologií od konkrétních dodavatelů.

První, říjnové vydání bulletinu je ke stažení zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services