Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
free@home: hlasový systém pro inteligentní domácnost zvládá 60 funkcí i logiku „jestliže-pak“

16.9.2015 Koncept inteligentní domácnosti či inteligentního domova je dalším technologickým a uživatelským pokračováním konceptu inteligentního domu, který je rovněž nedílnou součástí konceptu smart city. Jeho základem je plná automatizace funkcí, které zařízení v domácnosti plní pro své uživatele. Prozatím nejpokrokovější ovládací systém pro automatizaci domácností, nabízený pod obchodním názvem free@home, prezentovala společnost ABB začátkem září 2015 na mezinárodním veletrhu spotřební elektroniky a domácích spotřebičů IFA v Berlíně.

Systém free@home, poprvé uvedený na trh v roce 2014, umožňuje uživatelům používat hlasové povely pro ovládání více než 60 funkcí v „automatizované domácnosti“ v plné škále dostupných aplikací pro typickou obytnou budovu. Patří sem zejména ovládání osvětlení, topení nebo zabezpečení.

Uživatel může systém naprogramovat tak, že si zvolí jména místností a oblastí budovy. Systém lze navíc nastavit tak, aby hlasově potvrdil uživateli přijetí příkazu. Mezi uživatelem a systémem pak například proběhne rozhovor: „Zatáhni žaluzie v obývacím pokoji.“ „Všechny žaluzie v obývacím pokoji jsou zataženy!“ Uživatelé kromě toho mohou klást systému otázky na stav funkcí, například: „Je zhasnuto v Tomášově ložnici?“ a systém na ně odpoví.

K rozpoznání a následnému splnění povelu slouží hybridní technické řešení, kombinující rozeznávání řeči na základě gramatiky a statistický model řeči. Je možné tak používat přirozenou řeč i povel. Systému lze tedy říci: „Můžeš prosím rozsvítit v obýváku?“ nebo „Obývák – světla – rozsvítit!“. Dialogový procesor, který je součástí systému hlasové kontroly, použije algoritmus pro rozpoznání uživatelova úmyslu a kontextu. Uživatel tedy nepotřebuje být trénován na určitý způsob povelu, protože řečový model umí rozpoznat příkazy na základě slov naprogramovaných v systému (například názvy podlaží v domě, názvy místností a funkcí). Systém kromě toho disponuje „knihovnou“ hlasů. Pokud navíc považuje systém hlasový příkaz za neúplný, položí uživateli doplňující otázku.

Dalším zdokonalením systému oproti běžnému ovládání dílčích funkcí je nové menu „Actions“ (Činnosti), které umožňuje kombinovat různé procedury s využitím logiky „jestliže-pak“. Na základě této logiky lze například naprogramovat žaluzie tak, aby se automaticky zatáhly, jakmile teplota přesáhne 25 °C. Podobně lze naprogramovat senzor pohybu v domě tak, aby poslal zprávu e-mailem nebo na smartphone jakmile zaznamená pohyb.

Systém free@home využívá technologii internetu věcí, uplatňovanou především v oblasti průmyslové automatizace jako součást konceptu tzv. čtvrté průmyslové revoluce či „Industry 4.0“ Pomocí „chytré“ spotřební elektroniky nebo osobního počítače umožňuje internet věcí ovládat základní funkce domácnosti. Systém free@home sem vnáší jako nový prvek plnohodnotné hlasové ovládání.

Tímto způsobem podporuje systém free@home nejen samotné uživatele, ale i finální dodavatele projektů automatizace budov, pro něž jsou „inteligentní domácnosti“ velmi důležitým tržním segmentem, každoročně rostoucím o 50 %. Podle některých zdrojů (organizace BI Intelligence) činil v roce 2014 objem trhu automatizace pro inteligentní domácnosti 61 miliard amerických dolarů a do roku 2019 se předpokládá jeho nárůst na 490 mld. USD.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © ABB

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

125 let historie + moderní vybavení: Carnegie Hall získala prestižní ocenění LEED za ekologii a energetiku

26.8.2015 Carnegie Hall je historická koncertní síň uprostřed New Yorku, jejíž základní kámen byl položen v roce 1890. Tato síň patří k nejznámějším v USA. V srpnu 2015 získala tato budova významné ocenění za energetiku a ekologii v podobě stříbrné certifikace LEED od Americké rady pro šetrné budovy budovy (U.S. Green Building Council). Stala se tak jednou z nejstarších a nejvýznamnějších budov, které takovéto ocenění získaly.  


Inteligentní domy: řešení pro běžné uživatele

20.7.2015 Inteligentní domy, rozumějme tedy inteligentní obytné budovy, již zdaleka nejsou vymožeností pro bohaté technické a ekologické nadšence. Dodavatelé elektrotechnických a energetických technologií dnes nabízejí komplexní řešení pro takovéto „chytré“ domy, zahrnující dílčí technická zařízení a systémy takříkajíc pro každého. 


Výzkumný projekt FIONA: základ pro systémy navigace v budovách

10.4.2015 Navigační systémy pro běžné využití, například v silničním provozu, spoléhají většinou na signály družicového systému GPS. Jsou tudíž dobře využitelné ve venkovním prostředí, avšak jejich použitelnost v interiérech budov je velmi problematická. Výzvou proto stále zůstávají místní navigační systémy, pro něž se vžila zkratka LBS (location-based services). Takovéto systémy by sloužily jako „elektronická bílá hůl“ zrakově postiženým v budovách, ale i zcela zdravým lidem při orientaci při práci a návštěvách ve složitých komplexech


Další aplikace Foxtrot v inteligentní administrativní budově

8.4.2015 V březnu 2015, během veletrhu AMPER, byla naše redakce pozvána na prohlídku nové administrativní budovy brněnské firmy WOMBAT s.r.o., kde komplexní řízení technologií obstarává řídicí systém Tecomat Foxtrot od společnosti TECO a.s. Pojďme se tedy podívat, jak si Foxtrot poradil s řízením mnoha různých technologií v budově s 58 místnostmi a garážovou halou. 


V Řeži pomáhají urychlit nástup „vodíkové“ ekonomiky

30.3.2015 Odborníci z ÚJV Řež, a. s. (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.) dokončili první fázi testování pilotního zařízení na akumulaci energie pomocí vodíku. Ke klasickým střešním solárním panelům připojili skladovací systém kombinující olověné baterie a vodíkovou nádrž. Výsledky provozu jsou velmi povzbudivé: zařízení by dokázalo udržet průměrnou domácnost v běžném chodu až tři týdny. 


Aspern Seestadt: další krok k rozvoji smart city Vídeň

23.2.2015 Na konci ledna 2015 položila městská rada ve Vídni právní základy k fungování nové městské čtvrti Aspern Seestadt (Jezerní město Aspern). Vrcholí tak jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů, který je součástí konceptu smart city Vídeň a který je zajímavý mj. předpokládanou netradiční dělbou městské mobility 


Koncept „inteligentního domova“ (smart home): krok dále za inteligentní budovy

20.2.2015 Koncept inteligentního domu, který je rovněž nedílnou součástí inteligentního města (smart city) je neustále rozvíjen průmyslovými firmami. Tento koncept pro ně představuje jak odbyt pro finální produkty, tak „živou laboratoř“ a zdroj cenných dat pro vývoj nových produktů. Průmysl se proto velmi aktivně angažuje v dalším rozvoji těchto konceptů. Jeho vize stavějí na současných poznatcích a posouvají je dále do budoucnosti. Příkladem je koncept „inteligentního domova“ (smart home) nové generace, který v polovině února 2015 představila veřejnosti společnost Mitsubishi Electric. 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Tecomat Foxtrot – „inteligentní dům“ jako chytrý uzel v síti Smart Grid

4.11.2014 V chytré síti SmartGrid se musí propojit chytré uzly. Zatím v pilotních projektech jsou osazovány chytré elektroměry realizující Smart Metering. Každých 15 minut změří spotřebu odběrního místa a průběh předají do „centra“. Naopak z centra elektroměr obdrží informaci kdy a jaký z předpokládaných čtyřech tarifů má nastavit na svých výstupech v následujícím období. 


Projekt Yokohama Smart City zkoumá optimální řízení poptávky po elektřině

15.7.2014 V období od července do září 2014 probíhá v rámci projektu Yokohama Smart City v japonské metropoli Jokohamě s 3,7 mil. obyvatel důležitý experiment, zaměřený na testování možného snižování poptávky po elektrické energii v letním období. Projekt Yokohama Smart City zahrnuje několik dílčích subsystémů 


Lyon Confluence Smart Community: francouzský demonstrační projekt inteligentního bydlení

25.6.2014 Lyon Confluence je obytná čtvrť ve francouzském Lyonu, vzniklá rekultivací bývalé průmyslové a dopravní zóny v centrální části města na soutoku Rhóny a Saony. V této čtvrti probíhá od konce roku 2011 Demonstrační projekt inteligentní obce Lyon Confluence, realizovaný japonskou Organizací pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií (NEDO) s podporou Ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. V červnu 2014 zaznamenal tento projekt důležitý milník: 


Vitovalor 300-P: palivočlánková mikrokogenerační jednotka pro obytné domy na evropském trhu

15.5.2014 Jak jsme psali v našem článku První palivočlánková mikrokogenerace pro domácnosti v Evropě, byla v dubnu 2014 německým výrobcem tepelné techniky Viessmann uvedena na německý trh první palivočlánková mikrokogenerační jednotka, určená pro běžné spotřebitele. Tento produkt s obchodním jménem Vitovalor 300-P používá palivové články japonského výrobce Panasonic.  

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services