Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Trh elektrických autobusů poroste, EIB je podporuje

20.12.2016 Na evropském trhu městských autobusů se stále více prosazují vozidla využívající tzv. alternativní pohony, která by již v roce 2020 měla tvořit téměř polovinu veškerých prodejů městských autobusů. Významný podíl na „alternativních“ městských autobusech by měly zaujímat autobusy s elektrickými pohony. Svědčí o tom mj. i výsledky soutěže o nejlepší městský autobus roku na letošním hannoverském veletrhu, kde se poprvé v historii stal vítězem elektrobus. Tato situace se odráží také v záměrech a aktivitách Evropské investiční banky (EIB), která na začátku prosince 2016 představila novou iniciativu Cleaner Transport Facility (CTF) na podporu ekologické dopravy.

Podle analýzy uznávané americké konzultační společnosti Frost & Sullivan, zaměřené na moderní technologie, by v roce 2020 měl evropský trh prodaných standardních městských autobusů v roce 2020 zahrnovat z 18 % vozidla na plynové pohony používající CNG nebo LNG a z 30 % elektrobusy nebo elektrické hybridní autobusy. Vyjádřeno v absolutních hodnotách by elektrobusů a hybridních autobusů mělo být v Evropě prodáno kolem 4 400, z toho čtvrtina elektrobusů a tři čtvrtiny hybridních autobusů. Vyjádřeno finančními jednotkami jde dohromady o investice více než 2 miliardy €.

Pro EIB je ekologická doprava, včetně městské hromadné dopravy, jedním z klíčových odvětví. Jen v roce 2015 investovala EIB více než 12 mld. € do dopravních projektů v EU.

CTF je zastřešující nástroj EIB pro financování ekologické dopravy, tedy dopravních prostředků a potřebné infrastruktury. Není (pochopitelně) zaměřena pouze na ekologické autobusy, ale tyto dopravní prostředky tvoří významný směr investic financovaných pod tímto nástrojem. Financování pod tímto nástrojem se zaměřuje především na obchodní modely zohledňující celoživotní náklady, spíše než jen tradiční příspěvek na vyšší investici.

Financování pod CTF má dva základní zdroje:

Prvním je Evropský fond strategických investic (EFSI). Jde o společnou iniciativu EIB a Evropské komise, zaměřenou na mobilizaci soukromých financí pro strategické investice. Z EFSI jsou poskytovány zvýhodněné úvěry podle standardních pravidel EIB.

Druhým zdrojem je Connecting Europe Facility (CEF), evropský fond pro podporu růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti, který je v dopravě zaměřený zejména na rozvoj transevropských sítí.

V rámci CTF lze využít také nástroje InnovFIN, který pod programem Horizon 2020 podporuje výzkum a inovace jako zdroje pro financování inovačních/demonstračních projektů v elektrické dopravě a vodíkových, resp. palivočlánkových technologiích.

V oblasti nízkoemisních a bezemisních autobusů bude CTF podporovat zejména projekty sdružující několik měst, a tímto způsobem umožňující efektivní zadávací proces.

Prvním projektem financovaným v rámci této iniciativy se staly trolejbusy s palivovými články v Rize.

Podobně jako elektrické autobusy může CTF spolufinancovat také například parky vozidel s alternativními pohony u soukromých provozovatelů.

Z uvedených iniciativ Evropské komise a Evropské investiční banky je zřejmé, že jakkoliv jsou ekologické cíle v dopravě na úrovni EU důležitou prioritou, je akcentováno rovněž efektivní využívání finančních prostředků. Tomu odpovídá i podpora rozmanitých obchodních modelů zohledňující sdílení rizik mezi veřejným a soukromým sektorem. Pro české dopravce, municipality a další zainteresované subjekty to může být další důležitý signál, že i v oblasti ekologických řešení zvolna končí doba natažených rukou a byrokratického přidělování veřejných peněz typu „něco za nic“ a začíná doba finančního řízení se zodpovědností za rizika, která k řízení peněz patří.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Trolejbus s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu: překombinovaný experiment nebo chytré netradiční řešení?

16.12.2016 Jak již bylo na našem portále dříve avizováno, lotyšské hlavní město Riga dostane do roku 2018 deset kloubových trolejbusů Solaris s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu. Na konci listopadu 2016 byla odborná veřejnost informována o dalších podrobnostech palivočlánkové energetické jednotky pro tyto trolejbusy. 

Řím omezí vjezd turistických autobusů do centra, elektrobusy mají úlevu

15.12.2016 Jak již bylo mnohokrát řečeno, například v souvislosti se smart city Oslo, zavádění čisté městské mobility se neobejde bez regulací, příkazů a zákazů – člověk už je zkrátka takový, že sama dobrá myšlenka zpravidla ke změně návyků nestačí. Takovouto regulaci, která zároveň podpoří elektrickou dopravu, plánuje město Řím.


Novinky z technologií a finančních nástrojů pro elektrické autobusy: zpráva z konference „Elektrické autobusy pro město V“

28.11.2016 Dne 24. listopadu 2016 proběhl na holešovickém výstavišti jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2016 již pátý, tedy vlastně „půlkulatý“, běh konference „Elektrické autobusy pro město“, organizovaný firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Odborným garantem konference byl Jakub Slavík, hlavní konzultant a majitel firmy. Konference, která se stala na veletrhu Czechbus již tradicí, se zúčastnilo na 150 zástupců dopravců, municipalit a krajů, průmyslu a dalších odborníků, kteří se zajímají o aktuality a vývojové trendy u elektrických autobusů a jejich financování. Účastníkům konference i čtenářům našeho portálu je určena tato souhrnná zpráva z uvedené akce. 


Třinec dostane deset elektrobusů Škoda Perun s novou karoserií Solaris

24.11.2016 Na veletrhu Czechbus 2016 v listopadu 2016 byl dopravní společnosti Arriva Morava slavnostně předán klíč od prvního z deseti elektrobusů Škoda Perun HE, kterými bude provozovat městskou dopravu v Třinci (viz foto). Elektrobusy budou dodány do března 2017. Třinec tím získá v ČR zatím nejrozsáhlejší park elektrobusů. 


Elektrobusy Optare budou i patrové

18.11.2016 Elektrobusy britského výrobce Optare znají čtenáři našeho portálu z úspěšného provozu v Yorku a v dalších městech na britských ostrovech, ale také například ve švédském Karlstadu. Jde o elektrické midibusy, blížící se ve verzi Optare MetroCity svojí délkou a kapacitou standardním 12m autobusům. Na výstavě Euro Bus Expo 2016 v listopadu 2016 v Birminghamu nyní výrobce představil také patrovou verzi svých elektrobusů pod obchodní značkou Metrodecker EV.  


ParkShuttle: nejstarší systém minibusů bez řidiče vkročí na veřejné komunikace

16.11.2016 Nejstarším provozovaným systémem automatických elektrických minibusů je ParkShuttle v nizozemském městě Capelle aan den Ijssel na předměstí Rotterdamu, který úspěšně funguje od roku 1999. Na rozdíl od aktuálních rozvojových projektů se tyto automatické minibusy pohybují po vyhrazené dráze. To se však brzy změní. Jak byla v listopadu 2016 informována odborná veřejnost, od roku 2018 bude tento systém dále expandovat. Přitom bude křížit trasy ve smíšeném provozu a za tímto účelem jsou nyní vyvíjeny a zkoušeny nové technologie. 


Riga dostane trolejbusy s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu

10.11.2016 O parciálních trolejbusech, tedy o trolejbusech s bateriovým prodlužovačem dojezdu, se v současné době velmi hovoří a jejich provoz bude významným tématem i na připravované konferenci Elektrické autobusy pro město V. Jako bezemisní zdroj energie k nezávislému dojezdu trolejbusů však lze použít i vodíkový palivový článek, podobně jako u palivočlánkových autobusů. První takovéto dopravní prostředky budou sloužit v Rize, hlavním městě Lotyšska. 


Čisté autobusy do chytrého města

20.9.2016 Časopis Technický týdeník uveřejnil ve svém letošním zářijovém čísle 16 článek Jakuba Slavíka, provozovatele našeho portálu, s názvem „Čisté autobusy do chytrého města“. Autor se zde souhrnně zamýšlí nad přednostmi a úskalími autobusů na CNG, trolejbusů, bateriových i palivočlánkových elektrobusů a diesel-hybridních autobusů z pohledu provozních vlastností i ekonomických a ekologických aspektů. Protože byl článek nepříliš šetrným způsobem redakčně upraven, zveřejňujeme zde pro naše čtenáře jeho plné znění včetně původního grafického doprovodu. 


Projekt ZEBA: další zajímavé zkušenosti s palivočlánkovými autobusy v Kalifornii

18.8.2016 V červenci 2016 publikovaly americké agentury National Renewable Energy Laboratory (NREL) a Federal Transit Administration (FTA) souhrnnou zprávu o současném stavu a provozu palivočlánkových autobusů v rámci projektu ZEBA (Zero Emission Bay Area). V tomto článku uvádíme některé zajímavé poznatky a závěry z pohledu možného využití těchto amerických zkušeností v evropské a české praxi. 


A battery bus – definitely not “one-size-fits-all”

10.8.2016 Britský odborný časopis Eurotransport, zaměřený na hromadnou dopravu a využívání moderních technologií, zveřejnil 4. 8. 2016 na svých internetových stránkách komentář provozovatele našeho portálu, manažerského konzultanta Jakuba Slavíka, k problematice elektrobusů a jejich různých technických koncepcí, předností a úskalí. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services