Přečtěte si:  Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS


Pozvánky na akce


Stalo se
Škodovácká tramvaj s palivovými články vyjela na trať

18.3.2016 Pravděpodobně první palivočlánkovou tramvají na světě, která slouží v běžném provozu, se začátkem března 2016 stala již dříve avizovaná tramvaj čínského výrobce  CRRC Qingdao Sifang, vyráběná v licenci Škoda Transportation ForCity 15T. Sedm těchto palivočlánkových tramvají je nyní v provozu v šestimiliónovém čínském městě Qingdao v provincii Shandong.

Tramvaj ForCity 15T pro Qingdao (viz foto nahoře) je tříčlánková, obousměrná a dlouhá 35,2 m. Pojme celkem 380 cestujících, z toho 60 sedících. Pohon tramvají ForCity 15T je standardně tvořen trakčními pohonnými jednotkami. Každá trakční pohonná jednotka obsahuje trakční kontejner s IGBT měniči, který je umístěný na střeše vozidla, a čtyři trakční motory, které pohánějí kola jednoho hnacího podvozku. Motory, každý o výkonu 45 kW, jsou třífázové synchronní s permanentními magnety na rotoru a jsou upevněny na rámu podvozku z vnější strany kol.

Tyto tramvaje nyní jezdí na nové 8,8 km dlouhé lince se 12 zastávkami z Qianwangtuan do tržiště Chengyang. Vozovnu mají ve Wang Lu, poblíž konečné stanice Qianwangtuan. Trať používá normální rozchod 1435 mm. Většina trati je vedena po samostatném tělese, kde tramvaj jezdí rychlostí až 70 km/h. Pouze 400m úsek prochází ulicemi města. Celou vzdálenost mezi dvěma konečnými stanicemi tak tramvaj urazí za 30 minut.

Na trati se střídají úseky napájené svrchním vedením 750 V DC s úseky bez troleje, kde zdrojem trakční energie jsou zabudované vodíkové palivočlánkové jednotky od kanadského výrobce Ballard.

Ballard dodává své kompaktní palivočlánkové energetické jednotky pro mobilní aplikace FCveloCity® (viz foto vpravo) ve výkonových řadách od 30 do 200 kW. Pro palivočlánkové tramvaje se používá výkon 200 kW. Palivem je čistý vodík, jedno naplnění nádrží trvá cca 3 minuty.

Celá energetická jednotka včetně potřebné vzduchotechniky a chladicích zařízení je řešena jako modulární, čímž umožňuje jednoduchou integraci do vozidel a snadný přístup při údržbě. Součástí dodávky je i dálková diagnostika, která umožňuje provozovateli nepřetržitě sledovat stav zařízení a vytvářet mu na míru systém preventivní údržby. Na uvedené energetické jednotky dává Ballard standardně záruku po dobu 5 let životnosti nebo 250 000 mil (400 000 km).

Uvedením této tramvaje do provozu celý projekt nekončí. Další dvě tramvajové linky v tomto městě jsou nyní v přípravě.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Railway Gazette International a Ballard

Další informace zde

Přečtěte si také:

Elektrobus Irizar i2e slouží „noční“ v Barceloně

8.3.2016 Elektrobusy se zásuvkovým dobíjením a dojezdovou vzdáleností na jedno nabití přes 200 km se v odborné terminologii často označují jako „noční“ (overnight), protože jsou dobíjeny obvykle přes noc a v denní době nasazovány na linky. Zcela naopak je tomu nyní ve španělské Barceloně: Organizátor městské dopravy TMB využívá nespornou výhodu elektrobusů – jejich absolutně tichý provoz – k nasazení na noční linky. Od února 2016 je elektrobus i2e od španělského výrobce Irizar v provozu na síti linek Nitbus 


V Bělehradě budou jezdit superkapacitorové elektrobusy

26.2.2016 Kromě bateriových a palivočlánkových elektrobusů se na trhu bezemisních autobusů objevují také superkapacitorové (či „ultrakapacitorové“ – jiný název pro stejné zařízení) elektrobusy. Jak označení napovídá, místo trakčních baterií zde slouží jako zásobník energie superkapacitory, tedy kondenzátory s porézními elektrodami o velké kapacitě uchovávaného elektrického náboje. Podobné zásobníky energie se využívají i u některých tramvají pro dojezd bez troleje. 


Projekt 3Emotion: smart city Rotterdam dostane dva palivočlánkové autobusy

12.2.2016 Nizozemské město Rotterdam s více než šesti sty tisíci obyvateli je jedním z evropských smart cities. Tomu odpovídá i jeho zájem o bezemisní dopravu. K elektrickým užitkovým vozidlům a elektrickým taxi přibydou v létě 2017 dva nové palivočlánkové autobusy. Na začátku února 2016 k tomu byla podepsána smlouva mezi rotterdamským městským dopravcem RET a belgickým výrobcem palivočlánkových autobusů Van Hool. 


Vyšel další newsletter „Elektromobilita v MHD“

27.1.2016 Právě vyšlo páté vydání newsletteru Sdružení dopravních podniků ČR „Elektromobilita v MHD“, který náš portál vydává v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu. Toto vydání je věnováno výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro projekty nízkoemisních a bezemisních vozidel. čtenáři zde kromě toho najdou odkazy na články o elektrické MHD z našeho portálu za nedávné období. Nechybí ani pozvánka na konferenci Smart city v praxiPřejeme příjemné počtení! 


Podpora nízkoemisních a bezemisních vozidel z IROP: výzva k žádostem o dotaci a několik otazníků k ní

26.1.2016 Dlouho očekávaná výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro projekty nízkoemisních a bezemisních vozidel byla oficiálně zveřejněna 21. ledna 2016. Výzva konečně dává závazné odpovědi na některé otázky, dosud komunikované pouze na konferencích (například Elektrické autobusy pro město) a jiných podobných akcích. Některé otázky nicméně stále zůstávají. 


Vyšel další newsletter „Elektromobilita v MHD“

30.11.2015 Právě vyšlo čtvrté vydání newsletteru Sdružení dopravních podniků ČR „Elektromobilita v MHD“, který náš portál vydává v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu . Čtenáři zde najdou zprávu o právě proběhlé konferenci „Elektrické autobusy pro město IV“, odkazy na prezentace z této konference ke stažení, rovných dvacet odkazů na články o elektrické MHD z našeho portálu za nedávné období i další zajímavé informace z oblasti automatického nabíjení elektrobusů. Přejeme příjemné počtení! 


Konference Elektrické autobusy pro město IV: trh elektrobusů se rozvíjí, příprava dotačních programů finišuje

30.11.2015 Na veletrhu Czechbus 2015 se 26. listopadu 2015 uskutečnil čtvrtý běh již tradiční konference Elektrické autobusy pro město, zaměřené na novinky a zkušenosti v oblasti provozu a financování elektrobusů a parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s bateriovými zásobníky energie. Konference byla opět pořádána firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu, pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a v úzké spolupráci s ním. 


Tramvaj s bateriovým zásobníkem Bombardier PRIMOVE ujela přes 40 km bez troleje

24.11.2015 Jízda tramvaje bez přímého napájení z trakčního vedení, pouze ze zásobníků energie, se dnes stále více stává požadavkem některých měst, ať již z důvodů estetických nebo kvůli složitým dopravním stavbám, které by tramvajové vedení dále komplikovalo. Výrobci, včetně naší Škodovky nebo Inekonu a Ekovy se proto snaží těmto požadavkům vyhovět. 


Tramvaje bez troleje se statickým dobíjením na zastávkách budou provozovány v Nice

29.10.2015 Systém pozemního kontaktního statického dobíjení tramvají a elektrobusů Alstom SRS, který byl poprvé představen odborné veřejnosti na dopravním veletrhu UITP Mobility & City Transport na začátku června 2015, bude uplatněn v reálném provozu na tramvajové dráze ve francouzském Nice na Azurovém pobřeží. V říjnu 2015 byla podepsána smlouva mezi regionálním organizátorem dopravy Metropolis Nice Côte d’Azur a společností Alstom 


HY4: projekt čtyřmístného palivočlánkového letadla v přípravě

23.10.2015 Palivočlánkový elektrický pohon si kromě silniční, kolejové a vodní dopravy dělá ambice i na využití v letecké dopravě. Kromě aplikací pro vojenské účely u bezpilotních letadel – dronů, v USA se nyní v Německu připravuje také, jako první na světě, projekt čtyřmístného letadla s elektrickým pohonem, jehož zdrojem energie bude vodíkový palivový článek.


Projekt American Fuel Cell Bus: palivočlánkový autobus dvakrát energeticky úspornější než CNG

12.10.2015 V září 2015 vydala americká National Renewable Energy Laboratory (NREL) další zprávu k průběžnému hodnocení projektu palivočlánkových autobusů „American Fuel Cell Bus“ u dopravní společnosti SunLine Transit Agency. Zpráva se zaměřuje na provozní výsledky projektu za uplynulé 2,3leté období. Jako srovnávací základna pro palivočlánkové autobusy zde slouží výsledky autobusů poháněných stlačeným zemním plynem (CNG). 


Ballard a CSR Sifang: škodovácké tramvaje v Číně budou poháněny palivovými články

9.10.2015 Jak jsme uvedli letos v dubnu v článku Čínský výrobce CSR Sifang představil palivočlánkovou tramvaj, sleduje tento čínský výrobce pro pohon nízkopodlažních tramvají, využívajících licenci české Škody Transportation, různé zdroje energie, mj. palivové články. Na konci září 2015 dostal tento směr vývoje velmi konkrétní podobu podepsáním dohody o společném vývoji a dodání speciální palivočlánkové energetické jednotky s kanadským výrobcem vodíkových technologií Ballard. 


 

Naše tipy

Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services