Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Webinar „Green vehicles for urban freight delivery“: zajímavé zkušenosti z nákladní elektromobility

6.8.2014 V červenci 2014 proběhl v rámci evropské iniciativy CIVITAS webinar (tj. internetový seminář) s názvem „Green vehicles for urban freight delivery“, tedy Zelená vozidla pro nákladní dopravu ve městech, jehož se zúčastnil i zástupce naší redakce. Převažujícím tématem webinaru (kromě cyklistické nákladní dopravy) byly zkušenosti s elektrickými nákladními vozidly pro městskou logistiku, čili pro rozvážku zboží v rámci městských aglomerací a zejména městských historických center, a z celkové organizace a plánování nízkoemisní nebo bezemisní městské logistiky.

Zdrojem zkušeností byly především dosavadní výsledky evropského projektu FREVUE, o němž jsme již psali na našich stránkách. V rámci tohoto projektu se zkouší provoz více než 120 elektrických nákladních vozidel různých velikostí ve městech Amsterdam, Lisabon, Londýn, Madrid, Milán, Oslo, Rotterdam a Stockholm, zahrnujících různé geografické a klimatické podmínky. Dalším zdrojem poznatků z této oblasti byly výsledky projektu Smile, zaměřeného na městskou logistiku ve specifických středomořských podmínkách Španělska, Francie, Itálie, Chorvatska a Řecka.

Uvedené poznatky lze shrnout do několika zajímavých oblastí:

Jak patrno z přehledu v tabulce níže, používají se v nákladní dopravě elektrická vozidla různých velikostí a nosností. Největší nabídka elektrických nákladních vozidel na trhu je ve střední kategorii (nad 3,5 tun nosnosti). Jejich dojezd se nejčastěji pohybuje v rozmezí 120 – 150 km. To je z pohledu vnitroměstské rozvážky dostačující pro celodenní provoz s nočním nabíjením. Organizovaná rozvážka kromě toho vede ke snížení celkových denních proběhů vozidel.

Provoz elektrických vozidel je celkově vnímán velmi pozitivně, a to jak na straně zákazníků, tak provozovatelů.

Problémem zůstává jednak vyšší pořizovací cena vozidla, daná malým objemem výroby (a tedy i malou ekonomií z rozsahu), a jednak váhavý přístup dodavatelů souvisejících služeb. Těmi se míní především dodavatelé údržby a oprav nákladních vozidel, kteří přistupují k elektrickému pohonu se značnou nedůvěrou. Totéž platí i pro leasingové firmy, jejichž zapojení by mohlo přispět k významnému rozšíření těchto vozidel.

V některých případech, konkrétně v Londýně, byly řešeny také možné problémy s dostatečnou kapacitou rozvodné sítě a stabilní dodávkou elektřiny v centru města při dobíjení nákladních elektromobilů ve větším rozsahu. Otázkou je, zda a nakolik by bylo možné v podobných případech pro tento účel využít synergií s elektrickou MHD – například právě londýnské metro s jeho 400km sítí totiž současně zkouší rekuperaci přebytečné elektrické energie do rozvodné sítě pomocí inteligentní měnírny.  

Je patrný trend postupně expandovat s bezemisní dopravou i mimo tato historická centra v rámci celých městských aglomerací a dále za jejich hranice. Tomu bude třeba přizpůsobit konstrukci vozidel i organizaci bezemisní městské logistiky.

A konečně, na bezemisní či nízkoemisní městskou logistiku nelze pohlížet jen z čistě technologického nebo provozního pohledu. Naopak je nutno ji vždy zasadit do kontextu celkové městské mobility, stojící na dlouhodobém strategickém plánování a zahrnující technická řešení, „tvrdá“ organizační opatření a „měkká“ opatření v podobě pobídek a široké osvěty.

Jakub Slavík

Ilustrační foto: archiv redakce

Prezentace z webinaru jsou volně ke stažení zde

 Přečtěte si také další články z rubriky Elektromobilita:

Elektrobusy VDL pro Německo a Nizozemí

4.8.2014 Nizozemský výrobce autobusů a elektrobusů VDL podepsal v červenci 2014 smlouvu na dodávku osmi 18m elektrobusů VDL Citea SLFA Electric pro městského dopravce v Kolíně nad Rýnem KVB (Kölner Verkehrs-Betriebe). Zahájení zkušebního provozu je plánováno v létě a na podzim 2015. Základem jeho konstrukce je plně nízkopodlažní 18m autobus Citea SLFA-180. Vnější provedení elektrobusů pro KVB dostane futuristický tvar v designu BRT (Bus Rapid Transit) 


Zem2ALL: micro-grid pro španělský projekt e-mobility

30.7.2014 Španělská Malaga je jedním z evropských průkopníků rozvoje elektromobility v rámci konceptu smart cities. Na našem portále jsme o ní již psali v souvislosti s projektem Victoria pro staticko-dynamické dobíjení elektrobusů. Kromě toho zde běží projekt Zem2ALL (zero emission mobility to all, neboli nulově emisní mobilita pro všechny), zaměřená na rozvoj individuální elektromobility. Jak byla v červenci 2014 informována odborná veřejnost, tento projekt bude mít nyní vlastní rozvodný systém typu micro-grid, určený pro výrobu a nabíjení elektromobilů s využitím obnovitelných zdrojů energie. 


Toyota představila nový palivočlánkový sedan

28.7.2014 Japonský automobilový výrobce představil světu v červnu 2014 novou generaci palivočlánkového sedanu pod názvem Toyota FCHV. Spolu s výrobcem Honda Motor nyní plánuje zahájit dodávky palivočlánkových vozů na běžný trh v roce 2015 (o konceptu palivočlánkových vozů Toyota jsme na našem portále psali již v říjnu loňského roku – zde). 


Projekt hybridních elektrických autobusů pro Stockholm v přípravě

16.7.2014 V rámci evropského projektu elektrických autobusů ZeEUS je nyní intenzivně připravován provoz osmi elektrických hybridních autobusů Volvo s cestujícími na lince 73 městské dopravy v centrální části Stockholmu, který by měl začít na podzim 2014. Podle dřívějších informací výrobce půjde o koncept plug-in hybridu Volvo, úspěšně zkoušený v Göteborgu. 


Seminář „Elektrické autobusy pro město II“: zajímavé poznatky z technologií a financování projektů elektrobusů a trolejbusů

20.3.2014 Po necelém půlroce od prvního běhu proběhlo již druhé pokračování odborného semináře „Elektrické autobusy pro město“, opět s organizací a odbornou garancí firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR. Takto krátký časový odstup si vyžádal především aktuální běh událostí v oblasti možného financování projektů elektrické MHD a podpořil jej i rychlý postup technologií pro elektrobusy a trolejbusy.


e-Worker: užitkové vozidlo na veletrhu AMPER 2014

18.3.2014 Užitková elektrická vozidla a mobilní stroje jsou důležitou, a často neprávem opomíjenou součástí elektromobility. Na mezinárodním veletrhu AMPER 2014 se v této souvislosti v sekci AMPER MOTION předvede i víceúčelové užitkové vozidlo e-Worker (viz foto) od francouzského výrobce AIXAM-MEGA. V zastoupení výrobce pro prodej v ČR je zde nabízí firma EUROGREEN CZ. 


Cargohopper: nová generace elektrické logistiky pro města

31.1.2014 Od ledna 2014 je připravován provoz čtyř elektrických městských nákladních vozidel Cargohopper v Amsterodamu. Jde o upravený typ, přizpůsobený požadavkům městské logistiky ve velké metropoli. 


Seminář „Elektrické autobusy pro město“: podnětné závěry

9.10.2013 V úterý 8. října 2013 se v areálu brněnského výstaviště jako doprovodný program veletrhu Eurotrans konal pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a Sdružení dopravních podniků ČR již dříve avizovaný odborný seminář „Elektrické autobusy pro město“. Odborným garantem semináře byla firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál. Její hlavní konzultant seminář moderoval a zároveň byl i jedním z přednášejících. 


První 7,5t užitkové vozidlo s bateriemi a palivovými články

2.10.2013 Německá společnost Proton Motor Fuel Cell GmbH, známá i v ČR jako výrobce palivových článků pro český projekt TriHyBus, představuje v prvním říjnovém týdnu 2013 na veletrhu World of Energy Solutions ve Stuttgartu první užitkové vozidlo na baterie doplněné palivovým článkem pro prodloužení dojezdové vzdálenosti v kategorii 7,5 až 12 t. Základem je lehký nákladní automobil na baterie značky Newton vyráběný společností Smith Electric Vehicles. 


Elektrobusy v ČR a ve světě: studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

1.9.2013 Náš portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“ (viz předchozí informace zde). Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech, tj. elektrobusech, palivočlánkových autobusech a diesel-hybridních autobusech. Tyto elektrické autobusy studie porovnává se standardními dieselovými autobusy, autobusy na CNG a trolejbusy. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services