Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Větrné elektrárny: unikátní zkušební základny v Dánsku

19.3.2013 Dánsko je svými zeměpisnými a přírodními podmínkami „země větrné energii zaslíbená“. Rozvoji tohoto obnovitelného zdroje energie významně napomohou nové zkušební základny pro větrné elektrárny s technologiemi dvou předních světových výrobců: Siemens a General Electric.

Společnost Siemens Energy otevřela v polovině března 2013 v Dánsku dvě nová velká zkušební centra:

Zkušební centrum v Brande má k dispozici zkušební stavy pro hlavní součásti větrných turbín Siemens, včetně generátorů, hlavních ložisek a celých gondol. Toto centrum může testovat kromě jiného zařízení pro přímé převody u současných větrných elektráren Siemens o výkonu 6 MW a je schopno testovat i větší turbíny.

Zkušební centrum v Aalborgu obsahuje sedm zkušebních stavů pro rotorové listy větrných elektráren včetně nejdelších provozovaných rotorových listů na světě typu B75 o délce 75 m. Tyto zkušební stavy jsou schopny do budoucna testovat i delší rotorové listy. Takovýto požadavek je dán vývojem větrných elektráren, jejichž rotorové listy jsou stále větší a představují vůbec nejdelší kompozitní součástky v současné technice (Pro srovnání, délka křídla dopravního letounu Airbus 380 je v porovnání s rotorovým listem B75 méně než poloviční).

Obě uvedená zkušební centra představují dohromady vůbec největší testovací základnu pro větrné elektrárny ve světě. Siemens v nich může provádět vysoce zrychlené testy životnosti (highly accelerated lifetime test – HALT) pro hlavní součásti svých větrných elektráren. Během HALT testů, které můžou trvat až 6 měsíců, vystavuje Siemens větrné elektrárny mnohem větší zátěži, než by odpovídalo jejich celoživotnímu provoznímu zatížení v běžném provozu. Například rotorové listy jsou zde vystaveny kmitání s velkou výchylkou o dvou miliónech cyklů horizontálně a stejně tak vertikálně.

Společnost GE Power Conversion ze skupiny General Electric podepsala ve stejnou dobu smlouvu s Lindoe Offshore Renewables Center (LORC) – dánským střediskem pro testování technologií pro obnovitelné zdroje energie – na technické vybavení formou dodávky na klíč. Předmětem smlouvy, označovaným jako Lindoe Nacelle Testing Project (LNT), je dodání, zprovoznění a předání nejmodernějšího střediska pro testování gondol větrných elektráren o výkonu až 10 MW. Zkušební základna LNT bude umístěna v Lindø Industrial Park na dánském ostrově Funen a uskutečnění prvních testů se předpokládá v roce 2014.

Tato zkušební základna je zaměřena na testování pohonů, řídicích systémů, nosné konstrukce elektrárny a simulaci rozvodné sítě. Zahrnuje středonapěťové rozvaděče, transformátory, přímo poháněné motory s permanentním magnetem se systémem střídačů, uživatelské rozhraní a nosnou konstrukci elektrárny.

Zkušební základna pro gondoly větrných elektráren LNT umožní LORC testovat funkčnost a výkon veškerého hardware a software, které zahrnují. Bude přitom využívat velmi realistické testovací podmínky při napětí 33 kV, což je v této oblasti testování ojedinělé. Díky své modulární konstrukci umožní další adaptování na budoucí potřeby. Například simulátor přenosové sítě bude schopno provádět FRT (fault ride through) testy, tedy simulace stavu, kdy větrná turbína zůstává připojena k síti, která selhává, a pomáhá tuto síť stabilizovat.

LNT tak umožní testovat nejrůznější zátěžové situace, které se odehrávají mezi mechanickou částí větrné elektrárny a rozvodnou sítí a k nimž může docházet v důsledku proměnlivé síly větru a dalších vnějších i vnitřních podmínek.

redakce

Foto: Siemens

Další informace o zkušební základně Siemens zde

Další informace o zkušební základně General Electric zde

Přečtěte si také:

Klixbüll: obecní větrná farma ve Šlesvik-Holštýnsku rozšiřuje kapacitu

19.6.2014 Podobně jako městská větrná farma Borkum, umístěná v příbřežních vodách, funguje v Německu již od roku 2006 jiná městská větrná farma – Klixbüll ve spolkové zemi Šlesvik-Holštýnsko. Její turbíny jsou umístěny na pobřeží Severního moře poblíž dánských hranic a jejím provozovatelem je společnost Zweite Klixbüller Energie GmbH & Co. KG v plném vlastnictví občanů. Jak byla koncem května 2014 informována odborná veřejnost, tato elektrárna do podzimu 2014 zvýší celkový výkon energie 


Lidar pomáhá větrným elektrárnám

4.6.2014 Lidar je akronym ze slov „light radar“, tedy „světelný radar“. Jde o přístroj, který vysílá laserový paprsek a pomocí odraženého světla měří rychlost větru (viz obrázek dole). Jak koncem května 2014 oznámila společnost Mitsubushi Electric, provedlo Nizozemské výzkumné centrum pro energetiku (ECN) úspěšně testy jejího kompaktního větrného lidaru (viz foto nahoře) pro validaci a následné schválení. Tento lidar tak může účinně sloužit při projektování větrných farem. 


SeaGen-S: inovovaná turbína Siemens pro přílivovou elektrárnu

3.6.2014 O elektrárně SeaGen patřící britské společnosti Marine Current Turbines Ltd., členu skupiny Siemens, jsme na našem portále psali přibližně před rokem. Tato elektrárna je v současné době jednou z mála komerčně provozovaných elektráren na světě využívajících energii mořského přílivu a odlivu (hovoří se někdy o tzv. slapových elektrárnách). Dva 600kW rotory mořské turbíny o průměru 16 m jsou umístěné na protilehlých koncích společné osy, a dávají tak celkový výkon 1,2 MW.  


Horns Rev 3: další dánská mořská větrná farma v přípravě

10.4.2014 Dánská větrná farma Horns Rev 3 se na začátku dubna 2014 přiblížila o další krok realizaci podepsáním smlouvy provozovatele dánské přenosové sítě Energinet.dk se společností ABB na dodávku podmořského přenosového spojení. Tato větrná farma se bude nacházet v Severním moři, cca 30 km od nejzápadnějšího výběžku Jutského poloostrova 

Cape Wind: první komerční mořská větrná farma v USA začíná s výstavbou

7.1.2014 Podpisem smlouvy mezi společností Siemens a provozovatelem větrné elektrárny Cape Wind začal před Vánoci 2013 proces vybudování a provozu první americké mořské větrné farmy s parametry a podmínkami provozu běžné komerční elektrárny. Větrná farma se 130 turbínami a instalovaným výkonem 468 MW bude situována 20 km od pobřeží ve vodách Atlantického oceánu na severovýchodě USA, v mořském trojúhelníku u jižní části Massachusetts označovaném jako Nantucket Sound. 


London Array: Největší mořská větrná farma na světě otevřena

9.7.2013 Největší provozovanou mořskou větrnou farmou na světě je od začátku července 2013 britská větrná farma London Array, ležící v ústí řeky Temže, asi 20 km od pobřeží anglických hrabství Essex a Kent. Farma má celkem 175 větrných turbín, každou o průměru rotoru 120 m a výkonu 3,6 MW. 

Thornton Bank: další evropská větrná farma úspěšně přifázována k přenosové síti

3.10.2013 V polovině září 2013 byla přifázována ke kontinentální přenosové síti belgická větrná farma Thornton Bank patřící belgické energetické společnosti C-Power NV, a potvrdila tak praktickou životaschopnost a užitek mořských větrných farem pro kontinentální Evropu. Po první fázi se šesti větrnými turbínami o celkovém výkonu 30 MW, dočasně připojenými ke kontinentální síti, následovala druhá a třetí fáze projektu. 


Program ReDAPT: přílivová elektrárna na plný výkon 1 MW

21.8.2013 Přílivová elektrárna britského výrobce Tidal Generation Limited (nyní součást společnosti Alstom), o níž jsme psali v článku Přílivové elektrárny: další krok k rozvoji v rubrice Obnovitelné zdroje, dosáhla na konci července 2013 plného výkonu 1 MW v provozních podmínkách. Elektrárna byla instalována v lednu 2013 a od svého připojení k přenosové síti do ní dodala již přes 10 MWh elektřiny. 


Elektřina z mořských vln: představení elastomerové technologie

2.8.2013 Na konci července 2013 představilo projektové konsorcium EPoSil (electroactive polymers based on silicon for power generation) v laboratoři společnosti Bosch první demonstrační model získávání elektřiny z mořských vln pomocí silikonových materiálů – elastomerů. Projekt EPoSil, dotovaný německým Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum je součástí programu „chytré materiály pro inovační produkty“, potrvá do roku 2015 a má rozpočet cca 2 mil. €. 


Lord Array: Největší mořská větrná farma na světě otevřena

9.7.2013 Největší provozovanou mořskou větrnou farmou na světě je od začátku července 2013 britská větrná farma Lord Array, ležící v ústí řeky Temže, asi 20 km od pobřeží anglických hrabství Essex a Kent. Farma má celkem 175 větrných turbín, každou o průměru rotoru 120 m a výkonu 3,6 MW. 

Dodavatelská údržba větrných elektráren se osvědčuje

16.5.213 Jak jsme již psali v článku Dodavatelská údržba – trend u velkých zařízení v rubrice Zajímavé projekty, současným trendem v údržbě velkých zařízení je přenášet odpovědnost za tuto činnost na vnější dodavatele v rámci střednědobých a dlouhodobých smluv. Příkladem toho, jak se tento koncept osvědčuje, je i prodloužení smlouvy mezi dodavatelem Siemens a americkou energetickou společností RES America na údržbu větrných elektráren z původních pěti na dalších patnáct let. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services