Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Doporučení UITP pro budování plně automatizovaných linek metra: nejen technika, ale také management dopravce

20.2.2018 Plně automatický provoz městských rychlodrah, s nímž se do budoucna uvažuje i pro novou linku pražského metra D, má řadu zákonitostí odlišných od tradiční koncepce této kolejové dopravy. Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP) a její organizační jednotka UITP Observatory of Automated Metros identifikovala technické a organizační aspekty těchto odlišností a publikovala je v únoru 2018.

Hlavní výzvou budování rychlodrah s plně automatickým provozem je podle UITP především systémová integrace (Poznámka redakce: plně automatizované metro zahrnuje cca 500 různých systémových rozhraní, na jejichž bezchybném fungování závisí jeho úspěšný provoz). Zadavatel proto musí podchytit všechna rozhraní a potřebu integrace ve všech fázích životního cyklu projektu.

Provozní plán plně automatické rychlodráhy by měl jasně určit, jak bude metro fungovat za normálních, omezených a nouzových podmínek v souladu s organizační strukturou dopravce. Měl by zahrnovat všechny hlavní úkoly tradičního provozu se strojvedoucími, které jsou nyní nahrazeny automatizovanými systémovými funkcemi. To je větší problém pro dopravce, kteří již provozují metro se strojvedoucími, než pro dopravní systémy vznikající „na zelené louce“. Provoz bez strojvedoucích vyžaduje od zaměstnanců změnu organizační kultury, což klade nároky na vyjednávání a čas ze strany vrcholového managementu. Je přitom třeba předejít narušení provozu celého dopravního systému, včetně dopravy na ostatních linkách.

Změny a inovace v organizaci jsou zároveň strategickou příležitostí, jak připravit a zavést efektivnější organizaci se spokojenými a zaujatými zaměstnanci. Tento proces by proto měl být jednou z vrcholových priorit projektového řízení při budování plně automatických rychlodrah.

Další významnou oblastí, která by neměla být podceňována, je související komunikace s veřejností. Ta by měla být ujištěna, že provoz metra bez strojvedoucích je bezpečný a spolehlivý. Takováto komunikace by měla začít už v rané fázi přípravy projektu.

Mělo by být zřejmé, že hlavním cílem plné automatizace je zvýšit úroveň kvality služeb pro cestující prostřednictvím větší flexibility při nasazování jednotlivých vlakových spojů a optimalizaci dob jízdy vlaků. Kromě toho automatizované systémy jsou celkově bezpečnější, protože eliminují lidské chyby při rozhodování ve vypjatých situacích ohrožujících bezpečnost.

A další výhody automatického provozu? Jak uvádějí zahraniční odborná média, metro bez strojvedoucího může být celkově rychlejší a energeticky efektivnější.

Zatímco má totiž strojvedoucí například sklon začít před vjezdem do stanice brzdit předčasně, aby měl rezervu na bezpečné zastavení, automat brzdí vždy přesně na cíl. To umožní zkrátit jízdní dobu. Podobně také únava strojvedoucího, kromě možného ohrožení bezpečnosti, má vliv na styl jízdy s přímým dopadem na rychlost a spotřebu energie. Podle zahraničních výzkumů může únava ovlivnit rychlost až o 7 % a spotřebu energie až o 9 %.

Plně automatický provoz bývá kombinován s instalací nástupištních stěn s dveřmi, které, kromě zvýšení bezpečnosti, umožňují vlaku vjíždět do stanice vyšší rychlostí. To podle zahraničních zkušeností umožní ušetřit v každé stanici cca 20 vteřin.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde a také zde

Přečtěte si také:

Kodaňská S-Bane: PPP pomůže rozvoji automatizované městské dráhy

17.1.2018 Koncept veřejně soukromého partnerství (PPP) je známý především jako prostředek budování a provozování nových investičních projektů, mimo jiné i v kolejové dopravě. Může však být účinným prostředkem k rozvoji stávajících dopravních systémů a k zavádění inovativních technologií v nich. Příkladem je síť městské a příměstské dráhy S-Bane v dánském hlavním městě Kodani. U ní bylo v prosinci 2017 rozhodnuto o zcela zásadní organizační změně, zahrnující právě PPP a mířící k plně bezobslužnému provozu s využitím technologie CBTC. 


Peking uvedl do provozu „plně čínské“ bezobslužné metro s CBTC

5.1.2018 Mezi provozovatele plně bezobslužného metra se od konce roku 2017 zařadilo také čínské hlavní město Peking. Nově zprovozněná linka Yanfang je první bezobslužnou linkou pekingského metra a zároveň prvním projektem, u něhož dodavatelé veškerých technologií pocházejí z Číny. 


Reportáž Smartcityvpraxi.cz: odpoledne s autonomním minibusem v Bad Birnbachu

3.1.2018 O zahájení provozu autonomního elektrického minibusu v Bad Birnbachu provozovaného německými státními drahami (Deutsche Bahn, DB) byli již čtenáři našich portálů informováni. Čas mezi svátky na konci roku 2017 využila naše redakce k tomu, aby se na tento bezesporu zajímavý projekt podívala blíže a podělila se o dojmy a postřehy, které člověk nezíská, pokud si věc neprohlédne na vlastní oči. 


Metro v Santiagu de Chile: druhé bezobslužné metro s CBTC na jihoamerickém kontinentě v provozu

21.11.2017 Latinská Amerika má od začátku listopadu 2017 v provozu další bezobslužné metro, využívající řídící a zabezpečovací systém CBTC. Po lince 4 metra São Paulo, která byla zprovozněna v roce 2010, se jí stala již dříve avizovaná linka 6 metra v Santiagu de Chile


Soul má první podzemní metro s bezobslužným provozem

4.10.2017 Jihokorejské hlavní město Soul má od září 2017 své první podzemní metro zvané Ui-Sinseol LRT. Toto metro je zároveň plně bezobslužné. Ui-Sinseol LRT má délku tratí 11,4 km a na nich 13 zastávek. Vede ze stanice Ui-dong in Gangbuk-gu do stanice Sinseol-dong. Předpokládá se, že linka převeze denně 110 000 cestujících při špičkovém intervalu mezi vlaky 3 minuty.


Projekt REM v Montrealu bude čtvrtým nejrozsáhlejším systémem bezobslužné rychlodráhy na světě

12.7.2017 Jak potvrzují zprávy UITP, systémy plně automatických městských rychlodrah provozovaných bez strojvedoucích jsou v současné době rozvojovým trendem ve velkokapacitní městské a příměstské dopravě. Nejrozsáhlejší síť bezobslužných rychlodrah na světě má dnes Singapur (82 km), Dubaj (80 km) a Vancouver (68 km). Čtvrtou nejrozsáhlejší sítí se stane zcela nový systém bezobslužné rychlodráhy v kanadském Montrealu se 67 km tratí  


Automatické metro v Kodani přizpůsobí intervaly počtu cestujících

23.6.2017 Provoz metra bez strojvedoucích nabízí mimo jiné pružné přizpůsobování přepravní kapacity okamžité poptávce po přepravě. Tradičním způsobem, který se u některých systémů automatického metra uplatňuje, je provoz dlouhých vlaků v přepravních špičkách a krátkých vlaků v sedlech. Společnost Ansaldo STS, člen skupiny Hitachi, přišla na začátku června 2017 s novým řešením: přizpůsobit automaticky zjišťované okamžité poptávce interval mezi vlakovými spoji. 


Metro v Kuala Lumpur: také Malajsie preferuje bezobslužný provoz

7.4.2017 Metro s provozem bez strojvedoucích se stává stále běžnějším jevem ve velkých evropských městech. Jak byla v březnu 2017 informována světová odborná veřejnost, na konci roku 2016 se k nim připojilo i hlavní město Malajsie Kuala Lumpur zprovozněním prvního úseku linky tamního metra Sungai Buloh-Kajang Line (SBK Line)


Vancouver SkyTrain: rychlodráha s prvním CBTC na světě slouží 31 let a řadí se k nejdelším bezobslužným systémům

13.1.2017 Historie vlaků s řídicím a zabezpečovacím systémem CBTC se začala psát v listopadu roku 1985 v kanadském Vancouveru. Tehdy byl zahájen provoz automatické městské rychlodráhy SkyTrain, vybavené systémem CBTC SelTrac, prvním svého druhu na světě. Nejnovějším počinem této rychlodráhy se stalo slavnostní otevření 11 km dlouhého nového úseku linky Millenium Line se 6 stanicemi zvaného Evergreen Extension  v prosinci 2016. 


CBTC v Taipei: Taiwan bude mít nové automatické metro

28.6.2016 Jedním ze světových měst, jehož městská rychlodráha používá plně automatický řídicí a zebezpečovací systém CBTC, je hlavní město Taiwanu Taipei. Dosavadní síť metra (viz foto), využívající například dopravní systém Bombardier Innovia, bude doplněna o novou linku Sanying Line. V červnu 2016 k tomu byla podepsána smlouva na dodávku na klíč v New Taipei City mezi městskou samosprávou a dodavatelským konsorciem ARH. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services