Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Regulace nízkoenergetických domů: projekt RD Rýmařov

15.2.2013 Evropská norma EN 15232 Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov člení posuzované objekty dle energetické efektivity hospodaření s dodanou energií. Implementací zásad plynoucích z tohoto předpisu lze snížit spotřebu energie až o 30 %, při současném zachování, resp. zlepšení kvality vnitřního prostředí v objektu. Společnost Siemens ve spolupráci se stavební firmou RD Rýmařov uvádějí letos tuto normu do praxe na konkrétním novém projektu s názvem Inteligentní domy RD Rýmařov 2013.

Na českém trhu s nemovitostmi bývá zvykem označovat jako nízkoenergetické všechny domy, které vykazují odpovídající izolační vlastnosti, jsou vybaveny systémem řízeného větrání a vhodným zdrojem vytápění. Málokdo přitom objektivně posuzuje energetickou efektivitu topných a větracích soustav, především z pohledu řízení a regulace.

Projekt Inteligentní domy RD Rýmařov 2013 je naproti tomu charakteristický tím, že vybavuje všechny nové domy společnosti RD Rýmařov energeticky efektivním systémem regulace vytápění a větrání. Úkolem systému je zajistit špičkovou kvalitu vnitřního prostředí při zachování pořizovací ceny domu a snížení provozních nákladů.

Základem byla stávající technologie vytápění v podobě elektrokotle řízeného prostorovým termostatem a radiátorů regulovaných termostatickými ventily spolu s autonomním přetlakovým větráním objektu s neustálým chodem bez objektivní detekce potřeby větrání. Inovované řešení nahradilo elektrokotel a teplovodní rozvody účinnými přímotopy a doplnilo novou větrací přetlakovou jednotku, kterou lze řídit pomocí systému automatizace domácnosti Synco Living značky Siemens. Ten umožňuje řídit vytápění a větrání, budovy v souladu s normou EN 15232, s nejvyšší možnou energetickou efektivitou.

Tento systém sám identifikuje počátek i konec topného období na základě vnitřních a venkovních teplot. Požadovanou teplotu řídí autonomně v jednotlivých místnostech pomocí týdenních programů a podle přání obyvatel domu. Systém hlídá kvalitu vnitřního vzduchu pomocí čidla hladiny CO2 a zajišťuje automatickou výměnu vnitřního vzduchu dle aktuální potřeby. Vzduch je vždy filtrován. Nucené větrání brání pronikání vnějšího hluku, prachu a hmyzu do objektu. Celý systém je také možné ovládat doplňkově pomocí aplikací v chytrých telefonech, tabletech či osobních počítačích.

Systém měří aktuální vnitřní teplotu v každé místnosti s přesností ±0,2 °C (standardní termostaty spínají s přesností ±1 °C). Pro každou místnost je tak spínán vždy jen aktuálně potřebný zdroj tepla, a to jen po dobu nezbytnou k dosažení komfortní teploty. Díky přesnosti měření nedochází k zbytečnému zpoždění při aktivaci, nebo vypnutí zdroje tepla. Neustálý monitoring kvality vnitřního vzduchu a detekce vybraných činností zajišťuje optimalizaci přívodu větracího vzduchu tak, aby při zachování komfortu a zdravého vnitřního prostředí systém pracoval co nejefektivněji. Toto řešení umožňuje minimalizovat tepelné ztráty objektu při větrání a současně snížit spotřebu pomocné elektrické energie pro větrání. Maximálně efektivního využití energie lze dosáhnout také díky týdenním programům pro řízení teplot v jednotlivých místnostech a uvolnění větrací jednotky. Důležitou systémovou funkcí je rovněž centrální tlačítko přítomnosti. V základní konfiguraci systému tak činí úspory na vytápění vybraného domu z produkce společnosti RD Rýmařov (150 m2 podlahové plochy, výpočtová tepelná ztráta při ‒15 °C činí 6,3 kW) zhruba 4000 Kč za rok (v závislosti na dodavateli elektrické energie).

Přesně hlídaná požadovaná teplota v každé místnosti s ohledem na její využití také zajišťuje stabilní teplotu v objektu. Rovněž řízená výměna filtrovaného vzduchu přispívá k zdravému vnitřnímu prostředí. Inteligentní řídicí systém reaguje na aktivity obyvatel v domácnosti (vaření, koupání, návštěvy apod.) tak, aby větrací jednotka vždy dodávala odpovídající množství čerstvého vzduchu. Kromě ochrany před vysokou vlhkostí a plísněmi v domácnosti, resp. nadměrnou hladinou oxidu uhličitého, se tak řízením množství větracího vzduchu brání opačnému extrému – nezdravě nízké vlhkosti vzduchu v interiéru.

Siemens a RD Rýmařov

Přečtěte si také:

Projekt Yokohama Smart City zkoumá optimální řízení poptávky po elektřině

15.7.2014 V období od července do září 2014 probíhá v rámci projektu Yokohama Smart City v japonské metropoli Jokohamě s 3,7 mil. obyvatel důležitý experiment, zaměřený na testování možného snižování poptávky po elektrické energii v letním období. Projekt Yokohama Smart City zahrnuje několik dílčích subsystémů 


Horrem: první evropská uhlíkově neutrální železniční stanice v provozu

14.7.2014 Nové nádraží ve čtvrti Horrem města Kerpen v německém Porýní-Vestfálsku se na konci června 2014 stalo první uhlíkově neutrální železniční stanicí v Evropě. Jeho energetické hospodářství bylo vybudováno v rámci programu DB – Německých drah s názvem Grüner Bahnhof (Zelené nádraží). 


Lyon Confluence Smart Community: francouzský demonstrační projekt inteligentního bydlení

25.6.2014 Lyon Confluence je obytná čtvrť ve francouzském Lyonu, vzniklá rekultivací bývalé průmyslové a dopravní zóny v centrální části města na soutoku Rhóny a Saony. V této čtvrti probíhá od konce roku 2011 Demonstrační projekt inteligentní obce Lyon Confluence, realizovaný japonskou Organizací pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) s podporou Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. V červnu 2014 zaznamenal tento projekt důležitý milník: 


Nová budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT

16.5.2014 Nová budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) byla v polovině května 2014 slavnostně otevřena v Buštěhradě u Kladna. UCEEB je interdisciplinární vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze. Sdružuje odborníky čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství 


Administrativní budova v Pardubicích: úspěšný příklad inteligentní budovy

19.3.2014 Společnost TECO, důležitý český výrobce průmyslových řídicích systémů. představila v březnu 2014 odborné veřejnosti zajímavý konkrétní příklad inteligentní budovy, na jehož realizaci se významnou měrou podílela.  


Technologická řešení pro inteligentní budovy na příkladu projektu Adjutantti

7.2.214 Společnost ABB oznámila začátkem února 2014 české odborné veřejnosti, že podepsala memorandum o porozumění s partnery Bosch, Cisco a LG s cílem vypracovat jednotnou softwarovou platformu pro systémy inteligentních budov, která by umožnila společné fungování výrobkům různých značek v oblasti automatizace, zabezpečení a zábavy. Tyto společnosti plánují vypracovat otevřený software a dát ho k dispozici všem výrobcům, softwarovým vývojářům a poskytovatelům služeb. 


Dragon Dome: infračervená LED pro bezpečnost na dálku

7.10.2013 Koncem září 2013 byla veřejnosti představena nová infračervená LED pro zabezpečení budov od společnosti Osram Opto Semiconductors, prezentovaná pod obchodním názvem Dragon Dome (přibližně „dračí zámek“). Zaměřený paprsek této vysoce výkonné infračervené LED se světlem o vlnové délce 850 nm dosáhne do vzdálenosti přes 100 m, přitom má kompaktní design a nepotřebuje vnější čočku. Díky těmto parametrům je ideální pro použití v bezpečnostních technologiích, například CCTV. 


Chytrý rozvaděč již také do bytů

2.5.2013 Před nedávnem představila firma SUP-TECHNIK produkt Chytrý rozvaděč, nekonvenční řešení elektroinstalace pro inteligentní domy. Jedná se o typizované rozvaděče slabo- a silnoproudu, které jsou dodávány plně osazené řídicím systémem platformy Tecomat Foxtrot a kompletně naprogramované. Zrealizovat elektroinstalaci domu s inteligentním řízením tak mohou i běžné elektroinstalační firmy, které nedisponují programátory ani IT specialisty. Nyní firma přichází s novými modely Meno a Piccolo určenými pro byty v bytových domech.  


Průlom v bezpečnostní technice: kamera citlivá na 6 tisícin luxu

26.4.2013 Průlomová řešení v bezpečnostní technice představují kamery DINION starlight HD 720p a FLEXIDOME starlight HD 720p RD, které v dubnu 2013 představil jejich výrobce, společnost Bosch Security Systems. Tyto kamery jsou konstruovány pro fungování při extrémně nízké intenzitě osvětlení. Zobrazují ostrý obraz v barvách při intenzitě osvětlení 0,017 lx a černobílý obraz při intenzitě osvětlení 0,0057 lx. Jednoduše řečeno, tyto kamery ukazují barevný obraz tam, kde jiné jsou schopny zobrazit pouze černobílý, a černobílý obraz, kde jiné nezobrazí vůbec nic. 


Vodíková kogenerace: energie z palivových článků pro nemocnici v Connecticutu

23.4.2013 Americká společnost FuelCell Energy informovala v polovině dubna 2013, že dodá 1,4MW kogenerační jednotku s palivovými články DFC1500® do nemocnice Hartford Hospital v Connecticutu, USA. Kogenerační jednotku bude vlastnit a provozovat společnost Hartford Steam Company. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services