Přečtěte si:  Vývoj technologií, vývoj trhů i potíže růstu: Zpráva z konference Elektrické autobusy pro město XII


Pozvánky na akce


Stalo se


Landis+Gyr a Aqist dodají smart metering elektrické energie pro E.ON v ČR

25.7.2019 Landis+Gyr, vedoucí společnost pro poskytování integrovaných řešení využití energie v oblasti veřejných služeb, uzavřela v červnu smlouvu se slovenským poskytovatelem IT řešení Aqist o spolupráci na dodávce inteligentního měření pro E.ON v České republice. Landis+Gyr bude v rámci této smlouvy dodávat elektroměry, koncentrátory, systém HES, inženýring a základní know-how k úspěšné realizaci projektu.

Aqist jako finální dodavatel celého projektu dodá společnosti E.ON v České republice (mj. jeden z partnerů konferencí Smart city v praxi, pořádaných provozovatelem tohoto portálu – pozn. red.) ucelené řešení „na klíč“, tedy „end-to-end řešení“. Energetické společnosti vidí stále více významné přínosy takovýchto smluv o správě a údržbě sítí na základě zkušeností z celého světa.

Aqist, a.s. poskytuje IT řešení a služby společnostem působícím v oblasti elektřiny, plynu, topení, vody a dalších veřejných služeb – od poradenství přes projektování, implementaci až po provoz a kompletní outsourcing informačních systémů a služeb. Smlouva s E.ON Distribuce v České republice o end-to-end řešení je pro ni velmi významným projektem.

Společnost Landis+Gyr má jedno z nejširších portfolií v oblasti inovativních a flexibilních řešení, která pomáhají veřejnému sektoru řešit složité výzvy v oblasti technologie měření spotřeby energie, inovativního energetického systému „grid edge“ a chytré infrastruktury. To bylo hlavním důvodem pro její zapojení do tohoto významného projektu.

Zmíněná technologie Gridstream HES od Landis+Gyr (viz schéma na obrázku) představuje interoperabilní head-end systém, který tvoří vrstvu pro komunikaci a sběr dat mezi infrastrukturou inteligentních měřidel a IT systémy energetických společností. Systém umožňuje bezpečnou komunikaci s měřicí infrastrukturou a je interoperabilní se zařízeními třetích stran, která vyhovují standardům IDIS.

Gridstream HES poskytuje nejen standardní informace inteligentního měření pro systémy správy naměřených dat (MDM) a zákaznické interakční systémy (CIS), ale nabízí také pokročilé funkce pro podporu monitoringu sítě. Systémům řízení distribuce (DMS) dodává všestranné informace o kvalitě energie, které těmto systémům dovolují zasílat výstrahy v případě přerušení dodávky nebo závady. Kromě toho jej lze také využít pro tvarování křivek zátěží v síti pomocí funkce řízení relé, pro efektivní řízení komunikace v síti, získávání transparentních informací o stavu systému a nabízí také účinné nástroje pro odstraňování závad.

K jeho hlavním přednostem patří

•    přesná spotřeba energie v reálném čase, informace o událostech a kvalitě energie pro obchodní systémy a systémy řízení sítě,

•    přístup ke špičkovým technologiím měření Landis+Gyr z IT systémů energetických společností (MDM, CIS, DMS),

•    rozšiřitelné řešení od pilotních projektů až po velké smart metering systémy,

•    aplikace pro podporu efektivního řízení měřicí infrastruktury,

•    perspektivní řešení: standardní rozhraní pro měřidla (IDIS, DLMS) a jiné systémy (IEC 61968-9).

Landis+Gyr, redakčně upraveno

Obrázek © Landis+Gyr

Ilustrační foto © redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

Přečtěte si také:

Chytré odečty vody v Předmíři – „Smart Village“ v praxi

2.4.2019 Pojem Smart City nebo Smart Village, tedy chytré město nebo chytrá vesnice, mají jedno společné: Kde se dobře žije, tam lidé rádi trvale bydlí a tam se daří i podnikání. Výsledkem je hospodářský rozkvět. Tomu, aby se ve městě nebo obci dobře žilo a podnikalo, napomáhají rozmanité moderní technologie, k jejichž nasazení se přistupuje systematicky a se strategickým pohledem do budoucnosti. Tento jednoduchý princip se uplatní v několikamiliónové metropoli, stejně jako ve vesnici o několika stech obyvatelích. Důkazem je tento náš příběh o chytrém odečtu vodoměrů v jihočeské obci Předmíř o 330 obyvatelích.


Německé město Freiamt zkouší inteligentní řízení energetické sítě

5.2.2018 Freiamt je čtyřtisícové městečko německém v Bádensku-Württembersku poblíž francouzských hranic. Od roku 2015 se zde testuje projekt inteligentního řízení elektroenergetických sítí, jehož zkušební provoz je plánován do poloviny léta 2018. Tento článek přináší o uvedeném projektu některé zajímavé informace. 


Projekt InovGrid: Portugalská energetika bude mít pro svoji smart grid inteligentní elektroměry od Landis+Gyr

10.10.2017 Společnost EDP je největší výrobce, distributor a dodavatel elektřiny v Portugalsku a také je to významný dodavatel elektrické energie ve Španělsku. V rámci svého projektu InovGrid, který je zastřešujícím projektem EDP pro smart grids si jako technologii pro chytré měření (smart metering) zvolil inteligentní elektroměry PRIME společnosti Landis+Gyr. Odborná veřejnost o tom byla informována v září 2017. 


Tokyo Electric Power (TEPCO) má největší smart grid na světě

24.7.2017 Společnost Tokyo Electric Power (TEPCO) je čtvrtou největší elektrárenskou společností na světě a zároveň jednou z energetických společností, které se aktivně angažují v rozvoji konceptu smart grid. V červnu 2017 dosáhla smart grid společnosti TEPCO důležitý milník: Překročila počet deseti milionů moderních elektroměrů a zařízení instalovaných a komunikujících pomocí internetu věcí (IoT), a stala se tak největší inteligentní energetickou sítí na světě. 


Smart metering u E.ON v Maďarsku využívá systém Converge

15.3.2017 „Smart metering“, tedy chytrý odečet elektrické energie, se stává stále více realitou u průmyslových firem i domácností. Jeho základem je chytrý elektroměr, který umožňuje zapínat spotřebiče v době, kdy je elektřina levná, vede záznamy o spotřebě energie a informuje o nich obyvatele domu, příp. komunikuje s místy výroby elektřiny v rámci chytré sítě. Nezávislý systém smart meteringu elektřiny pro segment domácností se v září 2016 rozhodla vybudovat i společnost E.ON Maďarsko. 


Inteligentní elektroměry Landis+Gyr pro Rakousko

2.11.2016 Na konci roku 2017 získá více než čtvrt milionu domácností v rakouské spolkové zemi Štýrsko jedny z nejpokročilejších inteligentních elektroměrů na světě poté, co společnost Landis+Gyr vyhrála výběrové řízení na dodávky 330 000 inteligentních elektroměrů E450 G3 s komunikací po elektrickém vedení (PLC) pro konsorcium rakouských energetických společností. 


Evoluce Landis+Gyr a revoluce Internetu věcí

5.4.2016 Internetem věcí (IoT) rozumíme identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu. O tomto fenoménu se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0. Stále více mají však tyto technologie co říci i v oblasti chytré mobility nebo chytré energetiky – systémů smart grid včetně konceptu inteligentních měst – smart city. Tyto možnosti představila v únoru 2016 odborné veřejnosti společnost Landis+Gyr 


Síťový modul GM-EEG: standard SyM2 pomáhá rozvoji smart grid v Německu

24.7.2015 Důležitou součástí řešení pro řízení napájení velkých a středních solárních a větrných elektráren a dalších obnovitelných zdrojů elektrické energie v Německu se od konce června 2015 stal modul GM-EEG (Grid Modul-Erneuerbare Energien Gesetz, neboli síťový modul podle zákona o obnovitelných zdrojích energie), dodaný společností Landis+Gyr.  


Landis+Gyr posiluje metering management v Dánsku

11.6.2015 Společnost Landis+Gyr, přední světový dodavatel v oblasti měření, a společnost DONG Energy, jedna z předních energetických skupin v Severní Evropě, podepsaly smlouvu o dodávce systému pro správu naměřených dat (MDMS), integrovaného do stávající IT architektury. Dohoda je výsledkem příprav společnosti Dong Energy na zahájení přestavby celé infrastruktury měření v bytovém sektoru. 


Landis+Gyr podporuje smart grids v Polsku

4.6.2015 Společnost Landis+Gyr zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku jednotek S650 Smart Grid Terminal pro čtyři největší polské provozovatele distribučních soustav  – Tauron Dystrybucja, RWE Stoen Operator, Enea Operator a PGE Dystrybucja. S650 Smart Grid Terminal je měřicí jednotka určená pro monitorování a řízení vysokonapěťových a nízkonapěťových transformačních stanic. Kromě bilančních funkcí bude také měřit základní parametry kvality dodávky a zjišťovat netechnické ztráty. 


Frost & Sullivan ocenil společnost Landis+Gyr za vývoj inovativních technologií pro celosvětový rozvoj inteligentních sítí

11.2.2015 Na základě svých nejnovějších analýz trhu s řešeními AMI (Advanced Meter Infrastructure) udělila agentura Frost & Sullivan společnosti Landis+Gyr cenu „Světová společnost AMI roku 2014“. Společnost Landis+Gyr neustálými inovacemi AMI vytváří stále dokonalejší řešení pro systémy řízení energie. Dodává špičková řešení nejen pro energetické společnosti, ale také pro spotřebitele energie na celém světě. 


Nice Grid: první evropský demonstrační projekt solární smart grid

24.2.2014 Od ledna do března 2014 probíhají reálné testy fungování prvního evropského systému smart grid využívajícího solární energii. Jako projekt s názvem Nice Grid je tento systém instalován a testován ve francouzském městě Carros. Cílem projektu Nice Grid je prověřit v provozní praxi fungování systému smart grid pomocí moderních zařízení pro komunikaci a řízení odpovědi sítě na okamžitou poptávku 


 

Naše tipy


Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services