Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Smart metering u E.ON v Maďarsku využívá systém Converge

15.3.2017 „Smart metering“, tedy chytrý odečet elektrické energie, se stává stále více realitou u průmyslových firem i domácností. Jeho základem je chytrý elektroměr, který umožňuje zapínat spotřebiče v době, kdy je elektřina levná, vede záznamy o spotřebě energie a informuje o nich obyvatele domu, příp. komunikuje s místy výroby elektřiny v rámci chytré sítě. Nezávislý systém smart meteringu elektřiny pro segment domácností se v září 2016 rozhodla vybudovat i společnost E.ON Maďarsko.

Základem je systém pro dálkový odečet měřičů elektrické energie Converge od společnosti Landis+Gyr, který je již u E.ON Maďarsko používán pro 28 000 měřicích bodů elektrické energie. Converge patří k nejnovější generaci systémů pro automatizovaný odečet měřičů a skladů naměřených dat. Systém poskytuje předpoklady pro automatizovaný komplexní proces – od měření k fakturaci. Converge slučuje tři klíčové elementy: sběr dat, zpracování dat a flexibilní rozhraní pro směrování dat.

V projektu smart metering pro E.ON Maďarsko bylo navrženo odečítání elektroměrů pomocí GPRS (síť používaná u mobilních telefonů GSM pro přenos dat a připojení k Internetu) a v první fázi byla měřicí místa osazena dvěma typy elektroměrů. Jeden z typů je elektroměr Landis+Gyr E350 (viz foto), rovněž od Landis+Gyr.

Současně je vyvíjeno rozhraní na účetní systém SAP, které umožní implementovat i „předplatní“ funkci. Ta funguje ve zkratce takto:

SAP předá do Converge predikovanou hodnotu energie, kterou si zákazník předplatil, Converge bude v rámci validace porovnávat skutečně naměřenou hodnotu s tímto limitem získaným ze SAP.

Jestliže se naměřená hodnota přiblíží k danému limitu, Converge dá pokyn systému SAP a ten zajistí poslání SMS zákazníkovi s upozorněním a pokynem k zaplacení. Pokud zákazník daného limitu dosáhne, Converge zákazníka odpojí.

Jakmile zákazník zaplatí, což průběžně hlídá SAP, Converge opět zákazníka připojí na dodávky.

Systém smart meteringu tedy v tomto případě sleduje nejen soulad okamžité nabídky a poptávky po elektrické energii, ale také platební morálku spotřebitelů.

redakce Proelektrotechniky.cz, s využitím podkladů Landis+Gyr

Foto © Landis+Gyr

Další informace zde

Přečtěte si také:

Landis+Gyr jako první v Evropě získává certifikaci IDIS pro smart metering technologii G3-PLC

31.10.2016 Inteligentní elektroměry Landis+Gyr E450 s komunikací G3-PLC obdržely certifikaci Asociace na podporu interoperabilních zařízení IDIS. Certifikace IDIS následuje po certifikaci udělené skupinou G3-PLC Alliance pro zařízení komunikující v pásmu CENELEC A a pásmech 150-500 KHz. 


Evoluce Landis+Gyr a revoluce Internetu věcí

5.4.2016 Internetem věcí (IoT) rozumíme identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu. O tomto fenoménu se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0. Stále více mají však tyto technologie co říci i v oblasti chytré mobility nebo chytré energetiky – systémů smart grid včetně konceptu inteligentních měst – smart city. Tyto možnosti představila v únoru 2016 odborné veřejnosti společnost Landis+Gyr 


Landis+Gyr představuje systémy pro měření tepla

9.3.2016 Původní myšlenka dodávky tepla do domácností byla založena na nápadu využívat efektivním způsobem odpad. První spalovna odpadu byla postavena v Dánsku a první distribuce tepla byla uvedena do provozu v roce 1903. Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie spalováním komunálního odpadu se stala startovním signálem pro vývoj dálkového vytápění. 


Projekt Grid4EU: demonstrační fáze úspěšně uzavřena

8.2.2016 Ve druhé polovině ledna 2016 byla v Paříži při závěrečném slavnostním setkání v Paříži uzavřena demonstrační fáze evropského programu Grid4EU, zaměřeného na podporu rozvoje energetických sítí typu smart grid. Jedním z demonstračních projektů v rámci Grid4EU je i Smart region Vrchlabí, který je zde označen jako Demo 5.


Landis+Gyr: Gridstream® podporuje smart grid

7.12.2015 Výrazem „smart grid“ bývají označovány komunikační sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase. Základním principem smart grid je vzájemná obousměrná komunikace mezi výrobními zdroji elektrické energie a spotřebiči nebo spotřebiteli o okamžitých možnostech výroby a spotřeby energie. Jak byla v listopadu 2015 informována weská odborná veřejnost, společnost Landis+Gyr nyní rozšiřuje svou technologii Gridstream® pro podporu systémů typu smart grid o komunikační technologii G3-PLC. 


Síťový modul GM-EEG: standard SyM2 pomáhá rozvoji smart grid v Německu

24.7.2015 Důležitou součástí řešení pro řízení napájení velkých a středních solárních a větrných elektráren a dalších obnovitelných zdrojů elektrické energie v Německu se od konce června 2015 stal modul GM-EEG (Grid Modul-Erneuerbare Energien Gesetz, neboli síťový modul podle zákona o obnovitelných zdrojích energie), dodaný společností Landis+Gyr.  


Landis+Gyr posiluje metering management v Dánsku

11.6.2015 Společnost Landis+Gyr, přední světový dodavatel v oblasti měření, a společnost DONG Energy, jedna z předních energetických skupin v Severní Evropě, podepsaly smlouvu o dodávce systému pro správu naměřených dat (MDMS), integrovaného do stávající IT architektury. Dohoda je výsledkem příprav společnosti Dong Energy na zahájení přestavby celé infrastruktury měření v bytovém sektoru. 


Landis+Gyr podporuje smart grids v Polsku

4.6.2015 Společnost Landis+Gyr zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku jednotek S650 Smart Grid Terminal pro čtyři největší polské provozovatele distribučních soustav  – Tauron Dystrybucja, RWE Stoen Operator, Enea Operator a PGE Dystrybucja. S650 Smart Grid Terminal je měřicí jednotka určená pro monitorování a řízení vysokonapěťových a nízkonapěťových transformačních stanic. Kromě bilančních funkcí bude také měřit základní parametry kvality dodávky a zjišťovat netechnické ztráty. 


Lyon Confluence Smart Community: francouzský demonstrační projekt inteligentního bydlení

25.6.2014 Lyon Confluence je obytná čtvrť ve francouzském Lyonu, vzniklá rekultivací bývalé průmyslové a dopravní zóny v centrální části města na soutoku Rhóny a Saony. V této čtvrti probíhá od konce roku 2011 Demonstrační projekt inteligentní obce Lyon Confluence, realizovaný japonskou Organizací pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) s podporou Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. V červnu 2014 zaznamenal tento projekt důležitý milník: 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services