Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Inteligentní silnice v Kalifornii

12.12.2012 Je známo, že propustnost jednoho silničního pruhu neroste monotónně s rychlostí v něm jedoucích vozidel, ale vykazuje určitý extrém okolo rychlosti 75 km/h. Důvodem je konečná doba reakce řidiče (resp. jeho pásmo propustnosti), což nutí řidiče při větších rychlostech udržovat mnohem větší rozestup mezi vozidly.

V nedávné době se na University of California v Berkeley vynořila myšlenka zvětšit propustnost silničního pruhu tím, že řidič bude nahrazen automatickým zařízením, které bude udržovat směr a konstantní vzdálenost od předchozího vozidla. Ze skupiny vozidel v daném okamžiku jedoucích stejným směrem se vytvoří virtuální vlak (kolona) s minimálními vzdálenostmi mezi vozidly a vedoucímu vozidlu budou poskytnuty veškeré informace potřebné pro rozhodování o rychlosti a směru jízdy celé kolony.

Na nejnižší úrovni funguje regulační vrstva, která se skládá z regulátoru pro udržování směru a regulátoru pro udržení rychlosti vozidla, zachovávajícího konstantní vzdálenost mezi jednotlivými členy kolony. Zde je možné použít vybavení uvažované pro „inteligentní“ automobil. Směr je udržován pomocí virtuální „koleje“, tvořené permanentními magnety umístěnými 1,2 m od sebe v povrchové vrstvě vozovky. Jde o neodymové keramické magnety vlepené do předvrtaných děr. Střídáním polarity jednotlivých magnetů může být vytvořen binární kód informující o měnících se vlastnostech silnice. Jako snímač se používá magnetometr. Vytvoření takovéto virtuální koleje je tedy velmi levné a nenáročné. Regulátor udržující směr je navržen jako klasický lineární stavový regulátor, jehož zisk se programově mění podle rychlosti vozidla, nebo se používá nelineární fuzzy regulátor. Výstupním členem je servomotor, který dodává přídavný moment k volantu (přídavný moment lze ručním řízením přemoci, což je chápáno jako signál k opuštění pruhu s automatickým řízením).

Regulátor rychlosti využívá radarové měření vzdálenosti od předchozího vozidla a jeho výstupy jsou žádaná hodnota rychlosti pro elektronický regulátor otáček motoru (předpokládá se, že vozidla mají automatickou převodovku) a žádaná hodnota brzdicího momentu pro elektronický regulátor brzdicího momentu, který se poněkud liší od klasických ABS. Regulátor rychlosti je vzhledem k výrazně nelineárním vlastnostem brzdového systému navržen jako nelineární (tzv. sliding mode).

Uplatněním tohoto principu v praxi se zabývá multidisciplinární program Partners for Advanced Transportation TecHnology (PATH) řízený ústavem Institute of Transportation Studies v rámci University of California spolu s městskou dopravní organizací Caltrans. V srpnu 2012 provedla řízený experiment se třemi autobusy, v režimech přesného zastavení autobusu u zastávky, automatické jízdy autobusu ve vodicím pruhu a při automatickém přejíždění z pruhu do pruhu a automatické jízdy autobusů v koloně. Experiment ve všech těchto režimech byl velmi úspěšný, přičemž v koloně jely autobusy od sebe ve vzdálenosti 15 m. To názorně demonstrovalo možnosti, které tato technologie má pro zvýšení kapacity přepravy v dopravních špičkách při zachování všech požadavků na bezpečnost provozu.

Většina technických problémů spojených s realizací automatické dálnice je v zásadě vyřešena. Rychlému nástupu této techniky brání spíše legislativní problémy než problémy technické či ekonomické. V každém případě bude vzhledem k rozsahu automobilové dopravy návrh a budování automatických dálnic a rozvoj inteligentních automobilů zaměstnávat nemalý počet odborníků na řídicí techniku.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto: California PATH

Více informací najdete zde

Přečtěte si také:

Projekt CityMobil2: automatické autobusy bez řidiče

21.8.2014 V červenci a srpnu 2014 probíhají na rušné pěší zóně ve městě Oristano na italském ostrově Sardinie zkušební jízdy dvou elektrických minibusů v automatickém provozu bez řidiče. Jejich trasa je 1,3 km dlouhá se sedmi zastávkami. Jde o první demonstrační provoz v rámci evropského projektu CityMobil2.  


Projekt DRIVE C2X se chýlí k závěru

28.5.2014 Oficiální prezentací výsledků ve dnech 16. – 17. července 2014 v Berlíně vrcholí evropský výzkumný projekt DRIVE C2X, zaměřený na testování systémů automatické jízdy silničních vozidel v reálných podmínkách. Tento projekt kombinuje komunikaci mezi vozidly (C2C) a mezi vozidly a pevnou technologickou infrastrukturou u silnice a v řídicím zázemí (C2I). 


Inteligentní tramvaj v Linci šetří energii

25.2.2014 Od září 2013 probíhá v rakouském Linci ve spolupráci výrobních společností Kapsch CarrierCom a Bombardier s městským dopravcem LINZ AG LINIEN zajímavý projekt „inteligentních“ tramvají využívajících M2M komunikaci pro optimalizaci spotřeby energie a další provozní i uživatelské přínosy. Díky tomuto řešení šetří tramvaje  přes 10 % energie. 


Pods: automatická vozítka pro Milton Keynes

31.12.2013 Britské město Milton Keynes ohlásilo veřejnosti v polovině prosince 2013, že hodlá zavést pro dopravu cestujících v centru města plně automatickou technologii malých elektrických vozidel, označovaných anglickým výrazem „pod“ (lusk). Dvacet těchto podů by mělo být ve zkušebním provozu od roku 2015 a plný provoz stovky podů je plánován na rok 2017. Ačkoliv technologie pro pody nebyla zatím oficiálně vybrána, s největší pravděpodobností bude založena na konceptu EN-V společností General Motors a Segway (viz foto) 


Program Horizon 2020 podporuje čistou a efektivní mobilitu

14.11.2013 Koncem letošního roku se očekává první kolo výzev pro Horizon 2020, rámcový program EU pro výzkum a inovace. Tento program je „vlajkovou lodí“ EU pro zajištění její globální konkurenceschopnosti. Tomu odpovídá i jeho rozpočet na období 2014 – 2020, který činí více než 70 mld. €. Jednou z oblastí, na něž se program zaměřuje, je i ekologicky čistá a integrovaná doprava.


Projekt Marmaray: CBTC a ETCS L1 na jedné trati

5.11.2013 Tunel Marmaray, železniční projekt století spojující pod Bosporskou úžinou dva kontinenty v tureckém Istanbulu, byl slavnostně otevřen pro provoz 29. října 2013. Tento projekt zahrnuje 1,4km podmořský tunel ponořený v hloubce 60 m (nejhlubší svého druhu na světě), na nějž z obou stran navazuje celkem 12,2 km převážně ražených tunelů se čtyřmi stanicemi. Tunel Marmaray je součástí stejnojmenného městského železničního koridoru dlouhého 77 km 


Kolejová MHD: trendy v technologii, organizaci a financování

11.10.2013 Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. 


Testování automatického řízení automobilu na německých silnicích

8.5.2013 Jako další krok k praktickému uplatnění technologií pro automatické řízení automobilů (viz článek Automatické řízení automobilů: realita blízké budoucnosti v rubrice Automatizace dopravy) přikročila společnost Bosch k ověřovacím testům v provozu na německých dálnicích. 


PHX Sky Train: Další CBTC na letišti

10.4.2013 Na letišti Phoenix Sky Harbor International Airport v Phoenixu, Arizona (USA) byl 8. dubna 2013 slavnostně uveden do provozu systém bezobslužných vlaků (tzv. APM – Automated People Mover) typu Innovia APM 200 od společnosti Bombardier, pod obchodním názvem PHX Sky Train. Tento systém je od výrobce vybaven zabezpečovací technologií CBTC typu Bombardier CITYFLO 650. 


Automatické řízení automobilů: realita blízké budoucnosti

11.1.2013 Dílčí elektronické systémy nabízející pomoc řidičům automobilů již dnes běžně fungují v praxi. Patří mezi ně například systémy sledující rychlost a vzdálenost mezi vozidly, varující před dopravními zácpami a pomáhající při parkování. V několika nejbližších letech tyto systémy pomohou řidičům při řízení v dopravních zácpách ...->


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services