Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Smart city Oslo: inteligentní dopravní systémy, elektromobily i palivočlánkové autobusy

4.12.2015 Koncem listopadu 2015 pořádalo Norské velvyslanectví v Praze pod názvem Smart City – Green City seminář věnovaný norským zkušenostem z implementace konceptu smart city, na nějž pozvalo i zástupce naší redakce. Mezi jinými zde byla prezentována i koncepce čisté mobility ve smart city Oslo, hlavním městě Norska s více než 600 tisíci obyvatel. Tato koncepce velmi názorně ukazuje propojení bezemisní dopravy v různých oblastech městského života spolu s inteligentními dopravními systémy v rámci pilíře smart city „inteligentní mobilita“.

Základem dopravní strategie v tomto smart city je vytvořit pohodlný a zároveň ekologický systém městské mobility. Toho je docilováno kombinací

•    podpory cyklistiky a pěší dopravy,

•    rozvoje elektromobility v podobě bateriových elektrických vozidel a palivočlánkových autobusů,

•    zavádění inteligentních dopravních systémů.

Město postupně vytváří příznivé podmínky pro chodce a cyklisty, které by zvýšily podíl cyklodopravy ze současných 8 % na dvojnásobek a zároveň docílily, aby pěší a cyklistická doprava tvořily polovinu veškeré městské mobility.

Při rozvoji elektromobility se město angažuje v několika významných oblastech:

Při rozvoji individuální elektromobility jde město příkladem. Do roku 2016 plánuje nahradit park svého cca tisíce osobních automobilů elektromobily. Zároveň se snaží usnadnit nabíjení elektromobilů a snížit riziko neplánovaného čekání u veřejných nabíjecích stanic. Těch je dnes v Oslo několik set včetně soukromých stanic, rovněž podporovaných z rozpočtu města. Město nyní přistupuje při podpoře nabíjecích stanic pro elektromobily ke koncepci „multi-charging“, tedy k možnosti vícenásobných připojení v nabíjecích místech.

Oslo je kromě toho zapojeno do evropského projektu užitkových vozidel FREVUE, podobně jako například nizozemský Amsterodam a další evropská města. V Oslo jsou v rámci tohoto projektu provozována od roku 2014 čtyři elektrická užitková vozidla typu Peugeot Partner Electric (viz foto vlevo) jakožto součást strategie města k 50 % snížení emisí z městské nákladní dopravy. K pohonu tohoto elektromobilu souží 47kW elektromotor od Mitsubishi. Trakční baterie o kapacitě 22,5 kWh dávají vozidlu dojezd na jedno nabití cca 150 – 170 km, v městských podmínkách plně dostačující. Tato bezemisní nákladní doprava je schopna zajistit nepřetržitou dodávku zboží, a propojuje tak ekologické cíle s efektivním fungováním zásobování ve městě. Nejde tedy jen o samotné zavádění vozidel s bezemisním pohonem, ale také o jejich účinnou integraci do městského plánu logistiky.

Od dubna 2013 rovněž slouží městské dopravě v Oslo park pěti palivočlánkových autobusů, (viz foto níže) jako součást evropského projektu CHIC (podrobnosti k tomuto projektu viz studie „E-mobilita v MHD“). Jde o 13,2m palivočlánkový autobus typu Van Hool A330 Fuel Cell, vybavený jako zdrojem energie palivovým článkem Ballard o výkonu 150 kW. Jako palivo používá plynný vodík o tlaku 35 MPa, umístěný na střeše v sedmi nádržích o celkovém objemu cca 35 kg. Palivový článek doplňují 100kW lithium-iontové baterie pro vyrovnávání výkyvů ve spotřebě energie. Tyto palivočlánkové autobusy vykazují, navzdory severskému klimatu, velmi vysokou míru spolehlivosti přesahující 92 %. Denně tyto autobusy ujedou cca 250 km na městských a příměstských linkách. Za provoz palivočlánkových autobusů zodpovídá městská dopravní organizace Ruter; fakticky je provozuje společnost Unibuss, jeden ze čtyř soukromých dopravců zajišťující na smlouvu s Ruter autobusovou dopravu v Oslo.

Jako zdroj vodíku pro jejich provoz slouží elektrolyzér od Air Liquide umístěný v depu a využívající obnovitelné zdroje energie. Natankování plných nádrží autobusu vodíkem trvá v průměru 10 minut.

Součástí strategie města Oslo je rovněž možné nasazení bateriových elektrobusů. Organizace Ruter má v úmyslu během prosince 2015 vyjednat se soukromými dopravci (viz výše) podmínky, za nichž by měl testovací provoz probíhat v rámci jejich existujících smluv o veřejné dopravě.

Zefektivnění dopravy ve městě pomáhají v nemalé míře inteligentní dopravní systémy, především pak inteligentní parkovací systémy. Město odhaduje, že neplodným hledáním místa k zaparkování stráví řidič v průměru půl kilometru zbytečné jízdy, což při cca 100 parkovacích místech v jednom městském bloku dává 50 km zbytečné jízdy denně v jednom bloku (!). Inteligentní parkovací systémy kombinující senzory na parkovišti s navigačními systémy (viz fota vpravo) mají šanci tyto jízdy významně snížit.

Jako vyšší forma ITS město plánuje také využívání systému „connected vehicles“ (tedy komunikace M2M mezi vozidly navzájem nebo mezi vozidly a pevnou infrastrukturou) pro zlepšení městského provozu.

Uvedené technologie, tedy bezemisní vozidla a ITS, by měly kromě jiného usnadnit zavedení nízkoemisní zóny v centru Oslo, které je plánováno v roce 2019.

Vše je směřováno k naplnění základních strategických cílů města, jimiž je 50% snížení emisí do roku 2020 a z 95 % uhlíkově neutrální fungování města do roku 2050.

K realizaci těchto cílů v nemalé míře přispívají projekty podporující koncept smart city v rámci programu Horizon 2020, do nichž se město zapojuje a hodlá zapojovat. Pro případné české následovníky byly tyto možnosti prezentovány mj. na konferenci Elektrické autobusy pro město IV (viz prezentace firmy Allowance ke stažení) a budou rovněž předmětem zájmu na připravované konferenci Smart city v praxi.   

Jakub Slavík

Foto © Oslo kommune, CHIC

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Smart city v praxi: odborná konference pro AMPER 2016 připravena

3.2.2016 S potěšením Vám oznamujeme, že konference „Smart city v praxi“, kterou jsme připravili ve spolupráci Terinvestem jako doprovodný program veletrhu AMPER 2016, je připravena. Konference, na kterou Vás srdečně zveme, se koná se 15. března 2016 na Výstavišti Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro. Odborným garantem a zároveň moderátorem konference je Ing. Jakub Slavík, MBA, člen řídicího výboru pro přípravu certifikované metodiky smart city v ČR, spoluautor modrožluté knihy Smart Písek a majitel pořádající organizace.

Program konference a více informací naleznete zde 


Projekt SIMON pomáhá mobilitě handicapovaných občanů evropských smart cities

26.11.2015 Jednou z důležitých oblastí, kde informační technologie mohou usnadnit život handicapovaným občanům, je jejich mobilita. Za tímto účelem probíhá evropský projekt SIMON, který v listopadu 2015 dal v rámci pilotního provozu k dispozici handicapovaným občanům svoji aplikaci zvanou SIMON Mobile. 


Smart city Písek: Schneider Electric rozvíjí partnerství s městem

2.11.2015 Písek, historické jihočeské město s 30 tisíci obyvatel, je jedním z českých měst, která se rozhodla jít cestou smart city. V červenci 2015 město k tomuto účelu schválilo strategický dokument „Modrožlutá kniha Smart Písek“, jehož spoluautorem byl i provozovatel našeho portálu, Ing. Jakub Slavík, MBA. Přirozeným průmyslovým partnerem při vytváření tohoto smart city je elektrotechnická společnost Schneider Electric 


Iniciativa „E-Logistik in Graz“: užitkové elektromobily pomáhají rozvíjet smart city Graz

30.10.2015 Rakouský Graz (neboli Štýrský Hradec) je se svými 267 tisíci obyvatel po Vídni druhým největším městem Rakouska a stejně jako Vídeň se hlásí ke konceptu smart city. Logistická firma GO! Express & Logistik Süd GmbH spolu s městem Graz v této souvislosti představila veřejnosti v polovině října 2015 iniciativu s názvem „E-Logistik in Graz“. Jej součástí bylo zahájení provozu nové elektrické dodávky GO!-Elektro-Jumper vyvinuté slovenskou společností GreenWay Operator. 


Internet věcí: nejen Industry 4.0, ale také inteligentní mobilita

21.10.2015 O internetu věcí, tj. identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu, se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0. Tyto technologie však stále více nacházejí uplatnění i u inteligentního řízení mobility, jako jsou například parkovací systémy


Bulletin Smart city v praxi: Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

13.10.2015 Tento příležitostný bulletin je určen všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Ukazuje, že smart city není líbivý politický slogan, ale velmi racionální partnerství mezi municipalitami a průmyslem, kde každý z partnerů má co nabídnout. Bulletin uvádí čtenáře do obecných zákonitostí smart city a na praktických příkladech ze světa dále ukazuje, jak tyto principy mohou být naplněny pomocí konkrétních technologií od konkrétních dodavatelů.

První, říjnové vydání bulletinu je ke stažení zde


Projekt iCity: smart city Genova má osm aplikací usnadňujících život občanům

5.10.2015 Evropský projekt iCity pro rozvoj konceptu smart city, který průběžně sledujeme na našem portále, představil v létě 2015 osm fungujících informačních aplikací v italském Janově (italsky: Genova), usnadňujících každodenní život občanům a návštěvníkům tohoto inteligentního města v nejrůznějších oblastech. 


Smart city v praxi: Připravujeme odbornou konferenci pro AMPER 2016

23.9.2015 Téma inteligentních měst – smart city – se stává stále aktuálnějším s ohledem na potřebu měst využívat ke svému rozvoji možnosti, které nabízejí moderní technologie. Týká se to všech základních oblastí infrastruktury smart city: inteligentní energetiky a služeb, inteligentní mobility a informačních a komunikačních technologií jakožto zastřešující a propojující technologie. V neposlední řadě se inteligentním městům nabízejí možnosti dotací ze zdrojů EU nad rámec operačních programů.


Projekt FREVUE: TNT rozváží zásilky v Amsterodamu a Rotterdamu užitkovými elektromobily

16.7.2015 V rámci evropského projektu FREVUE nasadila koncem června 2015 světová zásilková společnost TNT na svoji rozvážkovou službu v Amsterodamu a Rotterdamu celkem sedm elektrických 3,5t užitkových vozů eDucato (viz foto) – čtyři pro Amsterodam a tři pro Rotterdam. Tato vozidla nahradí standardní dieselové dodávky, čímž ročně uspoří 24 tisíc litrů nafty, a tím emise v přepočtu 76 tun CO2 ekvivalentu. 


IDPass: integrovaný informační systém usnadní mobilitu ve Francii

19.5.2015 Francouzské státní železnice (SNCF) seznámily veřejnost v polovině května 2015 se záměrem investovat během příštích tří let 120 mil. € do zavedení integrovaného informačního systému pro cestující, který umožní propojit do jedné digitální sítě informace o městské mobilitě s informacemi pro cestování po národní železnici. Od letošního června by tento systém měl být k dispozici uživatelům v 15 největších městech Francie. 


„Smart screens“ pro cestující na letišti Heathrow: inspirace pro smart cities

6.5.2014 V hale u příjmu zavazadel na londýnském letišti Heathrow v terminálu 2 byly v dubnu 2015 instalovány zajímavé informační panely: V reálném čase vedle sebe porovnávají ceny a aktuální jízdní doby taxislužby a letištního rychlovlaku Heathrow Express mezi letištěm a centrem města. Cestující tak mají možnost se rozhodnout o volbě dopravního prostředku podle svých preferencí a aktuální situace v silničním provozu. 


Spaghetti Open Data: projekt iCity přibližuje datovou základnu smart city Bologna široké veřejnosti

27.3.2015 Evropský projekt iCity na podporu konceptu smart city, který na našem portále průběžně sledujeme, získal v březnu 2015 významnou občanskou podporu pro svůj rozvoj ze strany italského zájmového sdružení s netradičním názvem Spaghetti Open Data. Jak název sdružení napovídá, je toto sdružení zaměřeno na podporu konceptu otevřených dat pro užití širokou veřejností. 


Smart city Malaga: důraz na smart grid a inovativní e-mobilitu

19.3.2015 O rozvoji konceptu smart city ve španělském městě Malaga jsme se na našem portále zmiňovali již v červenci 2014 v souvislosti s projektem inovativní e-mobility Zem2ALL. V březnu 2015 prezentovala španělská energetická společnost Endesa, člen nadnárodní skupiny Enel, která je leadrem projektu smart city Malaga, jeho významné úspěchy. 


Aspern Seestadt: další krok k rozvoji smart city Vídeň

23.2.2015 Na konci ledna 2015 položila městská rada ve Vídni právní základy k fungování nové městské čtvrti Aspern Seestadt (Jezerní město Aspern). Vrcholí tak jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů, který je součástí konceptu smart city Vídeň a který je zajímavý mj. předpokládanou netradiční dělbou městské mobility: 40 % veřejná doprava, 40 % cyklistika a pěší chůze a pouhých 20 % individuální automobilová doprava. 


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services