Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Ohlédnutí za rokem 2016: chytrá města, elektromobilita a průmyslová automatizace pro životní prostředí i ekonomiku

Milí čtenáři,

právě uplynulý rok 2016 byl pro všechny, kdo usilují o lepší životní prostředí na naší planetě, ve znamení praktického naplňování závěrů 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP21), jejímž výsledkem bylo přijetí mezinárodní smlouvy vytvářející rámec pro přechod na odolné a nízkouhlíkové společnosti a ekonomiky. Svou troškou do mlýna k tomu, odvažuji se tvrdit, přispěly i naše portály a naše konzultační a osvětová činnost.

Na české elektromobilní scéně se (bohudíky) objevily dlouho slibované a očekávané výzvy ze dvou operačních programů a jednoho národního programu k podpoře bezemisních vozidel v hromadné i individuální dopravě. Jakkoli některé z nich budí rozpaky a u jiných je výsledek stále nejasný, věřme, že to je začátek, který – jak praví přísloví – bývá vždy těžký.  

Pro nás byl uplynulý rok především ve znamení smart city v praxi. Koncept chytrých měst ve svém každodenním praktickém zaměření, tedy nejen jako ukázka osobní důležitosti konkrétních jedinců, dal u nás o sobě vědět hned ve třech podobách:

Zaprvé, jako nová konference Smart city v praxi, jejíž uvedení na veletrhu AMPER 2016 mělo hned napoprvé dvě stě účastníků a druhý běh pro příští AMPER je již nyní prakticky připravený.

Zadruhé, jako naše stránky Smartcityvpraxi.cz, které vystoupily ze stínu svého staršího bratra Proelektrotechniky.cz a začaly si žít samostatným životem – nejen technologicky zaměřeným, ale s širším záběrem na ekonomiku a městskou zeleň, která k chytrým městům neodmyslitelně patří.

A konečně zatřetí, jako připravovaná publikace „Smart city v praxi“, jíž jsem autorem a kterou má nyní ve své laskavé péči vydavatelství Profi Press. Na výše zmíněném druhém běhu naší konference o smart city na březnovém AMPERu se, když vše dobře poběží (nezakřikněme to), dočkáme jejího plánovaného křtu.

I naše elektromobilní osvěta se rozrostla: K Elektrickým autobusům pro město, oslavivším v plné síle a svěžesti své půlkulaté, páté výročí, přibyla Efektivní elektromobilita v organizacích – konference o elektromobilech jako obyčejných autech pro práci ve firmách a veřejných institucích, ne jako o velkých hračkách pro velké kluky.  

Tím vším se prolínala i naše konzultační činnost pro města a veřejné dopravce.

Záběr našich portálů byl pochopitelně širší, ke slovu přišla zejména přepestrá oblast průmyslové automatizace, nesoucí se ve znamení konceptu Industry 4.0 s využitím internetu věcí jako červené niti propojující (vlastně sešívající) dosud oddělené oblasti technologií a hospodářských odvětví.

Při této příležitosti bych nyní rád a od srdce poděkoval zejména:

Vám, čtenářům našich portálů, za Váš zájem, pochvalné komentáře i odborné připomínky (nikdo nejsme neomylný).

Partnerům a účastníkům našich konferencí za přízeň, zájem a za slova díků a uznání. Moc si jich vážíme.

Zákazníkům našich konzultačních služeb za to, že vědí, co potřebují, a také vědí, na koho se s tím obrátit.

Pochopitelně se člověk nezavděčí úplně všem.

Nezavděčili jsme se například elektromobilním nadšencům, jejichž hrdinsko-mučednický přístup k elektromobilitě je nám vzdálený a budí v nás pramalý respekt.

Nezavděčili jsme se ani jistému nespokojenému čtenáři trvajícímu na tom, že (ač nikde nejmenován) byl poškozen jedním z našich redakčních komentářů, a požadujícímu, abychom napsali komentář jiný, uvedli ho tam napřed plným jménem a poté se mu za to omluvili.

A nezavděčil jsem se nejspíš ani jedné mediálně známé moderátorce při živém vstupu do rozhlasového vysílání k tématu smart city. Když se mne ta dobrá žena v předtuše senzačního odhalení ptala, proč tento koncept evidentně (a zdůraznila: „e-v-i-d-e-n-t-n-ě“) není v Česku zatím realizován, nezbylo mi, než ji vyvést z omylu poukazem na Vrchlabí, Písek, Pardubice a další slibně se rozvíjející česká chytrá města.

Inu, realita umí být často zajímavější i zábavnější než virtuální svět médií.

Přeji pěkný, a samozřejmě chytrý, nový rok!

Jakub Slavík

Foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

30.12.2016

Přečtěte si také:

Novinky z technologií a finančních nástrojů pro elektrické autobusy: zpráva z konference „Elektrické autobusy pro město V“

28.11.2016 Dne 24. listopadu 2016 proběhl na holešovickém výstavišti jako doprovodný program veletrhu Czechbus 2016 již pátý, tedy vlastně „půlkulatý“, běh konference „Elektrické autobusy pro město“, organizovaný firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Odborným garantem konference byl Jakub Slavík, hlavní konzultant a majitel firmy. Konference, která se stala na veletrhu Czechbus již tradicí, se zúčastnilo na 150 zástupců dopravců, municipalit a krajů, průmyslu a dalších odborníků, kteří se zajímají o aktuality a vývojové trendy u elektrických autobusů a jejich financování. Účastníkům konference i čtenářům našeho portálu je určena tato souhrnná zpráva z uvedené akce. 


Organizace jako klíčový zákazník pro elektromobily: Zpráva z odborné konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“

6.10.2016 Dne 4. října 2016 proběhla v centru GreenPoint v Praze 10 odborná konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“, organizovaná firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Odborným garantem konference byl Jakub Slavík, hlavní konzultant a majitel firmy. Účastníkům konference i čtenářům našeho portálu je určena tato souhrnná zpráva z uvedené akce. 


Máme nový informační portál Smartcityvpraxi.cz

Milí čtenáři, inzerenti a přátelé našich internetových stránek!

4.10.2016 S potěšením oznamujeme, že jsme již naplno zahájili provoz nového informačního portálu www.smartcityvpraxi.cz, zaměřeného na problematiku chytrých měst a regionů. Stránky s touto doménou, dosud provozované v testovacím režimu, tak započaly svůj vlastní život. 


Reportáž Proelektrotechniky.cz: Týden s Nissanem Leafem

24.5.2016 Japonská automobilka Nissan patří k těm, které o sobě velmi dávají vědět v souvislosti s rozvojem elektromobility nejen v Japonsku, ale také v zahraničí včetně ČR. Její elektromobily byly prezentovány mj. i na naší konferenci Smart city v praxi. S potěšením jsme proto v květnu 2016 přijali nabídku českého zastoupení Nissanu na týdenní zapůjčení elektromobilu Nissan Leaf k ozkoušení a publikování našich zkušeností. Tato reportáž je popisuje den za dnem. 


Zpráva z konference „Smart city v praxi“ na veletrhu AMPER 2016

21.3.2016 Dne 15. března 2016 proběhla na veletrhu AMPER 2016 v Brně konference „Smart city v praxi“, pořádaná naší provozovatelskou firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Dnes zveřejňujeme plné znění zprávy z této konference včetně závěrečného shrnutí a doporučení. Na konci zprávy jsou volně k dispozici prezentace z konference ke stažení. 


Zelená infrastruktura pro smart city a tušení souvislostí aneb učme se od dětí

22.2.2016 Učme se od svých dětí, praví moudří. Já bych k tomu, s dovolením, ještě dodal: … a od jejich učitelů. To je totiž tak. Naše dcera se dala do studia krajinářské realizace na brněnské Mendelově univerzitě. Při jejím vyprávění „co nového ve škole“ (téhle otázky se zkrátka nezbavíte, ani když už je děťátku přes dvacet) nám náhle koncept smart city, který při naší konzultační, novinářské a konferenční činnosti pomáháme spolu s našimi kolegy rozvíjet, začal nabývat další dimenzi. 


Projekt Smart region Vrchlabí zblízka: úspěchy, otazníky a další plány

19.2.2016 O evropském projektu Grid4EU jsme na našich stránkách psali již vícekrát. Tento projekt zaměřený na systémy smart grid, jehož demonstrační fáze byla nedávno oficiálně ukončena, přinesl zajímavé poznatky pro rozvoj chytrých sítí do budoucna. Významnou měrou k tomu přispěl i demonstrační projekt Demo 5 – Smart region Vrchlabí. Zástupci naší redakce měli v únoru 2016 příležitost prohlédnout si tento projekt přímo v terénu a pohovořit s jeho účastníky o jeho výsledcích, přínosech, sporných otázkách i dalších perspektivách. 


Rozhovor pro informační portál Proelektrotechniky.cz se starostou Vrchlabí: Vrchlabí – inteligentní město s chytrou sítí

17.2.2016 Koncepty inteligentních měst a chytrých sítí – tedy smart city a smart grid – spolu úzce souvisejí. Chytré sítě a jejich technologie totiž pomáhají vytvářet inteligentní město, kde se příjemně žije a podniká, se všemi hospodářskými přínosy. Jak takovéto využití chytrých sítí může vypadat v praxi, si vyzkoušelo krkonošské město Vrchlabí, které se jako jediné v České republice stalo přímým účastníkem evropského projektu chytrých sítí Grid4EU. O technických otázkách tohoto projektu je odborná veřejnost již dlouho průběžně informována. My bychom však rádi věděli, jak se takovéto uplatnění chytrých sítí v městě jeví z pohledu jeho obyvatel a zastupitelů. Na to jsme se zeptali člověka nejpovolanějšího – starosty Vrchlabí Ing. Jana Sobotky.


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services