Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Analýza v Rotterdamu: elektrifikace městské nákladní dopravy významně sníží hluk z dopravy

27.7.2016 Jako hlavní a často jediný přínos elektrické nákladní dopravy ve městech se zpravidla uvádí bezemisní provoz elektrických vozidel. Neméně významným socioekonomickým přínosem je přitom také snížení hluku z nákladních automobilů ve městě. Tento přínos je často uváděn slovy, aniž by byl blíže kvantifikován. Kvantifikaci tohoto efektu nyní prezentuje analýza z města Rotterdamu, kde již mají s elektrifikovanou městskou logistikou zkušenosti. Analýza byla publikována v červenci 2016 v rámci evropského projektu elektrických nákladních vozidel FREVUE. Rotterdam tím mj. naplňuje svoji strategii smart city.

Postup zpracování analýzy

Analýzu publikovanou Městem Rotterdamem zpracoval tým expertů Jos Streng, Theo Benjert, Rein van Zuuren a Janine Jansen.

Analýza vychází ze skutečnosti, že hluk působený jízdou dopravního prostředku má rozmanité zdroje. Důležitým zdrojem hluku je samotný motor, jehož hlučnost je v případě elektrických vozidel prakticky nulová. Tento faktor je dominantní při nízkých rychlostech. S rostoucí rychlostí pak relativní příspěvek motoru k celkové hlučnosti vozidla klesá. Při rychlosti 50 km/h, která je v obcích brána jako maximální povolená, však motor stále přispívá hlukem 4 dB u míjejícího vozidla.

Podíl hluku působeného nákladními vozidly na celkové hlučnosti dopravy ve městě je dán jejich podílem na městském provozu. V případě Rotterdamu se nákladní vozidla podílejí na městském provozu z cca 20 %. Její elektrifikace tudíž znamená významnou příležitost ke snížení hlučnosti dopravy ve městě.

Analýza byla provedena ve vnitřním Rotterdamu na vybrané 18km síti silničních komunikací s maximální povolenou rychlostí 50 km/h – viz mapka:

Mapka 18km sítě silničních komunikací (ZVĚTŠIT OBRÁZEK)

Pomocí kalibrovaného dopravního modelu používaného městem byla provedena simulace typického pracovního dne v roce 2015. Na základě těchto dat byl stanoven akustický efekt elektrifikace nákladní dopravy.

První analýza se týkala situace, kdy veškerá nákladní doprava projíždí konstantní rychlostí 50 km/h. Druhá analýza byla provedena pro úseky se světelným řízením provozu.

Zároveň byla provedena podél vymezené sítě městských komunikací evidence domů, resp. obydlí, a dalších budov, kde probíhají aktivity citlivé na hluk (především zdravotnická a vzdělávací zařízení). Celkový počet zahrnoval 6 485 obydlí s 15 438 obyvateli a 165 dalších budov s aktivitami citlivými na hluk. Tyto budovy jsou situovány ve vzdálenosti do 40 m od osy nejbližšího jízdního pruhu. Pro každou z nich bylo stanoveno snížení hluku v důsledku elektrifikace nákladní dopravy.

Výsledky analýzy

Provedená analýza ukázala následující výsledky:

Celkem 2 770 obydlí se 6 371 obyvateli by elektrifikací městské nákladní dopravy příznivě pocítilo snížení hluku v rozmezí 0,5 – 1 dB. To by se týkalo také 35 budov s aktivitami citlivými na hluk.

U 317 obydlí se 729 obyvateli a 11 budov s citlivými aktivitami by došlo ke snížení hluku o 1 – 2 dB.

Úroveň snížení hluku na vybrané síti komunikací znázorňuje graficky následující mapka:

Mapka snížení hluku ulic (ZVĚTŠIT OBRÁZEK)

Na křižovatkách se vozidla rozjíždějí, přičemž nákladní automobily jsou těžší než osobní, a tudíž k rozjezdu spotřebují více energie. Hluk motoru produkovaný při tomto rozjezdu má mnohem významnější podíl na celkové hlučnosti vozidla, proto je zvláštní analýza hlučnosti pro křižovatky zcela namístě.

Na 9 křižovatkách se světelným řízením dochází podle analýzy k dalšímu snížení hluku o 1 – 2 dB. Pro obyvatele města by to znamenalo následující přínosy:

Celkem 399 obydlí s 918 obyvateli by pocítilo přínos z dalšího snížení hluku v rozsahu 0,5 – 1 dB.

Celkem 80 obydlí se 194 obyvateli by pocítilo přínos z dalšího snížení hluku v rozsahu 1 – 1,5 dB.

Úroveň snížení hluku na světelných křižovatkách znázorňuje graficky následující třetí mapka:

Mapka snížení hluku na křižovatkách (ZVĚTŠIT OBRÁZEK)

Analýza závěrem upozorňuje, že efekt snížení hlučnosti ve městě elektrifikací nákladní dopravy závisí také na uspořádání křižovatek a charakteru dopravních proudů. Výsledky analýzy jsou nicméně dostatečným důvodem k tomu, aby se města začala seriózně zabývat elektrifikací městské nákladní dopravy nejen kvůli snížení úrovně emisí, ale také kvůli snížení hluku.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Obrázky © City of Rotterdam

Další informace včetně zprávy z analýzy ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Smart City – a revolution or just a smart slogan?

3.6.2016 Britský odborný časopis Eurotransport, zaměřený na hromadnou dopravu a využívání moderních technologií, zveřejnil 2. 6. 2016 na svých internetových stránkách komentář provozovatele našeho portálu, manažerského konzultanta Jakuba Slavíka, k problematice smart city


Van Hool Exqui.City: elektrický „trambus“ bude sloužit v Hamburku

19.5.2016 Hamburk je jedním z měst, které se hlásí ke konceptu smart city a v této souvislosti zkouší i různé inovativní pohony pro prostředky městské dopravy – například plug-in hybridní autobusy s průběžným dobíjením. Dalším zajímavým počinem v této souvislosti bude provoz unikátního velkokapacitního elektrobusu Exqui.City od belgického výrobce Van Hool. Dva tyto trambusy budou od léta 2016 sloužit hamburskému autobusovému dopravci Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) 


OpenSP: Otevřená data ušetří peníze provozovatelům MHD v chytrých městech

5.5.2016 Dopravní prostředky v městské dopravě jsou stále více vybavovány rozmanitými informačními systémy. Často se tak děje odděleně, a jejich souhrnná cena je přitom značná. Podle odhadů mladé norské společnosti FourC, specializované na inovace a informační technologie, to může být až 10 % celkové ceny městského autobusu. Řešením, jak informační systémy v dopravních prostředcích zjednodušit a zároveň zefektivnit, může být platforma otevřených dat, jejíž využívání je typické pro koncept smart city


Prezentovali jsme koncept smart city na Dni klastrů v Pardubickém kraji

29.4.2016 Klastrem – z anglického „cluster“, tedy „shluk“ – se v ekonomice rozumí geograficky soustředěné seskupení nezávislých firem a přidružených institucí, které si navzájem konkurují, ale také navzájem kooperují a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich celkové konkurenceschopnosti. Příležitostí k setkání rozmanitých klastrů se stal Den klastrů v Pardubickém kraji konaný 28. dubna 2016 v Pardubicích. Majitel a hlavní konzultant naší firmy Ing. Jakub Slavík, MBA zde na úvod přednáškového bloku prezentoval účastníkům koncept smart city, který je pro mnohé účastníky nyní velmi aktuální. 


Německá pošta bude vyrábět vlastní užitkové elektromobily

21.4.2016 Elektrická užitková vozidla mají, s ohledem na své provozní přednosti, stále více využití v rozvážkové službě, zejména ve městech. Pořizují si je logistické společnosti, například TNT, a jejich provoz se stává součástí projektů smart city. Významný krok nyní učinila německá pošta – přesněji, globální poštovní a logistická skupina Deutsche Post DHL. Jak avizovala v dubnu 2016, bude si v rámci skupiny vyrábět pro svoji potřebu vlastní elektrická užitková vozidla. 


Rozhovor v MF Dnes s Jakubem Slavíkem: V chytrém městě projedete méně benzínu

18.4.2016 Pod názvem „V chytrém městě projedete méně benzínu“ vyšel v deníku MF Dnes v pondělí 11. 4. 2016 celostránkový rozhovor jeho ekonomického redaktora Aleše Černého s Jakubem Slavíkem, manažerským konzultantem a provozovatelem našeho portálu, k problematice smart city. V neděli 17. 4. 2016 byl tento rozhovor zveřejněn rovněž na serveru iDnes. Oběma pánům se v rozhovoru podařilo stručně a „lidsky“ ukázat podstatu inteligentního města, technologií, které jej naplňují v každodenní praxi, i jejich příležitostí i omezení. Rozhovor uvedl Aleš Černý větami z odpovědi na jednu z otázek: „Technologie nejsou samospasitelné, není to hračka ani cíl. Jsou prostředkem k tomu, aby se ve městě dobře žilo“. 


Philips a Vodafone společně pro chytré osvětlení ve smart cities

23.3.2016 Internet věcí, tedy identifikace věcí a jejich sledování po internetu, nachází stále více uplatnění i v rámci konceptu smart city . Jeho hlavní využití je především v efektivním řízení městské mobility a dalších městských služeb, včetně veřejného osvětlení. K tomuto účelu se v polovině března 2016 spojili dva světoví lídři – dodavatel osvětlovacích technologií Philips a globální společnost v oblasti konektivity Vodafone – při společné nabídce systémů veřejného osvětlení pro smart cities. 


Zpráva z konference „Smart city v praxi“ na veletrhu AMPER 2016

21.3.2016 Dne 15. března 2016 proběhla na veletrhu AMPER 2016 v Brně konference „Smart city v praxi“, pořádaná naší provozovatelskou firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Dnes zveřejňujeme plné znění zprávy z této konference včetně závěrečného shrnutí a doporučení. Na konci zprávy jsou volně k dispozici prezentace z konference ke stažení. 


Vychází druhé vydání bulletinu Smart city v praxi

4.3.2016 U příležitosti konání prvního běhu naší konference Smart city v praxi vychází druhé vydání našeho stejnojmenného bulletinu. Stejně jako jeho první vydání je i toto určeno všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Tentokrát se věnuje především souvislostem mezi strategií smart city a konkrétními rozvojovými projekty, jimiž je tento koncept realizován. Ani zde nechybí příklady z domova a ze zahraničí, včetně rozhovoru se starostou jednoho z českých měst, který má s podobným konceptem zkušenosti. 

Druhé vydání bulletinu Smart city v praxi je volně ke stažení zde 


Zelená infrastruktura pro smart city a tušení souvislostí aneb učme se od dětí

22.2.2016 Učme se od svých dětí, praví moudří. Já bych k tomu, s dovolením, ještě dodal: … a od jejich učitelů. To je totiž tak. Naše dcera se dala do studia krajinářské realizace na brněnské Mendelově univerzitě. Při jejím vyprávění „co nového ve škole“ (téhle otázky se zkrátka nezbavíte, ani když už je děťátku přes dvacet) nám náhle koncept smart city, který při naší konzultační, novinářské a konferenční činnosti pomáháme spolu s našimi kolegy rozvíjet, začal nabývat další dimenzi. 


Projekt Smart region Vrchlabí zblízka: úspěchy, otazníky a další plány

19.2.2016 O evropském projektu Grid4EU jsme na našich stránkách psali již vícekrát. Tento projekt zaměřený na systémy smart grid, jehož demonstrační fáze byla nedávno oficiálně ukončena, přinesl zajímavé poznatky pro rozvoj chytrých sítí do budoucna. Významnou měrou k tomu přispěl i demonstrační projekt Demo 5 – Smart region Vrchlabí. Zástupci naší redakce měli v únoru 2016 příležitost prohlédnout si tento projekt přímo v terénu a pohovořit s jeho účastníky o jeho výsledcích, přínosech, sporných otázkách i dalších perspektivách. 


Rozhovor pro informační portál Proelektrotechniky.cz se starostou Vrchlabí: Vrchlabí – inteligentní město s chytrou sítí

17.2.2016 Koncepty inteligentních měst a chytrých sítí – tedy smart city a smart grid – spolu úzce souvisejí. Chytré sítě a jejich technologie totiž pomáhají vytvářet inteligentní město, kde se příjemně žije a podniká, se všemi hospodářskými přínosy. Jak takovéto využití chytrých sítí může vypadat v praxi, si vyzkoušelo krkonošské město Vrchlabí, které se jako jediné v České republice stalo přímým účastníkem evropského projektu chytrých sítí Grid4EU. O technických otázkách tohoto projektu je odborná veřejnost již dlouho průběžně informována. My bychom však rádi věděli, jak se takovéto uplatnění chytrých sítí v městě jeví z pohledu jeho obyvatel a zastupitelů. Na to jsme se zeptali člověka nejpovolanějšího – starosty Vrchlabí Ing. Jana Sobotky.


Smart city Londýn: otevřená data v dopravě usnadňují každodenní život Londýňanů

5.2.2016 Jak byla koncem ledna 2016 informována široká veřejnost, v současné době již téměř pět set uživatelských aplikací, využívajících otevřená data o dopravě, pomáhá obyvatelům a návštěvníkům Londýna usnadnit jejich pohyb po městě a okolí. Londýn tak naplňuje svoji strategii jednoho z významných evropských inteligentních měst, neboli smart city


Smart city Oslo: inteligentní dopravní systémy, elektromobily i palivočlánkové autobusy

4.12.2015 Koncem listopadu 2015 pořádalo Norské velvyslanectví v Praze pod názvem Smart City – Green City seminář věnovaný norským zkušenostem z implementace konceptu smart city, na nějž pozvalo i zástupce naší redakce. Mezi jinými zde byla prezentována i koncepce čisté mobility ve smart city Oslo, hlavním městě Norska s více než 600 tisíci obyvatel. Tato koncepce velmi názorně ukazuje propojení bezemisní dopravy v různých oblastech městského života spolu s inteligentními dopravními systémy v rámci pilíře smart city „inteligentní mobilita“. 


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services