Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Vehicle-centric CBTC a integrovaný systém metra: nové trendy v automatizaci kolejové dopravy

31.5.2013 Na světovém kongresu UITP (Mezinárodní unie veřejné dopravy) na konci května 2013 představila společnost Alstom dvě průlomová řešení. Prvním je tzv. vehicle-centric CBTC (česky přibližně: „vozidlově orientované CBTC“) prezentované jako nový produkt Urbalis Fluence. Druhým je systém integrované automatické rychlodráhy Axonis.

„Vehicle-centric CBTC“ pracuje na principu M2M komunikace mezi vlakem a dopravní cestou, která umožňuje využití tzv. pohyblivého bloku, stejně jako dosud běžné systémy CBTC. U nich hlavní úloha při řízení jízdy vlaků spočívá na řídicím středisku. Vozidlová část CBTC představuje tu nejméně „inteligentní“ součást systému, která posílá řídicímu středisku informace o aktuálních parametrech polohy a jízdy vlaku a zpětně přenáší jeho pokyny na ovládací prvky vozidla.

U „vehicle-centric CBTC“ je naproti tomu „inteligentní“ řídicí jednotka zabudována přímo do vozidla. Základem tohoto systému není komunikace mezi vlakem a dopravní cestou, nýbrž mezi vlaky navzájem, podobně jako u pokusných systémů „inteligentních dálnic“. Protože komunikace „vlak-vlak“ probíhá rychleji než komunikace „vlak-trať“, lze při využití pohyblivého bloku dále zkrátit interval mezi vlaky. S dopravní cestou vlak komunikuje pouze v souvislosti s optimalizací plynulého provozu vlakové dopravy.

Toto řešení má významné provozní a finanční přínosy: Uvedená architektura systému CBTC snižuje o 20 % nároky na související technické vybavení. Zároveň snižuje nároky na údržbu pevné části zabezpečovacího zařízení tak, že drážní systém vybavený tímto CBTC lze provozovat prakticky nepřetržitě. Inteligence zabudovaná do vlaků dále významně zvyšuje systémové výhody CBTC, především flexibilitu a bezpečnost vlakového provozu i hospodaření s trakční energií.

„Vehicle-centric“ CBTC Urbalis Fluence lze využít na rychlodráhách malého i velkého rozsahu, na povrchu, vyvýšených konstrukcích i v tunelech a v provozu bez obsluhy i s obsluhou. Tento systém bude poprvé uveden do provozu v roce 2015 na lince 1 rychlodráhy ve francouzském Lilla.

Systém Axonis představuje „stavebnicové“ řešení bezobslužné městské rychlodráhy na kovových kolech (na rozdíl od systémů s vlaky na pneumatikách), vedené na vyvýšených konstrukcích, po povrchu i v tunelech. Axonis využívá výše uvedené CBTC Urbalis Fluence a integruje jej s dalšími inovativními produkty od Alstomu. Je to především „inteligentní“ měnírna HESOP umožňující rekuperaci do rozvodné sítě (viz článek v rubrice Výroba a přenos) a dále dvou- až pětivozové vlaky Metropolis. Dalším prvkem systému Axonis jsou prefabrikovaná stavební řešení od partnerů společnosti Alstom, která umožňují velmi rychlý postup výstavby.

Kombinací kovových kol, všech náprav vlaku hnacích a „inteligentní“ měnírny HESOP je v provozu dosahováno až 40% úspory trakční energie v porovnání s obdobnými dnešními systémy používajícími vlaky na pneumatikách. S kapacitou 15 až 45 tisíc cestujících za hodinu v jednom směru je tento systém určen především pro větší města s potřebou rychlodrážní dopravy. Systém Axonis by měl být na trhu k dispozici koncem letošního roku.

redakce

Obrázek: Alstom

Další informace o systému Urbalis Fluence včetně videoprezentace jeho fungování je k dispozici zde

Další informace o systému Axonis včetně videoprezentace jeho fungování je k dispozici zde

Přečtěte si také další související články z naší rubriky Automatizace dopravy:

Istanbul připravuje bezobslužné metro

3.7.2014 Podpisem smlouvy na dodávku technologií v červnu 2014 byl učiněn významný krok v realizaci projektu bezobslužné linky 5 metra v tureckém Istanbulu. Linka 5 je 16,7 km dlouhá se 16 stanicemi a v celé své délce je podzemní. 


CBTC pro monorail v Sao Paulo

17.6.2014 Systém dopravy v brazilské metropoli Sao Paulo dostane pro svoji linku 17, řešenou jako monorail, tedy vozidlo pohybující se na jedné koleji vedené nad zemí, zabezpečovací zařízení typu CBTC SelTrac. V květnu 2014 to oznámil odborné veřejnosti dodavatel této technologie, společnost Thales. 


CBTC pro automatický dopravní systém PRT ve West Virginia University

16.5.2014 Studenti, učitelé, ale i široká veřejnost v americkém městě Morgantown používají již od roku 1975 automatický přepravní systém PRT (personal rapid transit) patřící West Virginia University. Tento systém nyní dostane zcela nové zabezpečovací zařízení typu CBTC SelTrac od společnosti Thales na základě komplexní dodávky „na klíč“, udělené této společnosti na konci dubna 2014. 


GE Tempo CBTC: singapurské CBTC v přípravě

6.5.2014 Městská rychlodráha v Singapuru bude mít instalován zabezpečovací systém typu CBTC od dalšího výrobce. V rámci projektu automatických linek Thomas Line a Eastern Region Line se zde uplatní systém Tempo CBTC od společnosti GE Transportation, člena americké skupiny General Electric. Metro v Panama City: CBTC ve Střední Americe

14.4.2014 Na začátku dubna 2014 bylo uvedeno do provozu první metro ve Střední Americe – linka 1 metra v Panama City, vybavená zabezpečovacím zařízením typu CBTC. Linka 1 se skládá ze 7,2km podzemního úseku se 7 stanicemi, vedeného v ražených tunelech, a ze 6,5km úseku na vyvýšených konstrukcích s 5 stanicemi. 


Bezobslužné metro v Budapešti

4.4.2014 Prvním plně automatickým metrem v „nových“ zemích EU se stala linka 4 metra v Budapešti, jejíž provoz byl slavnostně zahájen na konci března 2014. Linka je dlouhá 7,4 km a je v celé délce vedena raženými tunely. Provoz vlaků bude probíhat bez zásahu strojvedoucího 


Salvadorské metro: další aplikace CBTC v Jižní Americe

28.3.2014 Dalším systémem kolejové dopravy vybaveným řídicím a zabezpečovacím systémem typu CBTC na jihoamerickém kontinentu se stanou linky 1 a 2 metra v Salvadoru, třetím největším brazilském městě. Celková délka linek je 31 km a nachází se na nich 19 stanic. Provoz metra se předpokládá plně bezobslužný. 

 


Docklands Light Railway: automatická městská dráha dosahuje rekordní přesnosti

27.2.2014 Londýnská lehká městská železnice Docklands Light Railway (DLR) využívající technologii CBTC pro provoz bez strojvedoucích, vykázala v lednu 2014 rekordně vysokou přesnost vlakových spojů za svoji 26letou historii. Její vlaky dodržovaly jízdní řád z 99,7 % (v ročním průměru 99,3 %), a to i v převážně venkovním provozu vystaveném rozmarům anglického počasí. (Pro srovnání, přesnost pražského metra, které až na výjimky jezdí v uzavřeném prostoru, v roce 2012 činila 98,3 %.) DLR se tak zařadila mezi nejdochvilnější kolejovou dopravu ve Velké Británii. Ukazuje tím přesnost jako jednu z důležitých předností provozu bez strojvedoucích, který eliminuje vliv lidského faktoru. 


CBTC pro metro v Santiagu de Chile

5.12.2013 Zabezpečovacím systémem CBTC pro plně bezobslužný provoz budou vybaveny linky 3 a 6 metra Santiago de Chile. Stane se tak dalším plně automatickým dopravním systémem na jihoamerickém kontinentě (viz články v rubrice Automatizace dopravy). Koncem listopadu 2013 uzavřelo španělsko-kanadské konsorcium společností CAF a Thales smlouvu na dodávku a údržbu vozidlového parku, zahrnujícího 115 vozů pro linku 3 a 70 vozů pro linku 8, a zabezpečovacího zařízení pro obě uvedené linky. 


Kolejová MHD: trendy v technologii, organizaci a financování

11.10.2013 Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. 


CBTC: projekt automatického metra pro Rennes zahájen

9.10.2013 Francouzské město Rennes bude mít druhou linku – linku B, automatické městské dráhy na pneumatikách systému VAL, Rennes Metro linku B. Tento systém používá zabezpečovací zařízení CBTC typu Siemens Trainguard MT pro provoz bez strojvedoucích. Společnost Siemens ohlásila na začátku října 2013, že získala zakázku na klíč v celkové hodnotě 178 mil. € na tento projekt. 

 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services