Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Czechbus 2016 je za námi, ať žije Czechbus 2017 – samozřejmě elektricky

23.1.2017 „Samozřejmě že dědeček nemá kapesní hodinky poháněné elektřinou. Takový nesmysl si může vymyslit jen Saturnin.“ Tak zní jedna z vět z nesmrtelného Jirotkova románu. Něco podobného by se dalo donedávna tvrdit i o elektrických autobusech a s odstupem času by to bylo tvrzení stejně úsměvné. Parky městských autobusů ve světě se zkrátka postupně elektrifikují. Není náhodou, že ocenění „nejlepší městský autobus roku“ si na posledním mezinárodním veletrhu IAA Nutzfarzeuge v Hannoveru poprvé v historii odnesl elektrobus, konkrétně od polského výrobce Solaris. A elektrické autobusy se předvedly i na veletrhu Czechbus 2016 v listopadu loňského roku, jehož součástí byla již tradičně také konference „Elektrické autobusy pro město V“, pořádaná provozovateli našeho portálu.  

Proč najednou takový zájem o elektrický pohon autobusů?

Celkové ekologické přínosy elektrického pohonu jsou dány především jeho energetickou efektivností – elektrobus spotřebuje cca 40 % energie oproti dieselu – a elektroenergetickým mixem ČR. Ten v současné době tvoří z cca 43 % jaderné a obnovitelné zdroje, na zbylých procentech se kromě uhlí podílí i další, například plynové zdroje. Podobný elektroenergetický mix, s větším podílem obnovitelných zdrojů a menším podílem jádra, má i EU jako průměr.

Ještě významnější jsou ekologické přínosy v místě provozu, kde elektrická doprava (na rozdíl od dieselů nebo CNG) nepůsobí žádné emise. Jde zejména o pevné částice a oxidy dusíku, které mohou za většinu souvisejících úmrtí a obzvláště škodí ve městech, kde se nesnadno rozptýlí.

Dalším významným místním efektem elektrifikace je odstranění hluku produkovaného motorem autobusu. Motor není jediným zdrojem hluku vozidla, významně se však projevuje právě při nízkých rychlostech a rozjíždění v městském provozu.

Výsledkem je, že po celém světě jezdilo v roce 2015 cca 173 000 elektrických autobusů, z toho zhruba tisícovka v Evropě a nejvíce z nich v Číně – 170 000 autobusů, tj. 98,3.

O autobus či elektrobus roku se na Czechbusu nesoutěžilo. Nicméně symbolicky zde byly předány klíčky od prvního z deseti elektrobusů Škoda Perun pro MHD v Třinci. I další značky známé svými elektrickými autobusy byly na veletrhu přítomny a své produkty předvedly buďto naživo nebo ve svých prezentacích na naší výše zmíněné konferenci i na svých vlastních tiskových konferencích. Máme na mysli především výrobce Ekova Electric, Solaris, SOR a Volvo se standardními elektrobusy (případně parciálními trolejbusy nebo plug-in hybridními autobusy), a také EVC Group s elektrickými mini- a midibusy.

Otázkou zůstává, proč se k prezentaci elektrifikovaných vozidel nepřipojili i další evropští leadeři, na Czechbusu přítomní – máme tím na mysli především nizozemský VDL, který má rozhodně co nabídnout v segmentech standardních elektrobusů i „komunitních“ elektrických minibusů.

Do pestré palety zahraničních elektrobusů, brázdících evropské silnice, jejichž výrobci na Czechbus nezavítali, lze zařadit zejména čínský BYD – nejprodávanější elektrobus na světě, zkoušený i v Ostravě, ale také třeba španělský Irizar nebo britský Optare. Třeba se nechají zlákat příště, kdo ví…

Nabíjecí infrastrukturu pro průběžně dobíjené elektrobusy tentokrát reprezentovala společnost ABB i zajímavé řešení švýcarské skupiny Staubli – viz prezentace z výše uvedené konference „Elektrické autobusy pro město V“. Do portfolia evropských leaderů by se jistě hodil například Siemens a Heliox, oba zapojení do evropského standardizačního procesu.  

Datum příštího, tedy letošního, Czechbusu je již známo. Jeho 7. ročník se uskuteční na Výstavišti v Praze – Holešovicích od 21. do 23. 11. 2017. Věříme, že elektrifikovaných exponátů i prezentací zde přibude, tak jak to odpovídá zmíněnému evropskému trendu.

Zda také plánovaný další ročník naší konference „Elektrické autobusy pro město“ najde své místo bezprostředně v prostorách tohoto veletrhu či zda se přesune jinam, je prozatím tak trochu otazník. Navzdory nespornému geniu loci, který veletrh Czechbus má, nelze pominout poněkud polní podmínky, v nichž se zde naše konference rok od roku konají. Polní co do prostředí i co do organizace ze strany veletrhu, pro niž je charakteristické známé úsloví: Voják se stará – voják má. O konferenci s jejími novinkami v oblasti technologií a financování elektrických autobusů nicméně zájemci z řad partnerů a účastníků rozhodně ani letos nepřijdou – stačí sledovat informace na našich portálech.    

Těšíme se na Vás!

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

 Přečtěte si také:

Elektrobusy pomohou Nottinghamu při zavádění bezemisní zóny

19.1.2017 Jedním z evropských měst, které provozují ve větším rozsahu bateriové elektrobusy, je anglický Nottingham, třísettisícové průmyslové město hlásící se ke konceptu smart city. Elektrobusy zde začali zavádět od roku 2012 a až do konce roku 2016 tvořilo jejich park 45 elektrobusů od čínského výrobce BYD. Od ledna 2017 se park elektrobusů v tomto městě rozrostl o dalších 13. Na městské autobusové síti Link Bus tak nyní jezdí celkem 58 těchto dvanáctimetrových elektrobusů. 


Severní Brabantsko má největší park kloubových elektrobusů

11.1.2017 Pravděpodobně největší park 18metrových kloubových elektrobusů má od prosince 2016 nizozemská provincie Severní Brabantsko. Dvě sousední města Eindhoven a Helmond zde uvedly do provozu na svých linkách MHD celkem 43 elektrobusů  VDL Citea SLFA-180 Electric (viz foto). Elektrobusy provozuje dopravní společnost Hermes, člen globální dopravní skupiny Transdev. 


První palivočlánkový patrový autobus představen v Londýně

3.1.2017 Na mezinárodní konferenci o bezemisních autobusech International Zero Emission Bus Conference na konci listopadu 2016 v Londýně byl poprvé oficiálně představen patrový elektrický autobus využívající jako jeden ze zdrojů energie palivový článek. I když jde zatím o prototyp, je to důležitý signál: Palivočlánkové pohony dobývají trh ve stále dalších druzích a modelech autobusů. 


ZeEUS eBus Report: populární statistika elektrobusů v Evropě (i jinde)

2.1.2017 Evropský projekt ZeEUS, jehož uzavření se plánuje v dubnu 2017, zveřejnil koncem prosince 2016 zprávu ZeEUS eBus Report s podtitulem „An overview of electric buses in Europe“, tedy „přehled elektrických autobusů v Evropě“. Jak název napovídá, tato zpráva podává přehled o elektrobusech, plug-in hybridních autobusech a parciálních trolejbusech provozovaných nebo zamýšlených k provozu ve 20 zemích Evropy a v Izraeli a dále o 27 evropských a mimoevropských výrobcích těchto vozidel a o jejich produktech. 


Závěrečná zpráva projektu CHIC: palivočlánkové autobusy směřují ke komercializaci

23.12.2016 Evropský projekt palivočlánkových autobusů CHIC (Clean Hydrogen in European Cities) průběžně sledujeme na našem portále i ve studii E-mobilita v MHD. Tento projekt probíhal v letech 2010 – 2016. Během této doby byly získány zkušenosti z provozu více než 50 palivočlánkových autobusů v osmi městech a regionech Evropy a Kanady. Na konci listopadu 2016 byla zveřejněna jeho závěrečná souhrnná zpráva. Z ní jsou dále uvedeny některé zajímavé informace, podle potřeby doplněné o další poznatky našeho portálu z palivočlánkové elektromobility. 


Scania a Bombardier testují první indukčně dobíjený elektrický autobus ve Skandinávii

22.12.2016 Indukční (bezkontaktní) průběžné dobíjení elektrobusů láká svojí „neviditelností“, a tedy prakticky nulovým estetickým dopadem. To je hlavní důvod, proč se, i přes svá provozně technická úskalí, zkouší například v Mannheimu, v Berlíně i v dalších městech. Prvním zkušebním projektem této technologie na Skandinávském poloostrově je provoz hybridních autobusů Scania s indukčním nabíjením ve Södertälje, cca 85tisícovém městě (a zároveň smart city) nedaleko Stockholmu, na nové lince MHD č. 755. Tento projekt začal v prosinci 2016. 


Trh elektrických autobusů poroste, EIB je podporuje

20.12.2016 Na evropském trhu městských autobusů se stále více prosazují vozidla využívající tzv. alternativní pohony, která by již v roce 2020 měla tvořit téměř polovinu veškerých prodejů městských autobusů. Významný podíl na „alternativních“ městských autobusech by měly zaujímat autobusy s elektrickými pohony. Svědčí o tom mj. i výsledky soutěže o nejlepší městský autobus roku na letošním hannoverském veletrhu, kde se poprvé v historii stal vítězem elektrobus. Tato situace se odráží také v záměrech a aktivitách Evropské investiční banky (EIB)


Trolejbus s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu: překombinovaný experiment nebo chytré netradiční řešení?

16.12.2016 Jak již bylo na našem portále dříve avizováno, lotyšské hlavní město Riga dostane do roku 2018 deset kloubových trolejbusů Solaris s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu. Na konci listopadu 2016 byla odborná veřejnost informována o dalších podrobnostech palivočlánkové energetické jednotky pro tyto trolejbusy. 

Řím omezí vjezd turistických autobusů do centra, elektrobusy mají úlevu

15.12.2016 Jak již bylo mnohokrát řečeno, například v souvislosti se smart city Oslo, zavádění čisté městské mobility se neobejde bez regulací, příkazů a zákazů – člověk už je zkrátka takový, že sama dobrá myšlenka zpravidla ke změně návyků nestačí. Takovouto regulaci, která zároveň podpoří elektrickou dopravu, plánuje město Řím.


Novinky z technologií a finančních nástrojů pro elektrické autobusy: zpráva z konference „Elektrické autobusy pro město V“

28.11.2016 Dne 24. listopadu 2016 proběhl na holešovickém výstavišti jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2016 již pátý, tedy vlastně „půlkulatý“, běh konference „Elektrické autobusy pro město“, organizovaný firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Odborným garantem konference byl Jakub Slavík, hlavní konzultant a majitel firmy. Konference, která se stala na veletrhu Czechbus již tradicí, se zúčastnilo na 150 zástupců dopravců, municipalit a krajů, průmyslu a dalších odborníků, kteří se zajímají o aktuality a vývojové trendy u elektrických autobusů a jejich financování. Účastníkům konference i čtenářům našeho portálu je určena tato souhrnná zpráva z uvedené akce. 


Třinec dostane deset elektrobusů Škoda Perun s novou karoserií Solaris

24.11.2016 Na veletrhu Czechbus 2016 v listopadu 2016 byl dopravní společnosti Arriva Morava slavnostně předán klíč od prvního z deseti elektrobusů Škoda Perun HE, kterými bude provozovat městskou dopravu v Třinci (viz foto). Elektrobusy budou dodány do března 2017. Třinec tím získá v ČR zatím nejrozsáhlejší park elektrobusů. 


Elektrobusy Optare budou i patrové

18.11.2016 Elektrobusy britského výrobce Optare znají čtenáři našeho portálu z úspěšného provozu v Yorku a v dalších městech na britských ostrovech, ale také například ve švédském Karlstadu. Jde o elektrické midibusy, blížící se ve verzi Optare MetroCity svojí délkou a kapacitou standardním 12m autobusům. Na výstavě Euro Bus Expo 2016 v listopadu 2016 v Birminghamu nyní výrobce představil také patrovou verzi svých elektrobusů pod obchodní značkou Metrodecker EV.  


ParkShuttle: nejstarší systém minibusů bez řidiče vkročí na veřejné komunikace

16.11.2016 Nejstarším provozovaným systémem automatických elektrických minibusů je ParkShuttle v nizozemském městě Capelle aan den Ijssel na předměstí Rotterdamu, který úspěšně funguje od roku 1999. Na rozdíl od aktuálních rozvojových projektů se tyto automatické minibusy pohybují po vyhrazené dráze. To se však brzy změní. Jak byla v listopadu 2016 informována odborná veřejnost, od roku 2018 bude tento systém dále expandovat. Přitom bude křížit trasy ve smíšeném provozu a za tímto účelem jsou nyní vyvíjeny a zkoušeny nové technologie. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services