Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Projekt FREVUE: zkušenosti Stockholmu s veřejným zadáváním služeb ekologické smluvní dopravy

17.1.2017 Evropský projekt FREVUE je zaměřen na elektrifikaci městské logistiky a vytváření osvědčené praxe v této oblasti. Jedním z účastnických měst je i Stockholm, jedno ze švédských smart cities. Poznatky z tohoto projektu ukazují, že zavádění ekologických vozidel v městské logistice je nejen záležitostí dostupné dopravní techniky, ale také regulace dopravy a legislativy veřejných zakázek při zadávání dopravních služeb pro město. Zkušenosti Stockholmu v této oblasti byly proto v lednu 2017 publikovány v rámci projektu FREVUE jako „factsheet“ (volně přeloženo, metodický list) pod názvem „Environmental requirements in procurement processes City of Stockholm“, tedy „Ekologické požadavky v procesu veřejného zadávání města Stockholmu“.  

„Zeleným veřejným zadáváním“ se zde rozumí nákup produktů a služeb přátelských životnímu prostředí, výběr dodavatelů a stanovení ekologických požadavků ve smlouvě.

„Zelenými vozidly“ rozumí město Stockholm vozidla, používající zcela nebo zčásti elektrický pohon nebo vozidla se spalovacími motory používajícími jiné palivo než benzín, naftu nebo LPG.

Pro smluvní přepravní služby městským organizacím zaměřil Stockholm své zelené veřejné zadávání na tři oblasti, resp. segmenty přepravního trhu:

•    doprava nábytku a stěhování kanceláří pro školy, městské budovy, sociální bydlení apod.

•    rozvoz potravin do mateřských škol, škol a zdravotnických zařízení,

•    speciální přeprava osob, zahrnující školní minibusy a přepravu handicapovaných osob po stanovených trasách.

Při výběru a stanovení konkrétních zadávacích podmínek v těchto třech oblastech byly brány v úvahu jejich specifické charakteristiky co do struktury dodavatelského trhu, používané typy vozidel, zralost dodavatelského trhu z hlediska ekologických požadavků, životnost vozidel atd.

Aby dodavatelé měli dostatek času na splnění požadavků zeleného veřejného zadávání, nebyly tyto ekologické požadavky součástí kvalifikačních podmínek, nýbrž jejich splnění bylo vázáno na dobu podpisu smlouvy nebo na stanovené období po jejím podpisu.

Pro přepravu nábytku a stěhování kanceláří stanovuje zelené veřejné zadávání požadavek na splnění minimálně emisní normy Euro 5 u lehkých nákladních vozidel. Nově pořizovaná těžká vozidla pro tyto služby musí splňovat minimálně emisní normu Euro 6, resp. vyhovovat požadavkům na zelená vozidla ve smyslu výše uvedené definice.

Pro rozvoz potravin byl brán ohled na malé dopravce. Dopravcům s nejvýše pěti vozidly se podmínky nezměnily. Větší dopravci mají mít podle zeleného veřejného zadávání počet ekologických vozidel proporcionální velikosti svého parku: v parku 6 – 10 vozidel musí být alespoň jedno „zelené“ (ve smyslu uvedené definice), při 11 – 20 vozidlech tři „zelená“, při 21 – 30 vozidlech pět „zelených“ atd.  

U speciální přepravy osob musí vozidla pro 6 (resp. 8) cestujících podle zeleného veřejného zadávání splnit emisní limit 160 (resp. 190) gramů CO2/km nebo být schopná provozu na bionaftu nebo elektřinu. Aby byla dopravcům dána dostatečná volnost a nebyla omezována konkurence, vztahují se uvedené emisní limity nikoli k jednotlivým vozidlům, nýbrž jako průměr k vozovému parku používanému pro přepravní služby městu jako k celku.

Po aplikování těchto podmínek zeleného veřejného zadávání v dopravě město nezaznamenalo nárůst dodavatelských cen a jen několik málo dodavatelů v oblasti rozvozu potravin bylo vyloučeno pro nesplnění ekologických podmínek.

Pro případné následovníky má město Stockholm následující doporučení:

•    mít odvahu hledat inovativní řešení a zkoušet něco nového,

•    stanovit postupné požadavky, které umožňují dodavatelům realizovat potřebné změny,

•    stanovit své ekologické požadavky proporcionálně velikosti dodavatele tak, aby neomezovaly malé dodavatele,

•    stanovit ekologické požadavky jako smluvní podmínky, ne jako kvalifikační kritéria,

•    průběžně vyhodnocovat zvolené postupy a jejich účinky na dodavatelský trh.

Jakub Slavík

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Řím omezí vjezd turistických autobusů do centra, elektrobusy mají úlevu

15.12.2016 Jak již bylo mnohokrát řečeno, například v souvislosti se smart city Oslo, zavádění čisté městské mobility se neobejde bez regulací, příkazů a zákazů – člověk už je zkrátka takový, že sama dobrá myšlenka zpravidla ke změně návyků nestačí. Takovouto regulaci, která zároveň podpoří elektrickou dopravu, plánuje město Řím.


Novinky z technologií a finančních nástrojů pro elektrické autobusy: zpráva z konference „Elektrické autobusy pro město V“

28.11.2016 Dne 24. listopadu 2016 proběhl na holešovickém výstavišti jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2016 již pátý, tedy vlastně „půlkulatý“, běh konference „Elektrické autobusy pro město“, organizovaný firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Odborným garantem konference byl Jakub Slavík, hlavní konzultant a majitel firmy. Konference, která se stala na veletrhu Czechbus již tradicí, se zúčastnilo na 150 zástupců dopravců, municipalit a krajů, průmyslu a dalších odborníků, kteří se zajímají o aktuality a vývojové trendy u elektrických autobusů a jejich financování. Účastníkům konference i čtenářům našeho portálu je určena tato souhrnná zpráva z uvedené akce. 


Organizace jako klíčový zákazník pro elektromobily: Zpráva z odborné konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“

6.10.2016 Dne 4. října 2016 proběhla v centru GreenPoint v Praze 10 odborná konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“, organizovaná firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Odborným garantem konference byl Jakub Slavík, hlavní konzultant a majitel firmy. Účastníkům konference i čtenářům našeho portálu je určena tato souhrnná zpráva z uvedené akce. 


Máme nový informační portál Smartcityvpraxi.cz

Milí čtenáři, inzerenti a přátelé našich internetových stránek!

4.10.2016 S potěšením oznamujeme, že jsme již naplno zahájili provoz nového informačního portálu www.smartcityvpraxi.cz, zaměřeného na problematiku chytrých měst a regionů. Stránky s touto doménou, dosud provozované v testovacím režimu, tak započaly svůj vlastní život. 


Analýza v Rotterdamu: elektrifikace městské nákladní dopravy významně sníží hluk z dopravy

27.7.2016 Jako hlavní a často jediný přínos elektrické nákladní dopravy ve městech se zpravidla uvádí bezemisní provoz elektrických vozidel. Neméně významným socioekonomickým přínosem je přitom také snížení hluku z nákladních automobilů ve městě. Tento přínos je často uváděn slovy, aniž by byl blíže kvantifikován. Kvantifikaci tohoto efektu nyní prezentuje analýza z města Rotterdamu 


Slovenská pošta elektricky: další zákazník služeb Greenway

6.6.2016 Jak je vidět na příkladu Německé pošty, představuje rozvoz poštovních zásilek významnou příležitost k využití elektrických užitkových vozidel. Nepřekvapí proto, že k „elektrifikovaným“ poštám se na jaře 2016 připojila také Slovenská pošta. Tyto vozy si pronajímá v rámci velmi úspěšného slovenského projektu Greenway


Reportáž Proelektrotechniky.cz: Týden s Nissanem Leafem

24.5.2016 Japonská automobilka Nissan patří k těm, které o sobě velmi dávají vědět v souvislosti s rozvojem elektromobility nejen v Japonsku, ale také v zahraničí včetně ČR. Její elektromobily byly prezentovány mj. i na naší konferenci Smart city v praxi. S potěšením jsme proto v květnu 2016 přijali nabídku českého zastoupení Nissanu na týdenní zapůjčení elektromobilu Nissan Leaf k ozkoušení a publikování našich zkušeností. Tato reportáž je popisuje den za dnem. 


EV Fleet Analyser: zkušenosti z monitorování elektrobusů umožní zefektivnit provoz elektrických užitkových vozidel

12.4.2016 Efektivnímu provozu elektrických užitkových vozidel i elektrobusů může významně dopomoci množství dat, která jsou již někde k dispozici, pokud se správně vyhodnotí a využijí. Z tohoto předpokladu vyšla mladá nizozemská technologická firma ViriCiti zaměřená na podporu rozvoje elektromobility, když v březnu 2016 spojila své síly se společností Simacan, specializovanou na geografické informační systémy a plánování tras. 


Britská vláda podporuje dotacemi elektromobily včetně palivočlánkových

22.1.2016 Tak jako většina evropských zemí podporuje i vláda Velké Británie rozvoj elektromobility v individuální dopravě investičními dotacemi. První takovýto dotační program byl vyhlášen v roce 2011 a jeho výsledkem byl nákup 50 tisíc nízkoemisních vozidel. Protože jeho platnost vyprší v únoru 2016, bylo v prosinci 2015 vyhlášeno jeho prodloužení do března 2018. 


Užitkové elektromobily Renault s palivovými články: ucelený balíček služeb pro britské organizace

25.11.2015 Užitkové elektromobily s palivočlánkovým prodlužovačem dojezdu typu Renault Kangoo ZE-H2 jsme na našem portále již představili v souvislosti s francouzským projektem HyWay. Tento produkt má nyní ambice zaujmout pevné místo i na britském trhu, který palivočlánkové technologie významně podporuje. 


Iniciativa „E-Logistik in Graz“: užitkové elektromobily pomáhají rozvíjet smart city Graz

30.10.2015 Rakouský Graz (neboli Štýrský Hradec) je se svými 267 tisíci obyvatel po Vídni druhým největším městem Rakouska a stejně jako Vídeň se hlásí ke konceptu smart city. Logistická firma GO! Express & Logistik Süd GmbH spolu s městem Graz v této souvislosti představila veřejnosti v polovině října 2015 iniciativu s názvem „E-Logistik in Graz“. Jej součástí bylo zahájení provozu nové elektrické dodávky GO!-Elektro-Jumper vyvinuté slovenskou společností GreenWay Operator. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services