Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Vláda ČR schválila Národní akční plán jaderné energetiky

9.6.2015 Vládní kabinet na svém jednání 3. 6. 2015 schválil Národní akční plán jaderné energetiky (NAP JE), který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR. Ten počítá s výstavbou nových jaderných bloků na lokalitě Dukovany i v Temelíně.

NAP JE je navazujícím materiálem na nedávno schválenou Státní energetickou koncepci a popisuje možnosti dalšího rozvoje jaderné energetiky v České republice. Právě ta totiž bude hrát společně s obnovitelnými zdroji důležitou roli v budoucím energetickém mixu s klesajícím podílem fosilních paliv.

Státní energetická koncepce předpokládá zvýšení podílu jaderné energie na celkové výrobně elektřiny ze současných 34 % na téměř 50 % v roce 2040. V této souvislosti mj. plánuje podporu projektů zaměřenou na výzkum perspektivních jaderných technologií III+. a IV. generace. Dále bude podpora zaměřena na zvyšování efektivnosti, životnosti a bezpečnosti jaderných zdrojů včetně řešení nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem a řešením konce palivového cyklu. V této oblasti se předpokládá zapojení do širších mezinárodních projektů. Vývoj bude směřovat i do strojírenských, příp. speciálních stavebních technologií pro jadernou energetiku ve vazbě na materiálové inženýrství.

Pro zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnost státu považuje resort průmyslu v souvislosti s naplňováním NAP JE za nezbytné zahájit přípravu výstavby jednoho jaderného bloku v lokalitě Dukovany a jednoho bloku v lokalitě Temelín, a to s možností rozšíření na dva bloky v obou lokalitách. Zejména z důvodu udržení kontinuity provozu v lokalitě Dukovany je z pohledu státu klíčová výstavba bloku v této lokalitě a jeho spuštění do roku 2037.

Kvůli vysoké míře nejistoty ohledně budoucí situace na trhu s elektřinou obsahuje dokument doporučení pokračovat v procesu přípravy a výstavby nového jaderného zdroje ve dvou fázích.

V první fázi je stěžejní uchovat pro ČR všechny potřebné kapacity pro budoucí výstavbu nových zdrojů, což znamená, že je potřeba neprodleně pokračovat v přípravných pracích vedoucích k výstavbě.

Ve druhé fázi by mělo dojít k posouzení, zda se tržní situace již stabilizovala a je možné postavit nové zdroje na komerční bázi, nebo zda tržní deformace přetrvávají a nové jaderné zdroje není možné vystavět bez poskytnutí vládních garancí. V tomto případě musí stát rozhodnout, zda a jakou formu garancí investorovi poskytne. Rozhodnutí pak musí být učiněno nejpozději před vydáním stavebního povolení, což podle předpokladů odpovídá období kolem roku 2025.

Jedním z prioritních úkolů NAP JE byla též identifikace možných investičních a obchodních modelů umožňujících výstavbu nového jaderného zdroje. V tomto ohledu byly představeny a detailně analyzovány tři možné varianty, které jsou realizovatelné v prostředí České republiky:

1) investice prostřednictvím stávajícího majitele a provozovatele jaderných elektráren společností ČEZ, a. s., popř. její 100% vlastněnou dceřinou společností;

2) investice prostřednictvím privátního investorského konsorcia, tzn. sdružení investorů s cílem dosažení určitého cíle (ČEZ, finanční investor, velký odběratel, dodavatel jaderného bloku atd.);

3) přímá výstavba ze strany státu nově založeným státním podnikem.

Na materiál NAP JE bude dále navazovat předložení studie konkrétního způsobu výstavby nových jaderných bloků v ČR s vybraným obchodně investičním modelem a ostatními nutnými kroky pro zajištění výstavby s ohledem na zvolený model. Tato studie by měla být vládě ČR předložena do 31. 12. 2016.

tisková zpráva MPO ČR, redakčně upraveno a rozšířeno

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Aktualizace státní energetické koncepce schválena

27.5.2015 Vláda ČR schválila 19. května 2015 Aktualizaci státní energetické koncepce (ASEK), která je klíčovým státním strategickým dokumentem v oblasti energetiky. Dokument dává strategické zadání pro rozvoj české energetiky na dalších 25 let.  


Hybridní elektrárna: efektivní propojení kogenerace a obnovitelných zdrojů

20.5.2015 Zajímavé a efektivní propojení konvenčních a obnovitelných zdrojů ve formě tzv. hybridní elektrárny je od poloviny května 2015 v pilotním provozu v závodě společnosti General Electric v Berlínské čtvrti Marienfelde. Tato elektrárna kombinuje 600kW fotovoltaický zdroj a 400kW kogenerační jednotku poháněnou plynovým spalovacím motorem. 


Beacon Falls Energy Park: příprava největší palivočlánkové elektrárny na světě začala

18.5.2015 Konsorcium společností vedené výrobcem palivových článků Fuel Cell Energy Inc. ohlásilo začátkem května 2015 zahájení přípravy palivočlánkové elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 63,3 MW v Beacon Falls v americkém státě Connecticut. Pokud bude tento projekt, prezentovaný pod názvem Beacon Falls Energy Park, vybudován podle plánu, stane se největší palivočlánkovou elektrárnou na světě. 


Robot zkoumá vnitřek poškozeného kontainmentu v elektrárně Fukushima

15.4.2015 Pro průzkum areálu havarované japonské jaderné elektrárny Fukushima Daiichi, patřící společnosti Tokyo Electric Power Company (Tepco), jsou ve velké míře využívány specializované průmyslové roboty, o nichž jsme se na našem portále zmiňovali například v souvislosti s robotem MEISTeR. V první polovině dubna 2015 začal jiný takovýto robot zkoumat vnitřek kontainmentové nádoby v bloku 1 této elektrárny. 


V Jižní Koreji vznikne plně komerční 50MW palivočlánková elektrárna

26.3.2015 V březnu 2015 podepsal britský průmyslový výrobce alkalických palivových článků AFC Energy plc formální dohodu o vývoji projektu (PDA) se dvěma jihokorejskými partnery: Samyoung Corporation a Changshin Chemical Co. na vybudování palivočlánkové elektrárny v jihokorejském Daesanu. 


Terrestrial Energy a ORNL: Projekt solí chlazeného reaktoru IMSR v přípravě

19.1.2015 Kanadská společnost Terrestrial Energy oznámila na začátku ledna 2015, že ve spolupráci s laboratoří Oak Ridge National Laboratory připravuje vývoj solemi chlazený reaktor do fáze výrobní dokumentace a chystá jeho uvedení na průmyslové trhy. Tento reaktor je označován zkratkou Integral Molten Salt Reactor (IMSR). 


Čínský reaktor s rychlými neutrony testován na plný výkon

6.1.2015 Jak byla informována světová odborná veřejnost, dosáhl čínský sodíkem chlazený reaktor s rychlými neutrony, označovaný zkratkou CEFR (Chinese Experimental Fast Reactor), v prosinci 2014 při testovacím provozu plného výkonu. Tento reaktor byl zkonstruován za asistence ruských specialistů v Čínském institutu pro atomovou energii (CIEA). Reaktor má tepelný výkon 65 MW a elektrický výkon 20 MW. 


Robot Surveyor prohlíží podzemní potrubí jaderných elektráren

19.12.2014 Podzemní potrubí jsou důležitou součástí jaderných elektráren, jejich pravidelná kontrola je však velmi obtížná. Zpravidla se při ní využívají nepřímé metody, například vyhledávání zkorodovaných částí pomocí bludných proudů nebo vyhledávání prasklin pomocí ultrazvuku, protože přímá vizuální kontrola by znamenala náročné výkopové práce. Společnost GE Hitachi proto vyvinula ultrazvukového článkového robota s vlastním pohonem, schopného provádět přímou kontrolu těchto potrubí. 


První součásti pro fúzní reaktor ITER dodány

16.9.2014 Jak jsme na našem portále informovali koncem roku 2013, je v Caradache v jižní Francii budován tokamakový komplex pro experimentální fúzní reaktor ITER. Tento komplex získal na začátku září 2014 první z mnoha tisíc součástek v podobě dvanácti vysokonapěťových bleskojistek z USA. Tokamak je zařízení, vytvářející toroidální (rotační prstencové) magnetické pole, používané jako magnetická nádoba pro uchovávání vysokoteplotního plazmatu (teploty v řádech stamiliónů K)  při jaderné fúzi


Transuranové palivo pro větší efektivnost jaderných elektráren

8.9.2014 Jedním z problémů jaderných elektráren je nutnost dlouhodobého skladování použitého paliva po velmi dlouhou dobu, až několik tisíc let. Příčinou jsou umělé produkty štěpení na uranovém palivu – plutonium, curium, neptunium a americium – souhrnně označované jako transurany (v Mendělejevově periodické soustavě prvků následují za uranem) s mimořádně dlouhým poločasem rozpadu.  


Jaderné a obnovitelné zdroje elektřiny pomohou zlepšit kvalitu ovzduší v Polsku

28.8.2014 Současná výroba elektřiny v Polsku o ročním objemu cca 160 TWh je z téměř 90 % pokryta výrobou v uhelných elektrárnách. S přihlédnutím k používaným technologiím se tak Polsko řadí k zemím s nejhorší kvalitou ovzduší v EU. Podle European Environment Agency koncentrace pevných částic v ovzduší, působících kardiovaskulární a dýchací choroby, běžně přesahuje v městských aglomeracích denní a roční limity. 


Projekt Yokohama Smart City zkoumá optimální řízení poptávky po elektřině

15.7.2014 V období od července do září 2014 probíhá v rámci projektu Yokohama Smart City v japonské metropoli Jokohamě s 3,7 mil. obyvatel důležitý experiment, zaměřený na testování možného snižování poptávky po elektrické energii v letním období. Projekt Yokohama Smart City zahrnuje několik dílčích subsystémů 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services