Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Dodavatelská údržba – trend u velkých zařízení

16.2.2013 Provozovatelé velkých zařízení v elektrotechnice, energetice a automatizaci stále více dávají přednost plnému zajištění údržby, především preventivní, ze strany vnějších dodavatelů před její realizaci vlastními silami. Údržba je často součástí dodávky na klíč, zahrnující také výrobu a zprovoznění příslušného zařízení, případně i jeho konstrukci na míru potřebám zákazníka. V některých případech – u veřejně soukromého partnerství (PPP) neboli koncesí – je součástí projektu na klíč i jeho financování nebo spolufinancování ze strany dodavatelského konsorcia. O tomto trendu svědčí aktuální projekty ve světě, které průběžně sleduje redakce Proelektrotechniky.cz.

V energetice je nejnovějším příkladem takového projektu dodávka a instalace 80 mořských větrných elektráren SWT-3.6-120 společnosti Siemens pro německou elektrárenskou společnost Butendiek, zahrnující i jejich údržbu po dobu 10 let. Celková hodnota služeb, jak oznámil výrobce v únoru 2013, je 700 mil €. Pro údržbu těchto elektráren, instalovaných u německého pobřeží v Severním moři, vyvinul Siemens nový logistický koncept včetně speciálního technického plavidla.

Na deset let byla rovněž nedávno uzavřena smlouva na plánovanou a neplánovanou údržbu plynové elektrárny Bang Bo v Thajsku společností Alstom. Součástí bude i modernizace plynové turbíny. Celková hodnota služeb se předpokládá cca 90 mil. €.

Pětiletou smlouvu na preventivní údržbu elektrického vybavení osobní lodi SuperStar Virgo podepsala s platností od začátku roku 2013 také společnost ABB. Zákazníkem je lodní společnost Star Cruises, třetí největší svého druhu na světě, provozující námořní osobní lodě v Pacifiku. Celková hodnota služeb se předpokládá ve výši 1 mil. USD.

Samostatnou kapitolou je dodávka a údržba zabezpečovacích zařízení v kolejové dopravě realizovaná jako veřejně soukromé partnerství buď samostatně, nebo jako součást rozsáhlejšího projektu.

Příkladem aktuálních projektů PPP městských rychlodrah, kde údržba automatického zabezpečovacího zařízení je součástí rozsáhlejších dodávek zahrnujících i spolufinancování ze soukromých zdrojů, jsou následující tři trati metra v evropských a asijských městech:

Nejnovějším z nich je právě zprovozněná linka 5 milánského metra v automatickém provozu bez strojvedoucích od výrobce AnsaldoBreda, u nějž bude dodavatelské konsorcium zajišťovat rovněž údržbu a provoz (viz samostatný článek v rubrice Automatizace dopravy). Smlouva včetně výroby a instalace zařízení byla uzavřena na 32 let.

Čínské město Hanzhou otevřelo v listopadu 2012 první linku svého metra, dlouhou 48 km se 31 stanicemi. Přibližně stejnou délku má i linka 14 pekingského metra, pro niž byla v té době připravena koncesní smlouva. Oba tyto projekty mají společný předmět koncese – dodávku vozidlového parku a technických zařízení a jejich provoz a údržbu po dobu 25 let (Hanzhou), resp. 30 let (Peking). Projektovými organizacemi jsou společné podniky zahrnující veřejné i soukromé vlastníky navzájem propojené do složitých majetkových a organizačních struktur.

Nejen u městských rychlodrah, ale například i u vysokorychlostních železnic probíhá dodávka zabezpečovacího zařízení spolu s údržbou jako projekt PPP. Mezi aktuální příklady patří 20letá koncese na konstrukci, financování, instalaci a údržbu sdělovacího a zabezpečovacího zařízení na vysokorychlostní trati Albacente – Alacant ve Španělsku.

Sledujeme tedy trend v přesunu odpovědnosti za údržbu zařízení z jeho provozovatele na soukromé dodavatele, zpravidla (ale ne vždy) jejich výrobce, formou „full service“. Hlavním ukazatelem je u tohoto typu dodavatelských smluv disponibilita zařízení a od ní se odvíjí platba dodavateli. Dodavatelská údržba může, ale nemusí, být součástí jednoho projektu zahrnujícího rovněž dodávku příslušného zařízení.

Hlavním důvodem tohoto trendu je know-how dodavatele v oblasti údržby a související logistiky. Významnou roli může hrát také přenesení odpovědnosti za systémovou integraci na dodavatele. To je zvlášť patrné například u systému automatického metra, který zahrnuje cca pět set různých systémových rozhraní. Provozovatel se pak může více soustředit na každodenní provoz a jeho obchodní stránku a nemusí řešit problematiku údržby a její koordinace mezi množstvím různých dodavatelů a subdodavatelů.

Délka smluvního období se zpravidla řídí povahou projektu a složitostí prováděných služeb. Obecně platí, že čím je delší, tím více prostoru poskytuje dodavateli k levnějším a lepším řešením, ale zároveň snižuje tlak konkurence a omezuje zákazníka ve výběru dodavatele. Je-li předmětem smlouvy pouze dodávka udržovacích služeb, pohybuje se smluvní období zpravidla v rozmezí 5–10 let. Pokud je součástí i spolufinancování dodávaných zařízení, pak musí platby za služby také postupně umořit vloženou investici a smluvní období se obvykle prodlužuje na 20 i více let.

Rizikem plně dodavatelského řešení údržby je pochopitelně ztráta duševního vlastnictví k udržovanému zařízení. Tu však lze ošetřit smluvně, zejména pokud jde o monitorování a archivaci dat o poruchách a jejich řešení nebo o proškolení personálu provozovatele na konci smluvního období.

Ing. Jakub Slavík, MBA

Přečtěte si také:

CBTC pro monorail v Sao Paulo

17.6.2014 Systém dopravy v brazilské metropoli Sao Paulo dostane pro svoji linku 17, řešenou jako monorail, tedy vozidlo pohybující se na jedné koleji vedené nad zemí, zabezpečovací zařízení typu CBTC SelTrac. V květnu 2014 to oznámil odborné veřejnosti dodavatel této technologie, společnost Thales. 


CBTC od Ansaldo STS pro bezobslužný provoz na metru v Limě

5.6.2014 Jak byla v květnu 2014 informována široká odborná veřejnost, bude v peruánském hlavním městě Limě vybudováno bezobslužné metro s technologií CBTC na lince 2 a prodloužení linky 4. Celý tento projekt zahrnující 35 km tratí s 35 podzemními stanicemi, dvě depa a 42 vlakových souprav, je řešen jako veřejně soukromé partnerství (PPP) typu DBFM/O, tedy konstrukce, financování, vybudování, provoz a údržba. Projekt zahrnuje 5 let investiční fázi a 30 let provozní fázi. 


Salvadorské metro: další aplikace CBTC v Jižní Americe

28.3.2014 Dalším systémem kolejové dopravy vybaveným řídicím a zabezpečovacím systémem typu CBTC na jihoamerickém kontinentu se stanou linky 1 a 2 metra v Salvadoru, třetím největším brazilském městě. Celková délka linek je 31 km a nachází se na nich 19 stanic. Provoz metra se předpokládá plně bezobslužný. 

 


Docklands Light Railway: automatická městská dráha dosahuje rekordní přesnosti

27.2.2014 Londýnská lehká městská železnice Docklands Light Railway (DLR) využívající technologii CBTC pro provoz bez strojvedoucích, vykázala v lednu 2014 rekordně vysokou přesnost vlakových spojů za svoji 26letou historii. Její vlaky dodržovaly jízdní řád z 99,7 % (v ročním průměru 99,3 %), a to i v převážně venkovním provozu vystaveném rozmarům anglického počasí. (Pro srovnání, přesnost pražského metra, které až na výjimky jezdí v uzavřeném prostoru, v roce 2012 činila 98,3 %.) DLR se tak zařadila mezi nejdochvilnější kolejovou dopravu ve Velké Británii. Ukazuje tím přesnost jako jednu z důležitých předností provozu bez strojvedoucích, který eliminuje vliv lidského faktoru. 


Inteligentní tramvaj v Linci šetří energii

25.2.2014 Od září 2013 probíhá v rakouském Linci ve spolupráci výrobních společností Kapsch CarrierCom a Bombardier s městským dopravcem LINZ AG LINIEN zajímavý projekt „inteligentních“ tramvají využívajících M2M komunikaci pro optimalizaci spotřeby energie a další provozní i uživatelské přínosy. Díky tomuto řešení šetří tramvaje  přes 10 % energie. 


New York: automatizace příměstských železnic ve velkém rozsahu

28.11.2013 Dva světoví konkurenti v oboru automatizace železnic, Siemens Rail Automation a Bombardier Transportation, oznámili ve druhé polovině listopadu 2013 velkou společnou zakázku na automatizaci příměstských železnic ve státě New York (USA) technologií Positive Train Control (PTC). Zadavatelem je Metropolitan Transportation Authority (MTA).  


Projekt Marmaray: CBTC a ETCS L1 na jedné trati

5.11.2013 Tunel Marmaray, železniční projekt století spojující pod Bosporskou úžinou dva kontinenty v tureckém Istanbulu, byl slavnostně otevřen pro provoz 29. října 2013. Tento projekt zahrnuje 1,4km podmořský tunel ponořený v hloubce 60 m (nejhlubší svého druhu na světě), na nějž z obou stran navazuje celkem 12,2 km převážně ražených tunelů se čtyřmi stanicemi. Tunel Marmaray je součástí stejnojmenného městského železničního koridoru dlouhého 77 km 


NGTC: Evropský projekt pro novou generaci automatického řízení vlaků

4.11.2013 V říjnu 2013 informovala Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP) širokou odbornou veřejnost o úspěšném zahájení výzkumného a vývojového projektu NGTC – Next Generation Train Control, tedy řízení vlaků nové generace, a o připravované analýze systémů automatizace řízení vlaků CBTC a ERTMS, která bude v jeho rámci prováděna. O systémech CBTC jsme psali již mnohokrát v rubrice Automatizace dopravy


UITP zveřejnila statistiku a prognózy bezobslužného metra ve světě

24.10.2013 V září 2013 proběhl v Londýně 4. seminář UITP (mezinárodní unie veřejné dopravy) k problematice automatického metra, tedy městských rychlodrah. Seminář byl zaměřený na maximalizaci ekonomických přínosů bezobslužného provozu, porozumění a řízení lidského rozměru automatizace a na trendy, očekávání a omezení v automatizaci provozu. Při této příležitosti byl zveřejněn souhrnný přehled ukazatelů dokumentujících automatický provoz ve světě pod názvem „2013 Atlas report“. 

 


Kolejová MHD: trendy v technologii, organizaci a financování

11.10.2013 Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. 


CBTC: plně bezobslužné metro v Dilí

19.9.2013 K prvnímu CBTC v městě Hyderabad, o němž jsme psali v článku První CBTC v Indii, brzy přibude v Indii další metro s tímto systémem automatického řízení a zabezpečení provozu. Společnost Bombardier podepsala v polovině září 2013 smlouvu s provozovatelem metra v indickém hlavním městě Dilí Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) na dodávku zabezpečovacího zařízení CBTC typu Bombardier CITYFLO 650 s rádiovým přenosem signálu pro linku metra 7  


Síť nového metra bez strojvedoucích v Rijádu

7.8.2013 Rozvojová agentura Arriyadh v Rijádu (Saúdská Arábie) ohlásila na konci července 2013 výběr tří vítězných konsorcií pro projekty na klíč, zahrnující systém šesti nových linek bezobslužného metra. Tratě metra o celkové délce cca 177 km budou vedeny nad zemí i v ražených tunelech a bude na nich 87 klimatizovaných stanic. Součástí projektů budou veškeré stavební a technologické dodávky včetně plně klimatizovaných vlaků. Svým rozsahem i rozpočtem 16,3 mld. € (cca 408 mld. Kč) se tento plánovaný systém řadí mezi největší infrastrukturní projekty na světě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services