Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Novinky z technologií a finančních nástrojů pro elektrické autobusy: zpráva z konference „Elektrické autobusy pro město V“

Prezentace z konference jsou ke stažení zde

28.11.2016 Dne 24. listopadu 2016 proběhl na holešovickém výstavišti jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2016 již pátý, tedy vlastně „půlkulatý“, běh konference „Elektrické autobusy pro město“, organizovaný firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Odborným garantem konference byl Jakub Slavík, hlavní konzultant a majitel firmy. Konference, která se stala na veletrhu Czechbus již tradicí, se zúčastnilo na 150 zástupců dopravců, municipalit a krajů, průmyslu a dalších odborníků, kteří se zajímají o aktuality a vývojové trendy u elektrických autobusů a jejich financování.

Účastníkům konference i čtenářům našeho portálu je určena tato souhrnná zpráva z uvedené akce.

1. Trhy a technologie pro elektrické autobusy

Zájem o elektrické autobusy, tedy elektrobusy a parciální trolejbusy, v ČR významně vzrostl a dále roste – dnes již hovoříme o desítkách těchto vozidel.

Elektrické autobusy se dnes používají zejména na pravidelných linkách městské dopravy v režimu závazku veřejné služby (ZVS). O elektrické autobusy je ale zájem i v rámci smluvních přeprav mimo ZVS.

Hlavní hnacími sílami na trhu s elektrickými autobusy dnes tvoří

•    rostoucí zájem municipalit o ekologickou a zároveň ekonomickou dopravu,

•    zájem průmyslu o sériovost výroby, a následně ekonomii z rozsahu, a hledání nových trhů.

S těmito hnacími silami úzce souvisí proces standardizace technologií pro dobíjení elektrobusů v oblasti pomalého zásuvkového dobíjení a rychlého čtyřpólového dobíjení pomocí pantografových konzolí. Tato standardizace, iniciovaná Mezinárodní unií veřejné dopravy (UITP), nyní probíhá na půdě evropských standardizačních organizací CEN/CENELEC. Tento standardizovaný systém umí využívat jak veřejnou síť střídavého napětí, tak stejnosměrnou infrastrukturu elektrifikované MHD. Současná nabídka evropského průmyslu sleduje u elektrobusů a jejich nabíjecí infrastruktury v převážné míře tento směr. Dodavatelé systémů pro pomalé i čtyřpólové rychlé nabíjení přicházejí s ucelenými řešeními stavebnicového typu, odzkoušenými v reálném provozu, doplněnými inteligentními informačními technologiemi pro vzdálenou správu a údržbu a kompatibilními s infrastrukturou pro nabíjení osobních a užitkových elektromobilů.

Existují i systémy řešené – alespoň prozatím – individuálně, mimo tuto standardizaci. Patří mezi ně například statické dobíjení pomocí dvoupólového pantografového sběrače z troleje, podobně jako u trolejbusu. Pro jednoduchost nabíjení je o ně zájem u některých českých dopravců provozujících elektrickou trakci, a to i s vědomím úskalí tohoto konceptu. K nim patří složitější konstrukce vozidel nebo infrastruktury kvůli zajištění bezpečnosti nebo omezené nabíjecí výkony (zatímco při jízdě trolejbusu se sběrače chladí, při nabíjení ve stoje se neúměrně zahřívají), a tím i delší doba pobytu při nabíjení oproti čtyřpólové technologii.

Zároveň je snaha měst a dopravců provozujících trolejbusy zvyšovat jejich nezávislý dojezd pomocí bateriových zásobníků energie (koncept parciálního trolejbusu), nikoli dieselových prodlužovačů dojezdu s mimořádně vysokou spotřebou nafty (v přepočtu téměř 60 l/100 km!). Ukazuje se, že parciální trolejbusy s bateriovými zásobníky energie nejen prospívají životnímu prostředí, ale oproti dieselovým prodlužovačům dojezdu mají také nižší provozní náklady kvůli ceně paliva a nárokům na údržbu. Jejich problémem jsou technická omezení v dobíjecích výkonech, a tím i v poměru nezávislého dojezdu k jízdě pod trolejí. Dobíjení baterií u parciálního trolejbusu klade zvýšené nároky jak na pevnou infrastrukturu, tak na samotný sběrač – viz výše uvedená poznámka k elektrobusům.

Jako produkt pro komunitní přepravu se nabízejí elektrické minibusy, sloužící pro smluvní přepravu v rámci sociálních služeb apod. Dodavatelský trh prozatím přichází s nabídkou dojezdu do 200 km, ale postupně i více. Tento produkt stojí na pomezí elektrobusů a elektrických užitkových vozidel.

V Evropě i jinde ve světě se stále více prosazuje snaha o využívání vodíkových (palivočlánkových) zdrojů energie, nejen pro elektrobusy, ale také pro parciální trolejbusy. Ministerstvo dopravy ČR v současné době připravuje studii, která by zmapovala zájem o tyto technologie v ČR a pomohla nasměrovat státní podporu v této oblasti.

V neposlední řadě se i v ČR začíná hovořit o automatických elektrických minibusech bez řidiče. V Evropě se prozatím jedná o samostatné vývojové projekty určené pro vznikající zcela nový přepravní trh ve městech mimo tradiční MHD. Jak ale ukazuje například švýcarský projekt SmartShuttle, i zde se mohou angažovat zavedení provozovatelé veřejné dopravy

2. Financování elektrických autobusů

a) Dotace

Pro elektrické autobusy v režimu závazku veřejné služby je určen dotační program IROP v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Příjem žádostí pro letošní výzvu k financování nízkoemisních a bezemisních vozidel z tohoto programu byl již uzavřen a nyní se vyhodnocuje. Ukazuje se výrazný převis poptávky po finančních zdrojích nad jejich disponibilitou (žádosti za více než 4 mld. Kč oproti 1,3 mld. Kč alokace). První projekty by měly být vyhodnoceny nejdříve v lednu 2017. Dotace se budou projektům přidělovat podle výše jejich bodového ohodnocení až do vyčerpání alokovaných prostředků, přičemž může dojít i k navýšení alokace.

Pro rok 2017 se připravují další výzvy v rámci tzv. integrovaných nástrojů (ITI a IPRÚ).

Pro elektrické minibusy provozované mimo závazek veřejné služby se aktuálně nabízí výzva k žádostem o dotace z Národního programu Životní prostředí.

b) Bankovní nástroje

Elektromobilita včetně elektrických autobusů dnes představuje perspektivní trh i pro bankovní služby, nabízející úvěr, finanční leasing nebo operativní leasing, podle zájmu a konkrétních podmínek uchazeče.

Zatímco úvěr se nabízí jako zdroj financování či spolufinancování především tam, kde je nutno mít vozidlo ve vlastnictví (například při dofinancování rozdílu mezi dotací a celkovou investicí), v jiných případech může být vhodnou volbou leasing. Řada organizací totiž dává u vozidel přednost zápůjčce před účetním vlastnictvím majetku. U elektrických dopravních prostředků s poměrně rychlým morálním zastaráváním to může platit tím spíše.

Další výhodou bankovních nástrojů je jistota smluvního vztahu, kdy peněžní toky, jejich načasování a podmínky vzájemného plnění jsou po uzavření smlouvy předem známé, neměnné a právně zakotvené, na rozdíl od dotací, zatížených značným množstvím nejistot.

3. Elektrické autobusy a smart city

Elektrické autobusy se stále více stávají součástí konceptu inteligentních měst neboli smart cities, který se rozvíjí i v ČR. Zasazení do kontextu smart city vytváří příležitost k efektivnímu využívání elektrických autobusů na pravidelných linkách i ve smluvní přepravě pro ozdravění prostředí ve městech a regionech. Nezbytné je přitom řešit městskou mobilitu jako systém, jehož jsou elektrické autobusy součástí a dílčím projektem. Zde je zároveň třeba rozlišovat mezi projektem investičním a inovačním.  

Příkladem je dodávka deseti elektrobusů pro chytré město Třinec, která byla slavnostně prezentována na letošním veletrhu Czechbus.

Překážkou rozvoje elektrobusů v českých městech bohužel stále zůstává nesoulad Státní energetické koncepce, která deklaruje podporu rozvoji ekologické dopravy v ČR, a vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ), který staví významné finanční bariéry rozvoji elektrobusů mimo již existující trakční sítě drážní městské dopravy.

Jabuk Slavík

Foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Prezentace z konference jsou ke stažení zde

Fotogalerie:


Přečtěte si také:

Elektrobusy Optare budou i patrové

18.11.2016 Elektrobusy britského výrobce Optare znají čtenáři našeho portálu z úspěšného provozu v Yorku a v dalších městech na britských ostrovech, ale také například ve švédském Karlstadu. Jde o elektrické midibusy, blížící se ve verzi Optare MetroCity svojí délkou a kapacitou standardním 12m autobusům. Na výstavě Euro Bus Expo 2016 v listopadu 2016 v Birminghamu nyní výrobce představil také patrovou verzi svých elektrobusů pod obchodní značkou Metrodecker EV.  


V Polsku přibude přes 40 elektrobusů Solaris

1.11.2016 Na špičku mezi evropskými zeměmi, jejíž městští dopravci se velmi zajímají o provoz bateriových elektrobusů, se dostává sousední Polsko. Zásluhu o to má domácí výrobce Solaris, jehož elektrobus Solaris Urbino 12 electric se stal autobusem roku 2017. V září a říjnu 2016 obdržela tato firma objednávky od městských dopravců v Krakově a Jaworzně na celkem 42 elektrobusů různé délky a přepravní kapacity. 


Elektrobusy Ebusco se představují českým dopravcům

20.10.2016 V souvislosti s kandidáty na letošní ocenění „nejlepší městský autobus roku“, o němž jsme psali v srpnu 2016, jsme se setkali s nizozemským dodavatelem 12m elektrobusů, na českém trhu dosud poměrně málo známým. Je jím nizozemský výrobce Ebusco B.V. Protože veřejně publikované informace o tomto výrobci byly poměrně střídmé, oslovili jsme jej v říjnu 2016 přímo se žádostí o detaily jeho produktu. Následovala okamžitá odpověď s fotografiemi, zajímavými parametry a s ujištěním, že Ebusco má zájem i o český trh. V tomto článku tedy elektrobusy Ebusco představíme trochu blíže. 


Elektrobusy v Yorku: milión kilometrů za 21 měsíců

11.10.2016 Jedním z evropských inteligentních měst neboli smart city, využívajících elektrobusy, je i dvousettisícové historické anglické město York. Park 12 elektrobusů Optare Versa od britského výrobce Optare, provozovaných dopravcem First Bus, zde slouží na linkách spojujících záchytná parkoviště s centrem města. V září 2016, po (v přepočtu) 21 měsících svého provozu, zde tento park dosáhl úctyhodného proběhu celkem milión kilometrů – v průměru tedy skoro 50 tisíc km na vůz ročně. 


Barcelona uvedla do provozu průběžně dobíjené 18m elektrobusy Solaris

5.10.2016 Již dříve avizovaný provoz 18m kloubových elektrobusů Solaris Urbino 18 electric v Barceloně v rámci evropského projektu ZeEUS byl oficiálně zahájen v předposledním zářijovém týdnu 2016. Tyto kloubové elektrobusy s průběžným dobíjením jsou nyní nasazeny na barcelonské lince H16 mezi konečnými stanicemi Pg. Zona Franca a Fòrum – prozatím ve zkušebním provozu, od listopadu 2016 v pravidelném provozu. 


Čisté autobusy do chytrého města

20.9.2016 Časopis Technický týdeník uveřejnil ve svém letošním zářijovém čísle 16 článek Jakuba Slavíka, provozovatele našeho portálu, s názvem „Čisté autobusy do chytrého města“. Autor se zde souhrnně zamýšlí nad přednostmi a úskalími autobusů na CNG, trolejbusů, bateriových i palivočlánkových elektrobusů a diesel-hybridních autobusů z pohledu provozních vlastností i ekonomických a ekologických aspektů. Protože byl článek nepříliš šetrným způsobem redakčně upraven, zveřejňujeme zde pro naše čtenáře jeho plné znění včetně původního grafického doprovodu. 


Švýcarský autobusový dopravce zkouší automatické elektrické minibusy na veřejných komunikacích

8.7.2016 Testování elektrických minibusů bez řidiče není v Evropě tak docela novinkou. V rámci projektu CityMobil2 probíhá v různých evropských městech již od roku 2014 testování automatického vozidla od francouzské firmy Robosoft o kapacitě 6 sedících a 6 stojících a o účasti na tomto projektu uvažuje i městská část Praha 4.  Dva o něco větší elektrické minibusy zahájily koncem června 2016 oficiální přepravu cestujících v Sionu, hlavním městě švýcarského kantonu Valais. Elektrobusy provozuje národní švýcarský autobusový dopravce PostAuto Schweiz AG 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services