Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
125 let historie + moderní vybavení: Carnegie Hall získala prestižní ocenění LEED za ekologii a energetiku

26.8.2015 Carnegie Hall je historická koncertní síň uprostřed New Yorku, jejíž základní kámen byl položen v roce 1890. Tato síň patří k nejznámějším v USA. V srpnu 2015 získala tato budova významné ocenění za energetiku a ekologii v podobě stříbrné certifikace LEED od Americké rady pro šetrné budovy budovy (U.S. Green Building Council). Stala se tak jednou z nejstarších a nejvýznamnějších budov, které takovéto ocenění získaly. Zároveň tak ukazuje, jak i ikonické historické budovy mohou získat zcela moderní vybavení, šetrné k životnímu prostředí a chránící bezpečnost lidí, aniž by ztratily cokoliv ze své historické patiny a genia loci.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) představuje soustavu hodnocení návrhu, stavby, provozování a údržby budov a jejich bezprostředního okolí. Je určena vlastníkům a provozovatelům budov, kteří si chtějí počínat ekologicky zodpovědně i ekonomicky efektivně. Systém hodnocení LEED byl vyvinut Americkou radou pro šetrné budovy (U.S. Green Building Council, USGBC) v roce 2000. Jde o otevřený systém založený na shodě a vedený komisemi LEED. Následující aktualizace systému, označovaná jako LEED 2012, je dalším krokem v procesu jeho neustálého zlepšování a vývoje.

Soustava LEED je dále členěna podle nejrůznějších hledisek, zejména podle účelu budovy se zohledněním novostavby či renovace. Zvláštní soustava hodnocení platí pro stavbu, interiéry, provoz a údržbu, okolí budov nebo domácnosti.

Certifikace LEED poskytuje nezávislé ověření, že budova nebo soubor budov byly navrženy a postaveny, případně renovovány, způsobem, který využívá strategie zaměřené na dosažení vysokých požadavků v nejdůležitějších oblastech zdraví lidí a životního prostředí, jako jsou trvale udržitelná výstavba budovy, úspory vody, energetická efektivnost, výběr vhodných materiálů a kvalita vnitřního prostředí.

Kromě důkladné stavební renovace a dostavby nových prostor bylo důvodem k udělení ocenění pro Carnegie Hall také vybavení budovy novými inteligentními technologickými systémy od společnosti Siemens.

Jádrem těchto systémů je automatický systém centralizovaného řízení budov Siemens Apogee, který integruje topení, větrání a klimatizaci do jedné platformy. Tu lze ovládat lokálně koncovými uživateli, z jednoho řídicího centra správci budov nebo dálkově, je-li to třeba. Zároveň tento systém průběžně analyzuje poptávku po elektrické energii a její spotřebu tak, aby celkové energetické hospodářství budovy mohlo být řízeno co nejefektivněji.

Dalším důležitým subsystémem je zabezpečovací systém Siemens Sipass. Tento systém zajišťuje, že pouze oprávnění lidé mají přístup do povolených prostor v povolené době. To je velmi důležité pro budovy, jako je Carnegie Hall, charakteristické mnoha přístupovými místy a různými úrovněmi vstupní kontroly pro personál, umělce, studenty a další rozmanité kategorie návštěvníků.

K požární bezpečnosti významně přispěl požární poplachový systém Siemens XLS. Je-li detekován požár, je pomocí tohoto systému okamžitě informováno velicí stanoviště požární ochrany. Zároveň jsou aktivovány kritické funkce pro řízení nouzových situací, jako je uzavírání požárních dveří, ukončení jízdy výtahů a vypnutí, resp. zapnutí zařízení pro proudění vzduchu v budově.

Mezi další součásti modernizace budovy, která vedla k získání prestižního ocenění, patří i LED světelné zdroje ve spojení s maximálním využitím denního světla a senzory přítomnosti osob v místnostech.

Jiná opatření pro zefektivnění a ekologický provoz Carnegie Hall se týkají například úsporného vodního hospodářství budovy.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Siemens

Další informace zde

Přečtěte si také:

Inteligentní domy: řešení pro běžné uživatele

20.7.2015 Inteligentní domy, rozumějme tedy inteligentní obytné budovy, již zdaleka nejsou vymožeností pro bohaté technické a ekologické nadšence. Dodavatelé elektrotechnických a energetických technologií dnes nabízejí komplexní řešení pro takovéto „chytré“ domy, zahrnující dílčí technická zařízení a systémy takříkajíc pro každého. 


Výzkumný projekt FIONA: základ pro systémy navigace v budovách

10.4.2015 Navigační systémy pro běžné využití, například v silničním provozu, spoléhají většinou na signály družicového systému GPS. Jsou tudíž dobře využitelné ve venkovním prostředí, avšak jejich použitelnost v interiérech budov je velmi problematická. Výzvou proto stále zůstávají místní navigační systémy, pro něž se vžila zkratka LBS (location-based services). Takovéto systémy by sloužily jako „elektronická bílá hůl“ zrakově postiženým v budovách, ale i zcela zdravým lidem při orientaci při práci a návštěvách ve složitých komplexech


Další aplikace Foxtrot v inteligentní administrativní budově

8.4.2015 V březnu 2015, během veletrhu AMPER, byla naše redakce pozvána na prohlídku nové administrativní budovy brněnské firmy WOMBAT s.r.o., kde komplexní řízení technologií obstarává řídicí systém Tecomat Foxtrot od společnosti TECO a.s. Pojďme se tedy podívat, jak si Foxtrot poradil s řízením mnoha různých technologií v budově s 58 místnostmi a garážovou halou. 


V Řeži pomáhají urychlit nástup „vodíkové“ ekonomiky

30.3.2015 Odborníci z ÚJV Řež, a. s. (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.) dokončili první fázi testování pilotního zařízení na akumulaci energie pomocí vodíku. Ke klasickým střešním solárním panelům připojili skladovací systém kombinující olověné baterie a vodíkovou nádrž. Výsledky provozu jsou velmi povzbudivé: zařízení by dokázalo udržet průměrnou domácnost v běžném chodu až tři týdny. 


Aspern Seestadt: další krok k rozvoji smart city Vídeň

23.2.2015 Na konci ledna 2015 položila městská rada ve Vídni právní základy k fungování nové městské čtvrti Aspern Seestadt (Jezerní město Aspern). Vrcholí tak jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů, který je součástí konceptu smart city Vídeň a který je zajímavý mj. předpokládanou netradiční dělbou městské mobility 


Koncept „inteligentního domova“ (smart home): krok dále za inteligentní budovy

20.2.2015 Koncept inteligentního domu, který je rovněž nedílnou součástí inteligentního města (smart city) je neustále rozvíjen průmyslovými firmami. Tento koncept pro ně představuje jak odbyt pro finální produkty, tak „živou laboratoř“ a zdroj cenných dat pro vývoj nových produktů. Průmysl se proto velmi aktivně angažuje v dalším rozvoji těchto konceptů. Jeho vize stavějí na současných poznatcích a posouvají je dále do budoucnosti. Příkladem je koncept „inteligentního domova“ (smart home) nové generace, který v polovině února 2015 představila veřejnosti společnost Mitsubishi Electric. 


Stavebnicová „multihopová“ technologie pro sítě dohledových kamer od Mitsubishi

9.2.2015 Současné bezdrátové sítě dohledových kamer běžně dostupné na trhu zpravidla používají kabelové LAN vedení a připojení kamer ke zdroji střídavého proudu. Toto řešení však nemusí vždy vyhovovat z provozních nebo ekonomických důvodů. Tak tomu může být například u kulturních a sportovních akcí pod širým nebem nebo také tam, kde je LAN síť již instalována, ale její další rozšíření by bylo přespříliš nákladné. Společnost Mitsubishi Electric proto přichází se stavebnicovým – „multihopovým“ řešením 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Tecomat Foxtrot – „inteligentní dům“ jako chytrý uzel v síti Smart Grid

4.11.2014 V chytré síti SmartGrid se musí propojit chytré uzly. Zatím v pilotních projektech jsou osazovány chytré elektroměry realizující Smart Metering. Každých 15 minut změří spotřebu odběrního místa a průběh předají do „centra“. Naopak z centra elektroměr obdrží informaci kdy a jaký z předpokládaných čtyřech tarifů má nastavit na svých výstupech v následujícím období. 


Projekt Yokohama Smart City zkoumá optimální řízení poptávky po elektřině

15.7.2014 V období od července do září 2014 probíhá v rámci projektu Yokohama Smart City v japonské metropoli Jokohamě s 3,7 mil. obyvatel důležitý experiment, zaměřený na testování možného snižování poptávky po elektrické energii v letním období. Projekt Yokohama Smart City zahrnuje několik dílčích subsystémů 


Lyon Confluence Smart Community: francouzský demonstrační projekt inteligentního bydlení

25.6.2014 Lyon Confluence je obytná čtvrť ve francouzském Lyonu, vzniklá rekultivací bývalé průmyslové a dopravní zóny v centrální části města na soutoku Rhóny a Saony. V této čtvrti probíhá od konce roku 2011 Demonstrační projekt inteligentní obce Lyon Confluence, realizovaný japonskou Organizací pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) s podporou Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. V červnu 2014 zaznamenal tento projekt důležitý milník: 


Vitovalor 300-P: palivočlánková mikrokogenerační jednotka pro obytné domy na evropském trhu

15.5.2014 Jak jsme psali v našem článku První palivočlánková mikrokogenerace pro domácnosti v Evropě, byla v dubnu 2014 německým výrobcem tepelné techniky Viessmann uvedena na německý trh první palivočlánková mikrokogenerační jednotka, určená pro běžné spotřebitele. Tento produkt s obchodním jménem Vitovalor 300-P používá palivové články japonského výrobce Panasonic.  

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services