Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Pozvánka na odbornou konferenci

Elektrické autobusy pro město IV

doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2015

26. listopadu 2015

Výstaviště Praha-Holešovice

Akce již proběhla. Zprávu z konference Elektrické autobusy pro město IV a prezentace si můžete přečíst zde. 

Konference „Elektrické autobusy pro město“, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.

Předmětem konference jsou od samého začátku jednak nové technologie pro elektrické autobusy a provozní zkušenosti s nimi, a jednak prostředky a způsoby pro financování jak hotových produktů, tak rozvojových projektů. Organizátorem konference není konferenční agentura, nýbrž odborná konzultační firma udržující úzký kontakt s dopravci a jejich profesním sdružením i s municipalitami, organizátory hromadné dopravy a dalšími zainteresovanými osobami a organizacemi.

Pod záštitou:                           Odborný garant:              Hlavní partner:

                             

Generální partner:

Partneři:

                             

                                     

Mediální partneři:

                            


Program konference:

8:15 Prezence účastníků, pozvání na kávu

9:00 Zahájení konference
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
Mgr. Michal Kraus, MSc, Sdružení dopravních podniků ČR
Ing. Antonín Macháček, Sdružení dopravních podniků ČR

9:15 I. blok: Financování investic a rozvojových projektů pro elektrické autobusy

Podpora nízkoemisních a bezemisních vozidel veřejné dopravy v IROP (Integrovaném regionálním operačním programu)
Mgr. Martin Janda, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Financování nízkouhlíkových technologií v dopravě a opatření Smart City v plánovacím období EU do roku 2020
Ing. Daniel Glas, Allowance

Novinky z Pracovní komise pro elektromobilitu SDP ČR
Ing. Jakub Slavík, MBA

10:30–10:45 Přestávka na kávu

10:45 II. blok: Nové technologie pro elektrické autobusy a provozní zkušenosti

Dobíjení eBusu z tramvajové a trolejbusové sítě – pro a proti
Dr. Ing. Mikolaj Bartlomiejczyk, Politechnika Gdańska, Dopravní podnik Gdyně (PKT)

EKOVA ELECTRIC – Partner elektromobility
Ing. Radoslav Hanzelka, EKOVA ELECTRIC

Kontaktní systémy pro nabíjení bateriových vozidel MHD
Ing. Marcel Páter, Ing. Michal Zahrádka, Schunk Praha

Nabíjecí technologie pro elektrobusy
Ing. Miroslav Kuželka, ABB

Naslouchejte svému městu
Ing. Radko Manda, VOLVO GROUP CZECH REPUBLIC

13:00–13:45 Přestávka - občerstvení

13:45 Pokračování II. bloku Nové technologie pro elektrické autobusy a provozní zkušenosti

Trolejbus s bateriovým pomocným pohonem = elektrobus s dynamickým dobíjením
Ing. Zdeněk Vytouš, Cegelec Praha

Zkušenosti z prvních měsíců provozu elektrobusu s nabíjením z tramvajové sítě
Ing. Jan Barchánek, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Elektrobusy v městském provozu – rozsah projektů
Ing. Radek Svoboda, ŠKODA ELECTRIC

Bezemisní městská doprava – zkušenosti z provozu elektrobusů
Ing. Jiří Pilař, SOLARIS

15:30 Shrnutí a závěr konference

Konferenci bude stejně jako v předchozích bězích moderovat Ing. Jakub Slavík, MBA, odborný konzultant v dopravě a majitel pořádající organizace. Podrobná náplň konference a jeho organizace budou postupně upřesňovány.

Článek o předchozím běhu konference včetně prezentací a fotografií je uveřejněn zde:

Konference „Elektrické autobusy pro město III“ přinesla zajímavé informace a podněty

Akce již proběhla. Zprávu z konference Elektrické autobusy pro město IV a prezentace si můžete přečíst zde. 

 Přečtěte si také:

Aktualizovaná verze studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

31.3.2015 Na konci března 2015 byla zveřejněna k volnému využití aktualizovaná verze studie „E-mobilita v MHD“ již dříve avizovaná na našem portále. Tato studie se zabývá stavem a vývojem elektrických autobusů v ČR a ve světě, tj. především bateriových a palivočlánkových elektrobusů a diesel-hybridních autobusů. Jako nových technologií u elektrických autobusů si aktualizovaná verze všímá také plug-in hybridních autobusů a parciálních trolejbusů. Jejím zpracovatelem je firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a hlavním příjemcem Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR). Studie vznikla v rámci činnosti Pracovní komise pro elektromobilitu při SDP ČR. 


Newsletter SDP ČR listopad 2014

Tento newsletter je věnován především poznatkům i dojmům z konference „Elektrické autobusy pro město III“, která byla pořádána jako doprovodný program Czechbus 2014. Obě tyto události – veletrh a konference – mají cosi společného: Na to, jak jsou obě relativně mladé, si stačily vydobýt respekt u svých účastníků z řad dopravců, objednatelů dopravy, odborníků i nadšenců.

Newsletter listopad 2014 ke stažení zde


Konference „Elektrické autobusy pro město III“ přinesla zajímavé informace a podněty

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku.

24.11.2014 Jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 proběhla 21. 11. 2014 v Praze odborná konference „Elektrické autobusy pro město III“, zaměřená na problematiku autobusů s elektrickým pohonem a nezávislým provozem, tj. především elektrobusů a parciálních trolejbusů, a jejich infrastruktury. Pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR a v úzké spolupráci s ním v rámci Pracovní komise pro e-mobilitu ji opět pořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services.  


Newsletter SDP ČR říjen 2014

Newsletter je jedním z výstupů Pracovní komise pro elektromobilitu SDP ČR. Několikrát do roka zde naše čtenáře seznamujeme s aktuálními novinkami v technologiích pro elektrické autobusy a další elektrickou dopravu, s možnostmi jejich financování a spolufinancování a s domácími i zahraničními zkušenostmi v těchto oblastech.

Newsletter říjen 2014 ke stažení zde 


V rámci SDP ČR vznikla Pracovní komise pro elektromobilitu

25.9.2014 SDP ČR dlouhodobě sleduje rozvoj elektrické trakce v městské hromadné dopravě. Kromě metra, tramvají, klasických trolejbusů je tento zájem nově zaměřen na elektrobusy a trolejbusy s prodlouženým dojezdem jakožto perspektivní druh dopravy, jehož technologie se průběžně zdokonaluje. Pro podporu tohoto rozvoje vznikla Pracovní komise pro elektromobilitu jako partnerství mezi SDP ČR a konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. 


Seminář „Elektrické autobusy pro město II“: zajímavé poznatky z technologií a financování projektů elektrobusů a trolejbusů

20.3.2014 Po necelém půlroce od prvního běhu proběhlo již druhé pokračování odborného semináře „Elektrické autobusy pro město“, opět s organizací a odbornou garancí firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR. Takto krátký časový odstup si vyžádal především aktuální běh událostí v oblasti možného financování projektů elektrické MHD a podpořil jej i rychlý postup technologií pro elektrobusy a trolejbusy.


Kolejová MHD: trendy v technologii, organizaci a financování

11.10.2013 Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. 


Seminář „Elektrické autobusy pro město“: podnětné závěry

9.10.2013 V úterý 8. října 2013 se v areálu brněnského výstaviště jako doprovodný program veletrhu Eurotrans konal pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a Sdružení dopravních podniků ČR již dříve avizovaný odborný seminář „Elektrické autobusy pro město“. Odborným garantem semináře byla firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál. Její hlavní konzultant seminář moderoval a zároveň byl i jedním z přednášejících. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services