Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Zpráva UITP: téměř každé čtvrté metro ve světě má aspoň jednu automatickou linku, převládá CBTC

2.12.2015 Na konci října 2015 vydala Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP) souhrnnou statistickou zprávu o systémech metra ve světě, zahrnující i samostatnou část o systémech automatického metra.

V souvislosti s automatizací metra si všímá zpráva všech čtyř úrovní automatizace provozu ve smyslu normy IEC 62267:

•    Stupeň automatizace 1: automatické zabezpečení jízdy vlaku v provozu se strojvedoucím,

•    Stupeň automatizace 2: automatické řízení vlaku v provozu se strojvedoucím,

•   Stupeň automatizace 3: automatické řízení vlaku v provozu bez strojvedoucích, ale s přítomností vlakového průvodce,

•    Stupeň automatizace 4: automatický provoz zcela bez vlakového personálu.

Jakožto plně automatický provoz dále zpráva sleduje stupeň automatizace 4, tedy bezobslužné metro (tzv. UTO – unattended train operation), k němuž se vztahují i následující statistické údaje.

Zpráva mj. ukazuje, že ve světě je dnes v úhrnu 732 km linek bezobslužného automatického metra, provozovaného na 52 linkách v celkem 35 městech z celkem 157, které provozují metro. Co do délky automatické sítě vede Dubaj (80 km), následovaná Vancouverem (68 km) a Singapurem (65 km).

Co do podílu bezobslužného provozu na linkách metra v jednotlivých zemích je na prvním místě Francie (17 % délky tratí metra plně bezobslužných), dále Jižní Korea (15 %) a Spojené arabské emiráty (11 %).

Jestliže zpočátku bylo bezobslužné metro určeno především pro systémy s malou kapacitou (méně než 300 cestujících/vlak), jeho spolehlivost a finanční efektivnost vedou k jeho rozšíření i do systémů s větší kapacitou. Jak ukazuje graf níže, doménou bezobslužného provozu jsou nyní přepravní systémy se střední kapacitou (300 – 700 cestujících/vlak), které zaujímají 61 % délky tratí plně automatického metra. Následují je velkokapacitní systémy (více než 700 cestujících/vlak) s 29 % délky tratí, zatímco výše uvedené malokapacitní systémy jsou až na třetím místě s 10 % délky tratí.

Rozhodující řídicí a zabezpečovací technologií pro bezobslužné metro je CBTC, které je uplatňováno na 72 % plně automatických linek metra. Z nich téměř polovinu (46 %) tvoří radiofrekvenční přenos signálu, následuje indukční a mikrovlnný přenos.

Zbývajících 28 % tvoří systémy na bázi kolejových obvodů, jako např. linka 5 milánského metra. Tyto systémy nicméně zaznamenaly v posledních letech významný nárůst podílu. Lze se domnívat, že je to především zásluhou hojně dodávané typizované technologie italského výrobce AnsaldoBreda, jež slouží u metra ve více městech, například ve výše zmíněném Miláně nebo v Kodani (viz foto), a přitom umožňuje bezobslužný provoz vlaků s minimálním intervalem 75 s. Základem její konstrukce je digitální kolejový audiofrekvenční obvod AF902 americké konstrukce Union Switch & Signal Inc. (nyní Ansaldo STS USA), zajišťující detekci vlaku na trati a přenos dat na vlakovou část. Tento kolejový obvod byl poprvé použit v provozu s cestujícími v USA ve druhé polovině 90. let.

Plně automatické metro je ve světě provozováno už čtyřicet let a jeho obliba neustále roste. Předpokládá se, že v roce 2025 by jeho celková délka měla v součtu převýšit 2 200 km.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázek © UITP

Další informace zde

Přečtěte si také:

Reverzibilní měnírna a CBTC: integrované technologie pro linku 2 panamského metra

14.10.2015 Po úspěšném zprovoznění první linky metra ve středoamerickém Panama City, vybaveného zabezpečovacím zařízením typu CBTC a vlaky Metropolis od společnosti Alstom, byl v září 2015 učiněn důležitý krok k vybudování druhé linky tohoto metra: Projektová společnost Consórcio Línea 2 uzavřela smlouvu na dodávku integrovaného systému technologického vybavení liny 2 s konsorciem firem vedeným společností Alstom a dále zahrnujícím firmy CIM, Sofratesa, Thales a TSO. 


Systém DAS pomáhá bezpečnosti tramvají

25.8.2015 Pouliční tramvaj představuje dopravní systém, který má fyzikální parametry drážní dopravy, včetně jízdních odporů a s tím související zábrzdné dráhy, ale zároveň je vystaven všem náhodným vlivům městského silničního provozu. Zajištění provozní bezpečnosti je tudíž velmi náročné na řidičův postřeh a schopnost rychle reagovat. Na pomoc v této situaci nyní přichází automatický asistenční systém Drivers Assistance System (DAS) od společnosti Bombardier  


Metro v New Yorku rozvíjí CBTC od různých dodavatelů

6.8.2015 Metro v New Yorku (New York City Subway) představuje síť městské rychlodráhy zahrnující 34 linek o celkové délce 373 km se 421 stanicemi. Řadí se tak k nejrozsáhlejším městským rychlodrážním systémům na světě. Elektrifikováno je systémem 625 V DC ze třetí kolejnice. Jako zabezpečovací zařízení se zde postupně rozvíjí systém CBTC, které bylo dosud instalováno na lince L-Canarsie Line a nyní je v procesu instalace na lince 7-Flushing Line. 


Bezobslužná linka C metra v Římě otevřela druhý úsek

23.7.2015 Bezobslužná linka C metra v Římě zprovoznila na konci června 2015 druhý úsek z Mirti do Lodi o délce 5,5 km se šesti stanicemi. Celý úsek je veden pod povrchem. Zprovozněná část linky C nyní měří 18 km a je zde 21 stanic. Celá linka C, jejíž dokončení je plánováno na rok 2020, bude 25,5 km dlouhá se 30 stanicemi, z toho v délce 17,6 km bude vedena pod povrchem.


Vysokorychlostní internet pomáhá systémům CBTC

10.7.2015 Čínský výrobce ICT Huwai a francouzská strojírenská a elektrotechnická skupina Alstom ohlásily na konci června 2015 úspěšné ukončení pilotních testů pro využití širokopásmového vysokorychlostního internetu na bázi technologie 4G LTE pro automatický provoz metra využívající technologii CBTC


Vídeň připravuje bezobslužné metro

3.7.2015 Vídeňské metro představuje síť povrchové a podzemní městské rychlodráhy o celkové délce 74,2 km s 90 stanicemi. Má celkem pět tras (U1, U2, U3, U4 a U6). Jak byla na začátku června 2015 informována veřejnost, jeho připravovaná šestá linka označovaná jako U5 předpokládá plně bezobslužný provoz. 


Alstom SRS: nový systém průběžného dobíjení elektrobusů a tramvají se zásobníky energie

17.6.2015 Na dopravním veletrhu UITP Mobility & City Transport na začátku června 2015 poprvé představil francouzský výrobce Alstom svůj systém průběžného dobíjení pro elektrobusy a tramvaje se zásobníky energie, označovaný jako SRS. Systém SRS vychází konstrukčně ze systému Alstom APS (Alimentation Par le Sol – povrchové trakční napájení) pro spodní odběr trakční energie u tramvají, který již více než deset let spolehlivě slouží v Bordeaux i v dalších městech. 


Metro bez strojvedoucích: linka 5 v Miláně dokončena

26.5.2015 Na konci dubna 2015 byl slavnostně otevřen třetí, poslední úsek linky 5 metra v Miláně, která funguje v automatickém provozu bez strojvedoucích. Jde o 7,1 km dlouhý úsek z Garibaldi do San Siro Stadio s pěti stanicemi. Následuje tak první 4,1km úsek Bigami – Zara zprovozněný v únoru 2013 a jeho krátké 1,4km prodloužení do stanice Garibaldi, které funguje od března 2014. 


Červená linka stockholmského metra: CBTC od Ansaldo STS v přípravě

24.3.2015 V březnu 2015 představila společnost Bombardier nové vlaky pro Červenou linku stockholmského metra (viz foto). Předpokládá se dodávka 96 čtyřvozových souprav, které budou nejčastěji jezdit spřažené po dvojicích. Tyto vlaky by měly být uvedeny do provozu začátkem roku 2017. Vlaky jsou vybaveny vlakovou částí CBTC i stanovištěm strojvedoucího. 


Doha Metro: CBTC pro 241km bezobslužné metro v Kataru

5.3.2015 Jedním ze světových největších projektů metra „na klíč“ se stane 241km síť metra v katarském hlavním městě Doha (česky též Dauhá), první systém metra v tomto arabském emirátu. Ve druhé polovině února 2015 získalo zakázku na dodávku veškerého vybavení metra od společnosti Qatar Railways konsorcium společností Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Corporation, Hitachi, Kinki Sharyo a Thales. 


Inteligentní měnírna HESOP na příměstské tramvaji v Miláně

21.7.2014 Jako součást projektu komplexní modernizace příměstské tramvaje Milán – Desio – Seregno dodá společnost Alstom také inteligentní měnírnu HESOP, o níž jsme na našem portále psali již loni v souvislosti s jejím uplatněním v Londýnském metru . O tomto italském modernizačním projektu byla široká odborná veřejnost informována v červenci 2014. 


Inteligentní tramvaj v Linci šetří energii

25.2.2014 Od září 2013 probíhá v rakouském Linci ve spolupráci výrobních společností Kapsch CarrierCom a Bombardier s městským dopravcem LINZ AG LINIEN zajímavý projekt „inteligentních“ tramvají využívajících M2M komunikaci pro optimalizaci spotřeby energie a další provozní i uživatelské přínosy. Díky tomuto řešení šetří tramvaje  přes 10 % energie. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services