Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Zkušenosti z Amsterodamu: podpora elektrifikované logistiky pomáhá městu i dopravcům

10.3.2017 Město Amsterodam je jedním z aktivních účastníků evropského projektu elektrifikované nákladní dopravy FREVUE. V rámci tohoto projektu zde provozuje nákladní dopravu elektrickými vozidly zásilková služba TNT a světoznámý pivovar Heineken. Město Amsterodam tuto bezemisní logistiku aktivně podporuje, především výjimkami z dopravních regulací, platících pro konvenční nákladní automobily. Zkušenosti, které tato aktivní politika přinesla za uplynulé dva roky, publikovalo město Amsterodam v březnu 2017.

Od března 2015 získalo celkem 20 elektrických vozidel od sedmi různých provozovatelů výjimku ze zákazů parkování v určených oblastech, což umožní vozidlům být naložena a vyložena přímo v místě u chodníku. Výjimky dále umožňují elektrickým nákladním vozidlům vjet do určených oblastí mimo k tomu vyhrazené hodiny i vjet na některé pěší zóny. Oblasti, pro něž byly uděleny výjimky, podle preferencí účastníků projektu a dopravní situace. Provozovatelé elektrických nákladních vozidel mohli žádat o výjimku podle potřeby svého podnikání.    

Tyto výjimky přinesly provozovatelům velmi konkrétní provozně ekonomické výsledky:

Možnost zaparkovat přímo v místě nakládky nebo vykládky vedla ke zkrácení řidičovy chůze od zaparkovaného vozidla na místo určení, v denním průměru od 15 do 45 minut na jednoho řidiče. To mělo přímé dopady na mzdové náklady řidičů.  

Doba jedné nakládky a vykládky vozidla se tímto způsobem zkrátila o 4 – 5 minut, v denním průmětu celkem o 25 – 30 minut pro jednoho provozovatele. To ve svém důsledku vedlo ke snížení nákladů celého logistického řetězce.

Dalším důsledkem bylo zkrácení celkového denního proběhu nákladních vozidel, včetně nutnosti hledat vhodné místo k zaparkování. To mělo významný přínos pro produktivitu vozidel, která tak mohla provést denně o 5 – 6 nakládek nebo vykládek více.

Kromě těchto provozně ekonomických přínosů byly zaznamenány i významné „měkké“ přínosy v oblasti psychologické a sociální, jak pro samotné provozovatele, tak pro ostatní obyvatele města:

Tyto výjimky přinášejí méně stresu pro řidiče, kteří tak dělají méně chyb. Za normálních okolností platí řidič pokutu za nesprávné parkování z vlastních peněz. Ve spěchu a ve strachu z pokut tak přirozeně dělají chyby. Počet těchto incidentů se v důsledku udělených výjimek významně snížil.

Dalším přínosem bylo snížení agresivního chování ostatních účastníků silničního provozu vůči dodávkovým vozidlům zastavujícím na nepovolených místech kvůli rychlému dodání zboží.

Ze svých zkušeností vyvodilo město Amsterodam některá užitečná poučení pro případné následovníky:

Především je vhodné, aby udělené výjimky byly dostatečně dlouhé, tedy delší než rok. Provozovatelům elektrických nákladních vozidel to umožní si podle toho dlouhodobě organizovat své logistické řetězcem, a zužitkovat tak plně výhody plynoucí z výjimek.

Výjimky je žádoucí uplatňovat všude tam, kde to dává smysl – nejen tedy v městských centrech, ale i mimo ně. Kromě povolení vjezdu do vymezených zón je vhodné povolit elektrickým vozidlům také provoz ve vymezených jízdních pruzích, zde např. pruzích pro tramvaj.

Zároveň je třeba mnohem přísněji vymáhat dodržování pravidel od všech účastníků silničního provozu, jimž výjimky nebyly uděleny. Zabrání se tak situaci, kdy vozidlo s výjimkou ji v praxi nemůže využít, protože mu v tom brání nedodržování pravidel ze strany ostatních řidičů.    

Všechna tato opatření pak přirozeně motivují provozovatele městské logistiky k provozování elektrických vozidel, protože ekonomické přínosy kompenzují jejich vyšší pořizovací náklady oproti srovnatelným konvenčním vozidlům v situaci, kdy sama úspora provozních nákladů není dostačující.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © FREVUE

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). 


Smart city: příklady projektů a užitečných technologií

Koncept inteligentního města – smart city – se snaží maximálně využít moderních technologií, především informačních, pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. Ačkoliv existují rozmanité oficiální metodiky a doporučení pro vytváření smart city na úrovni EU a (nyní v přípravě) i ČR, „smart city“ není ničí ochranná známka ani normativně vymezený pojem. V praxi proto existují po celém světě rozmanité způsoby a konkrétní projekty, jakými je tento koncept realizován v praxi. Tuto rozmanitost ukazují i články v naší rubrice „Projekty smart city“, které mohou sloužit pro informaci i pro inspiraci všem, kdo se na konceptu inteligentních měst v ČR podílejí nebo hodlají podílet.


„Reverzní logistika“ ve Stockholmu pomáhá efektivnější a ekologičtější městské nákladní dopravě

8.3.2017 Stockholm je jedním z evropských smart cities zapojených do evropského projektu elektrifikované městské logistiky FREVUE. V rámci tohoto projektu je Stockholm aktivní při zkoušení organizačních a obchodních modelů zaměřených na snižování nepříznivých účinků nákladní dopravy ve městě. Po zkušenostech se „zeleným“ veřejným zadáváním dopravních služeb přichází Stockholm v únoru 2017 s testováním „reverzní logistiky“, tedy využíváním zmíněného elektrického vozidla zároveň pro rozvoz i pro svoz. 


Elektrobusy SOR na linkách BB v Praze: více než 40 tisíc km za rok, spokojení cestující i dopravce

10.2.2017 Od února 2016 jsou v provozu na linkách BB1 a BB2 v Praze 4 dva elektrobusy SOR EBN 9,5. Tyto linky spojují multifunkční areál BB Centrum se stanicí metra Budějovická a přepravují cestující zdarma. Za rok svého provozu najezdily elektrobusy dohromady více než 40 tisíc km k plné spokojenosti cestujících i provozovatele, společnosti Arriva, a přepravily více než 600 tisíc cestujících. Podívejme se zde blíže, jak vypadá technologie a obchodní model tohoto zajímavého projektu developerské a investiční společnosti PASSERINVEST GROUP, Skupiny ČEZ a dopravce Arriva. 


Vyhodnocení 20. výzvy IROP k nízkoemisním vozidlům: soumrak „feudálních“ investičních dotací?

9.2.2017 V prvním únorovém týdnu 2017 byl na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zveřejněn dokument „Přehled stavu žádostí o podporu ve 20. výzvě IROP k 6. 2. 2017“. Obrazně řečeno, jde o listinu vítězů a poražených mezi žadateli o dotaci z tohoto dlouho a s nadějemi očekávaného dotačního titulu, jehož cílem je podpořit nákup nových trolejbusů, elektrobusů, autobusů na CNG a tramvají u projektů stojících mimo integrované územní investice (ITI) a integrované plány rozvoje území (IPRÚ). Jak je z výsledků patrno, bylo zde mnoho povolaných a méně vyvolených. 


Milán dále omezuje vjezd do centra, elektrická vozidla mají výjimku

3.2.2017 Jedním z významných italských smart cities je město Milán – druhé největší město Itálie s 1,3 miliónem obyvatel a důležité obchodní centrum s bohatou historií. Historické centrum města, tzv. Area C, též známá jako Cerchia dei Bastioni, má od roku 2012 regulovaný vjezd motorových vozidel. Další zpřísnění této regulace vstoupí v platnost od 13. února 2017. 


Byli jsme přitom: ve Studiu ČT24 o automatických elektrických minibusech

30.1.2017 V pořadu České televize Studio ČT24 v neděli 29. 1. 2017 vystoupil jako host – odborník na elektromobilitu, provozovatel našich portálů Jakub Slavík. Tématem byly automatické elektrické minibusy bez řidiče, tedy autonomní vozidla a jejich využití, příležitosti i otevřené otázky.


Czechbus 2016 je za námi, ať žije Czechbus 2017 – samozřejmě elektricky

23.1.2017 „Samozřejmě že dědeček nemá kapesní hodinky poháněné elektřinou. Takový nesmysl si může vymyslit jen Saturnin.“ Tak zní jedna z vět z nesmrtelného Jirotkova románu. Něco podobného by se dalo donedávna tvrdit i o elektrických autobusech a s odstupem času by to bylo tvrzení stejně úsměvné. Parky městských autobusů ve světě se zkrátka postupně elektrifikují. Není náhodou, že ocenění „nejlepší městský autobus roku“ si na posledním mezinárodním veletrhu IAA Nutzfarzeuge v Hannoveru poprvé v historii odnesl elektrobus, konkrétně od polského výrobce Solaris. A elektrické autobusy se předvedly i na veletrhu Czechbus 2016 v listopadu loňského roku, jehož součástí byla již tradičně také konference „Elektrické autobusy pro město V“, pořádaná provozovateli našeho portálu. 


Projekt FREVUE: zkušenosti Stockholmu s veřejným zadáváním služeb ekologické smluvní dopravy

17.1.2017 Evropský projekt FREVUE je zaměřen na elektrifikaci městské logistiky a vytváření osvědčené praxe v této oblasti. Jedním z účastnických měst je i Stockholm, jedno ze švédských smart cities. Poznatky z tohoto projektu ukazují, že zavádění ekologických vozidel v městské logistice je nejen záležitostí dostupné dopravní techniky, ale také regulace dopravy a legislativy veřejných zakázek při zadávání dopravních služeb pro město. 


Řím omezí vjezd turistických autobusů do centra, elektrobusy mají úlevu

15.12.2016 Jak již bylo mnohokrát řečeno, například v souvislosti se smart city Oslo, zavádění čisté městské mobility se neobejde bez regulací, příkazů a zákazů – člověk už je zkrátka takový, že sama dobrá myšlenka zpravidla ke změně návyků nestačí. Takovouto regulaci, která zároveň podpoří elektrickou dopravu, plánuje město Řím.


Město Stavanger: chytrý svoz komunálního odpadu nejsou jen „chytré“ koše ve městě

29.11.2016 Na workshopu k problematice smart city, organizovaném norským velvyslanectvím v listopadu 2016 na VUT Brno, jehož se zúčastnili i zástupci naší redakce, byl mj. prezentován systém inteligentního svozu komunálního odpadu ve městě Stavanger v jihovýchodním Norsku. Tento zajímavý příklad ukazuje, že systém inteligentního svozu odpadu ve smart city nelze redukovat na pouhé „chytré koše na odpadky“, jak je to někdy prezentováno dodavateli příslušných technologií. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services