Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Reakce na článek „Trolejbusy v Mariánských Lázních zachráněny!“

25.3.2016 Článek „Trolejbusy v Mariánských Lázních zachráněny!“ na internetových stránkách časopisu Československý dopravák uvádí mé jméno v souvislosti se studií poradenské firmy CZECH Consult, týkající se prověření možností pro zachování a rozšíření elektrifikované městské dopravy v Mariánských Lázních. Obsah a vyznění studie jsou v článku bohužel podávány nepřesně. Rád bych proto věc uvedl na pravou míru.

Mým úkolem v rámci uvedené studie bylo prověřit možnosti plné elektrifikace městské dopravy v Mariánských Lázních, tedy včetně úseků mimo trolejové vedení, dnes provozovaných buďto dieselovými autobusy nebo trolejbusy s dieselovým prodlužovačem dojezdu, a to ve variantách s parciálními (bateriovými) trolejbusy nebo s elektrobusy. K tomuto účelu jsem provedl průzkum dodavatelského trhu elektrobusů a trolejbusů s bateriovými zásobníky energie (tedy parciálních trolejbusů) u domácích a zahraničních výrobců a dále pomocí prvních orientačních propočtů zhodnotil možnou finanční a sociálně ekonomickou efektivnost obou uvažovaných variant oproti variantě dalšího provozování mariánskolázeňské MHD v její současné podobě. Došel jsem k následujícím závěrům:

Jak parciální trolejbusy, tak elektrobusy představují ekologickou městskou dopravu, s významnými příznivými dopady na životní prostředí oproti dieselovým autobusům i oproti provozu trolejbusů s dieselovým prodlužovačem dojezdu. Je proto žádoucí nalézt způsob, jak dosáhnout plné elektrifikace mariánskolázeňské MHD.

Provoz parciálních trolejbusů vychází oproti provozu elektrobusů jako významně dražší, především kvůli nákladné infrastruktuře, takže by za určitých okolností mohly tyto nepříznivé finanční vlivy převážit sociálně ekonomické přínosy projektu.  

Úseky mariánskolázeňské MHD bez troleje jsou kromě toho příliš dlouhé na to, aby je bylo možné efektivně provozovat pouze parciálními trolejbusy s využitím baterií. Pokud by se tedy měly tyto úseky elektrifikovat bez nákladné trolejové infrastruktury, bude třeba nějakým způsobem zapojit elektrobusy.

Hlavním rizikem elektrobusů standardní délky 12 m, o nichž se zde bavíme, jsou nedostatečné provozní zkušenosti doma i v zahraničí, které by pokrývaly plnou délku života běžného autobusu, tedy cca 10 až 12 let. Zatímco elektrické mini- a midibusy mají za sebou již celkem slušnou historii s úspěšnými i neúspěšnými příklady, u standardních elektrických autobusů prozatím nic podobného tvrdit nemůžeme, i když dosavadní výsledky jejich provozu jsou poměrně optimistické. Většina oslovených výrobců byla nicméně ochotna jednat o smluvních podmínkách, které by na ně část tohoto rizika přenesly.

Řada věcí v oblasti provozní i ekonomické stále zůstává nejistá, počínaje optimálním systémem dobíjení elektrobusů pro Mariánské Lázně a konče cenami elektrobusů, parciálních trolejbusů a souvisejících technologií, které se mohou velmi měnit v závislosti na konkrétní požadované konstrukci a vybavení.

Za těchto okolností jsem mohl zadavateli studie doporučit jediné: dále důkladně prověřit a konkretizovat do potřebných podrobností možnosti využití elektrobusů v mariánskolázeňské MHD po stránce technické, provozní a ekonomické, případně též prověřit možnosti úspor při provozování trolejbusů. Přitom je potřeba být velmi opatrný, pokud jde o případné rušení trolejové sítě. Účinky takto rozpracovaných variant je třeba vyhodnotit pomocí podrobné analýzy nákladů a přínosů (cost-benefit analýzy) podle požadavků Evropské komise. Teprve pak se bude vědět dost na to, aby bylo možné s plnou zodpovědností říci, kudy přesně se má ubírat plná elektrifikace MHD v Mariánských Lázních.  

S autorem oponentního posudku, rovněž v článku zmiňovaného, jsme spolu celou věc následně diskutovali. Nejde tu přece o to „kdo z koho“, nýbrž o nalezení co nejlepšího řešení.  Došli jsme k závěru, že na situaci a další postup v Mariánských Lázních máme v zásadě stejný názor.

Co dodat? Článek podává situaci v Mariánských Lázních poněkud romanticky, jako střet mezi spravedlivými zastánci trolejbusů a zlými vetřelci vnucujícími městu elektrobusy. Nic podobného se ale nekonalo, přinejmenším ne z mé strany. Jsem navíc přesvědčený, že takovýto dopravně romantický přístup je škodlivý. Cílem je přece to, aby městská doprava byla ekologická a zároveň ekonomická, nic více a nic méně. Romantiku nechme románům.  

Ing. Jakub Slavík, MBA

Consulting Services

Foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Přečtěte si také:

Zpráva z konference „Smart city v praxi“ na veletrhu AMPER 2016

21.3.2016 Dne 15. března 2016 proběhla na veletrhu AMPER 2016 v Brně konference „Smart city v praxi“, pořádaná naší provozovatelskou firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Dnes zveřejňujeme plné znění zprávy z této konference včetně závěrečného shrnutí a doporučení. Na konci zprávy jsou volně k dispozici prezentace z konference ke stažení. 


Zelená infrastruktura pro smart city a tušení souvislostí aneb učme se od dětí

22.2.2016 Učme se od svých dětí, praví moudří. Já bych k tomu, s dovolením, ještě dodal: … a od jejich učitelů. To je totiž tak. Naše dcera se dala do studia krajinářské realizace na brněnské Mendelově univerzitě. Při jejím vyprávění „co nového ve škole“ (téhle otázky se zkrátka nezbavíte, ani když už je děťátku přes dvacet) nám náhle koncept smart city, který při naší konzultační, novinářské a konferenční činnosti pomáháme spolu s našimi kolegy rozvíjet, začal nabývat další dimenzi. 


Projekt Smart region Vrchlabí zblízka: úspěchy, otazníky a další plány

19.2.2016 O evropském projektu Grid4EU jsme na našich stránkách psali již vícekrát. Tento projekt zaměřený na systémy smart grid, jehož demonstrační fáze byla nedávno oficiálně ukončena, přinesl zajímavé poznatky pro rozvoj chytrých sítí do budoucna. Významnou měrou k tomu přispěl i demonstrační projekt Demo 5 – Smart region Vrchlabí. Zástupci naší redakce měli v únoru 2016 příležitost prohlédnout si tento projekt přímo v terénu a pohovořit s jeho účastníky o jeho výsledcích, přínosech, sporných otázkách i dalších perspektivách. 


Rozhovor pro informační portál Proelektrotechniky.cz se starostou Vrchlabí: Vrchlabí – inteligentní město s chytrou sítí

17.2.2016 Koncepty inteligentních měst a chytrých sítí – tedy smart city a smart grid – spolu úzce souvisejí. Chytré sítě a jejich technologie totiž pomáhají vytvářet inteligentní město, kde se příjemně žije a podniká, se všemi hospodářskými přínosy. Jak takovéto využití chytrých sítí může vypadat v praxi, si vyzkoušelo krkonošské město Vrchlabí, které se jako jediné v České republice stalo přímým účastníkem evropského projektu chytrých sítí Grid4EU. O technických otázkách tohoto projektu je odborná veřejnost již dlouho průběžně informována. My bychom však rádi věděli, jak se takovéto uplatnění chytrých sítí v městě jeví z pohledu jeho obyvatel a zastupitelů. Na to jsme se zeptali člověka nejpovolanějšího – starosty Vrchlabí Ing. Jana Sobotky.


Projekt 3Emotion: smart city Rotterdam dostane dva palivočlánkové autobusy

12.2.2016 Nizozemské město Rotterdam s více než šesti sty tisíci obyvateli je jedním z evropských smart cities. Tomu odpovídá i jeho zájem o bezemisní dopravu. K elektrickým užitkovým vozidlům a elektrickým taxi přibydou v létě 2017 dva nové palivočlánkové autobusy. Na začátku února 2016 k tomu byla podepsána smlouva mezi rotterdamským městským dopravcem RET a belgickým výrobcem palivočlánkových autobusů Van Hool. 


Smart city Londýn: otevřená data v dopravě usnadňují každodenní život Londýňanů

5.2.2016 Jak byla koncem ledna 2016 informována široká veřejnost, v současné době již téměř pět set uživatelských aplikací, využívajících otevřená data o dopravě, pomáhá obyvatelům a návštěvníkům Londýna usnadnit jejich pohyb po městě a okolí. Londýn tak naplňuje svoji strategii jednoho z významných evropských inteligentních měst, neboli smart city


Podpora nízkoemisních a bezemisních vozidel z IROP: výzva k žádostem o dotaci a několik otazníků k ní

26.1.2016 Dlouho očekávaná výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro projekty nízkoemisních a bezemisních vozidel byla oficiálně zveřejněna 21. ledna 2016. Výzva konečně dává závazné odpovědi na některé otázky, dosud komunikované pouze na konferencích (například Elektrické autobusy pro město) a jiných podobných akcích. Některé otázky nicméně stále zůstávají. 


Konference Elektrické autobusy pro město IV: trh elektrobusů se rozvíjí, příprava dotačních programů finišuje

30.11.2015 Na veletrhu Czechbus 2015 se 26. listopadu 2015 uskutečnil čtvrtý běh již tradiční konference Elektrické autobusy pro město, zaměřené na novinky a zkušenosti v oblasti provozu a financování elektrobusů a parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s bateriovými zásobníky energie. Konference byla opět pořádána firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu, pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a v úzké spolupráci s ním. 


Bulletin Smart city v praxi: Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

13.10.2015 Tento příležitostný bulletin je určen všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Ukazuje, že smart city není líbivý politický slogan, ale velmi racionální partnerství mezi municipalitami a průmyslem, kde každý z partnerů má co nabídnout. Bulletin uvádí čtenáře do obecných zákonitostí smart city a na praktických příkladech ze světa dále ukazuje, jak tyto principy mohou být naplněny pomocí konkrétních technologií od konkrétních dodavatelů.

První, říjnové vydání bulletinu je ke stažení zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services