Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Automobil Audi D7 bez řidiče ze San Francisca do Las Vegas

12.1.2015 Na začátku ledna 2015 proběhla v USA pozoruhodná demonstrace automatizační techniky pro osobní automobily. Prototypové vozidlo Audi A7 ujelo v provozu bez řidiče po silnicích státu Kalifornie a Nevada celkem 550 mil (885 km) ze San Francisca na výstavu Consumer Electronics Show v Las Vegas.

Automobil je schopen automatického provozu v rozmezí rychlostí 0 – 70 mil/hod (cca 113 km/h). Přitom sám přejíždí mezi jízdními pruhy a zvládá předjížděcí manévry. Před změnou jízdního pruhu přizpůsobí svoji rychlost okolním vozidlům. Poté změří svoji vzdálenost od těchto vozidel a vyhodnotí-li ji jako bezpečnou, samo včas a přesně přejede do vedlejšího jízdního pruhu.

Prototypové vozidlo je k tomuto účelu vybaveno množstvím senzorů, řada z nich je přitom těsně před zahájením sériové výroby. Radarové senzory pro dlouhou a krátkou vzdálenost umožňují 360° vnímání okolí při různých rychlostech. Laserové snímače na přední a zadní masce vozidla detekují nejrůznější předměty, stojící i pohybující se, na vozovce v blízkosti vozidla.

Tato zařízení jsou doplněna vysokorozlišovací 3D videokamerou, která již bude součástí modelu Q7 připravovaného pro rok 2016, doplněnou o další čtyři kamery vepředu a vzadu pro monitorování blízkého okolí. Součástí automatizačního systému je pochopitelně i navigační systém pro základní orientaci vozidla v terénu.

Data ze všech uvedených čidel jsou vyhodnocována řídicí jednotkou a pokyny z ní jsou přenášeny na řízení a ovládání pohonu a brzd. Řidič přitom může kdykoli zasáhnout manuálně.

Podobně jako při testování automatického řízení v Německu je vozidlo schopno provozu bez řidiče pouze na dálnici. Při příjezdu do města, kde charakter provozu je velmi komplexní a stochastický, je řidič vyzván varovným signálem k převzetí řízení automobilu.

Cílem demonstrační jízdy bylo ukázat široké odborné a novinářské veřejnosti možnosti současné technologie pro „samořiditelné“ automobily i získat potřebná data pro další vývoj v automobilové a automatizační technice.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto: archiv redakce

Další informace a videozáznamy zde

Přečtěte si také:

Beijing Traffic Control Technology dodá čínské CBTC pro Peking

18.9.2014 Jak ukazují příklady linky 10 pekingského metra nebo metra ve městě Kunming, spoléhali se dosud čínští provozovatelé bezobslužného metra na systémy CBTC zavedených světových výrobců, jako Siemens nebo Alstom. Připravovaná linka Yanfang pekingského metra, na jejíž vlaky byla začátkem září 2014 uzavřena dodavatelská smlouva se společností CNR (Northern Locomotive and Rolling Stock Corporation), bude mít CBTC čínského původu, od společnosti Beijing Traffic Control Technology. 


„Mluvící“ elektrické čtyřkolky provádějí turisty na Maltě

5.9.2014 Od srpna 2014 jsou turistům ve městě Cottonera na ostrově Malta nabízeny speciální služby elektromobility: elektrická čtyřkolová vozítka (viz foto) s automatickým průvodcovským výkladem v osmi jazycích podle zákazníkovy volby. 


Projekt CityMobil2: automatické autobusy bez řidiče

21.8.2014 V červenci a srpnu 2014 probíhají na rušné pěší zóně ve městě Oristano na italském ostrově Sardinie zkušební jízdy dvou elektrických minibusů v automatickém provozu bez řidiče. Jejich trasa je 1,3 km dlouhá se sedmi zastávkami. Jde o první demonstrační provoz v rámci evropského projektu CityMobil2.  


Projekt DRIVE C2X se chýlí k závěru

28.5.2014 Oficiální prezentací výsledků ve dnech 16. – 17. července 2014 v Berlíně vrcholí evropský výzkumný projekt DRIVE C2X, zaměřený na testování systémů automatické jízdy silničních vozidel v reálných podmínkách. Tento projekt kombinuje komunikaci mezi vozidly (C2C) a mezi vozidly a pevnou technologickou infrastrukturou u silnice a v řídicím zázemí (C2I). 


Palivočlánkové automobily v Kodani se osvědčují u rozmanitých uživatelů

15.4.2014 V rámci evropského projektu Hydrogen Transport for European Cities (HyTEC) bylo do dánského hlavního města Kodaň v létě 2013 dodáno na leasing 15 palivočlánkových automobilů Hyundai. Nyní, po téměř tři čtvrtě ročním provozu, je zajímavé sledovat jejich výsledky a způsoby využití. 


Pods: automatická vozítka pro Milton Keynes

31.12.2013 Britské město Milton Keynes ohlásilo veřejnosti v polovině prosince 2013, že hodlá zavést pro dopravu cestujících v centru města plně automatickou technologii malých elektrických vozidel, označovaných anglickým výrazem „pod“ (lusk). Dvacet těchto podů by mělo být ve zkušebním provozu od roku 2015 a plný provoz stovky podů je plánován na rok 2017. Ačkoliv technologie pro pody nebyla zatím oficiálně vybrána, s největší pravděpodobností bude založena na konceptu EN-V společností General Motors a Segway (viz foto) 


Testování automatického řízení automobilu na německých silnicích

8.5.2013 Jako další krok k praktickému uplatnění technologií pro automatické řízení automobilů (viz článek Automatické řízení automobilů: realita blízké budoucnosti v rubrice Automatizace dopravy) přikročila společnost Bosch k ověřovacím testům v provozu na německých dálnicích. 


Automatické řízení automobilů: realita blízké budoucnosti

11.1.2013 Dílčí elektronické systémy nabízející pomoc řidičům automobilů již dnes běžně fungují v praxi. Patří mezi ně například systémy sledující rychlost a vzdálenost mezi vozidly, varující před dopravními zácpami a pomáhající při parkování. V několika nejbližších letech tyto systémy pomohou řidičům při řízení v dopravních zácpách 


Inteligentní silnice v Kalifornii

12.12.2012 Je známo, že propustnost jednoho silničního pruhu neroste monotónně s rychlostí v něm jedoucích vozidel, ale vykazuje určitý extrém okolo rychlosti 75 km/h. Důvodem je konečná doba reakce řidiče (resp. jeho pásmo propustnosti), což nutí řidiče při větších rychlostech udržovat mnohem větší rozestup mezi vozidly. V nedávné době se na University of California v Berkeley vynořila myšlenka zvětšit propustnost silničního pruhu tím, že řidič bude nahrazen automatickým zařízením, které bude udržovat směr a konstantní vzdálenost od předchozího vozidla. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services