Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Connected cars: automobily „vidí“ za kopec a za zatáčku

8.12.2015 O širokých možnostech využití internetu věcí v automatizaci dopravy jsme na našem portále nedávno psali v článku Internet věcí: nejen Industry 4.0, ale také inteligentní mobilita. Společnost Bosch Group, tradiční dodavatel inteligentních systémů pro automobilový průmysl, začátkem prosince předvedla široké odborné veřejnosti, jak pomocí internetu věcí spolu dokážou v provozu komunikovat osobní automobily, přičemž využívají již hotová průmyslová řešení. Hovoříme tak o systému propojených vozidel či propojených automobilů („connected vehicles“, „connected cars“) jakožto podmnožiny inteligentních dopravních systémů (ITS), které se rychle rozvíjejí. Tuto technologii s využitím řešení Bosch již nyní v Evropě používá několik vozových parků.

Pro systémy propojených vozidel pomocí internetu věcí používá Bosch dva přístupy, případně jejich kombinaci:

První, jednodušší, je využití aplikace mySPIN na smartphonu řidiče, vybaveným systémy Android a iOS. Tyto aplikace lze pak ovládat z vozidlového displeje (viz foto níže). Od loňského roku nabízejí tuto možnost již některé nové modely osobních vozů.

Druhým přístupem je vybavení vozu řídicí jednotkou pro konektivitu, tzv. connectivity control unit – CCU (viz foto vpravo). CCU vysílá a přijímá informace, přičemž využívá modul pro radiové připojení vybavený SIM kartou. Je-li třeba, může také určit polohu vozidla pomocí GPS. Bosch pro tento účel nabízí zařízení speciálně adaptovaná pro různé druhy vozidel a účely použití, například osobní auta, nákladní auta, motocykly, ale stejně také například pro železniční nákladní vozy.

Zařízení je napájeno z elektrické sítě vozidla a lze je instalovat do nových modelů aut stejně jako do již provozovaných vozidel.

Pro běžné řidiče může kombinace smartphone a CCU ukazovat například údaje o vozidle, navádět řidiče k ekonomickému řízení nebo v případě poruchy okamžitě kontaktovat servis, případně odtahovou službu.

Propojení vozidel přes cloudové řešení nabízí další škálu možností pro větší bezpečnost i efektivnost provozu na silnici. Řidič například dostává okamžité informace o dopravních zácpách, náledí nebo řidičích jedoucích v protisměru.

Jsou-li na cloud napojeni také provozovatelé parkovišť, případně další infrastruktury, lze tímto způsobem výrazně šetřit čas a snížit nepříznivé dopady silničního provozu. Například podle odhadů v norském hlavním městě Oslo stráví řidič neplodným hledáním místa k zaparkování v průměru půl kilometru zbytečné jízdy, což při cca 100 parkovacích místech v jednom městském bloku dává 50 km zbytečné jízdy denně v jednom bloku (!). Inteligentní parkovací systémy využívající internet věcí mají šanci tyto jízdy významně zredukovat.

Obrazně řečeno, systém propojených vozidel umožňuje řidiči vidět za nejbližší kopec, za nejbližší zatáčku a ještě mnohem dál.

U hybridních vozidel navíc umožní tento systém optimalizovat plně elektrický a hybridní režim jízdy podle dopravní situace. U elektromobilů pomáhá nalézt nejvhodnější jízdní režim s ohledem na stav trakčních baterií a dostupnou síť nabíjecích stanic.

Zlepšení efektivnosti se netýká pouze vlastní jízdy, ale také snížení nákladů na údržbu. Online přenos dat o vozidlech a jejich vyhodnocování vytváří příležitosti pro preventivní, rizikově orientovanou údržbu, která je významná zejména u rozsáhlejších parků vozidel. Konektivita však nekončí u vrat dílny. Skrze propojení s dodavateli součástek lze rovnou zefektivnit celý logistický řetězec od výroby součástky po její výměnu ve vozidle. Jak patrno, internet věcí zde smývá hranice mezi konceptem Industry 4.0 a automatizací v dopravě.

Systémy propojených vozidel nejen usnadňují a zefektivňují jízdu a údržbu automobilů, ale jsou nezbytným předpokladem pro automatické řízení automobilů. Automatické řízení má ovšem nejen provozně technologické, ale také právní aspekty, především v otázkách odpovědnosti za vozidlo a jeho jízdu. Tento problém bylo již dříve třeba řešit u vlaků metra bez strojvedoucích a intenzivně o ní nyní jednají příslušné vrcholové orgány EU a USA.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © Bosch

Další informace zde

Přečtěte si také:

Projekt SIMON pomáhá mobilitě handicapovaných občanů evropských smart cities

26.11.2015 Jednou z důležitých oblastí, kde informační technologie mohou usnadnit život handicapovaným občanům, je jejich mobilita. Za tímto účelem probíhá evropský projekt SIMON, který v listopadu 2015 dal v rámci pilotního provozu k dispozici handicapovaným občanům svoji aplikaci zvanou SIMON Mobile. 


Internet věcí: nejen Industry 4.0, ale také inteligentní mobilita

21.10.2015 O internetu věcí, tj. identifikaci věcí a sledování jejich pohybu po internetu, se hovoří především v souvislosti s automatizací v průmyslu a logistice v rámci konceptu Industry 4.0. Tyto technologie však stále více nacházejí uplatnění i u inteligentního řízení mobility, jako jsou například parkovací systémy


Bulletin Smart city v praxi: Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu

13.10.2015 Tento příležitostný bulletin je určen všem zájemcům o problematiku inteligentního města – smart city – a jeho uplatnění v praktickém životě. Ukazuje, že smart city není líbivý politický slogan, ale velmi racionální partnerství mezi municipalitami a průmyslem, kde každý z partnerů má co nabídnout. Bulletin uvádí čtenáře do obecných zákonitostí smart city a na praktických příkladech ze světa dále ukazuje, jak tyto principy mohou být naplněny pomocí konkrétních technologií od konkrétních dodavatelů.

První, říjnové vydání bulletinu je ke stažení zde


Smart city v praxi: Připravujeme odbornou konferenci pro AMPER 2016

23.9.2015 Téma inteligentních měst – smart city – se stává stále aktuálnějším s ohledem na potřebu měst využívat ke svému rozvoji možnosti, které nabízejí moderní technologie. Týká se to všech základních oblastí infrastruktury smart city: inteligentní energetiky a služeb, inteligentní mobility a informačních a komunikačních technologií jakožto zastřešující a propojující technologie. V neposlední řadě se inteligentním městům nabízejí možnosti dotací ze zdrojů EU nad rámec operačních programů.


IDPass: integrovaný informační systém usnadní mobilitu ve Francii

19.5.2015 Francouzské státní železnice (SNCF) seznámily veřejnost v polovině května 2015 se záměrem investovat během příštích tří let 120 mil. € do zavedení integrovaného informačního systému pro cestující, který umožní propojit do jedné digitální sítě informace o městské mobilitě s informacemi pro cestování po národní železnici. Od letošního června by tento systém měl být k dispozici uživatelům v 15 největších městech Francie. 


nteligentní železniční nákladní vozy: cesta k zefektivnění logistiky

15.5.2015 Zboží přepravované v nákladních vlacích často absolvuje velmi dlouhou cestu, při níž není vždy jasné, kde se právě nachází, a je při ní vystaveno výkyvům teplot, vibracím či nárazům při posunování, které mohou poškodit náklad, vůz nebo obojí. Propojení senzorů snímajících různé informace ze železničního nákladního vozu do informační sítě dostupné přes internet pomůže tento problém vyřešit, a zefektivnit tak celkový logistický řetězec 


„Smart screens“ pro cestující na letišti Heathrow: inspirace pro smart cities

6.5.2014 V hale u příjmu zavazadel na londýnském letišti Heathrow v terminálu 2 byly v dubnu 2015 instalovány zajímavé informační panely: V reálném čase vedle sebe porovnávají ceny a aktuální jízdní doby taxislužby a letištního rychlovlaku Heathrow Express mezi letištěm a centrem města. Cestující tak mají možnost se rozhodnout o volbě dopravního prostředku podle svých preferencí a aktuální situace v silničním provozu. 


Pilotní projekt inteligentních parkovacích systémů podpoří koncept smart city

16.3.2015 Podle nejnovějších studií nadnárodní skupiny APCOA, specializující se na řízení parkovišť v mnoha evropských zemích, dnes ujede řidič v průměru cca 4,5 km, než se mu podaří zaparkovat. To má za následek zvýšené provozní náklady, spotřebu času a v neposlední řadě i nadbytečné emise z provozu automobilů.


Smart city Malaga: důraz na smart grid a inovativní e-mobilitu

19.3.2015 O rozvoji konceptu smart city ve španělském městě Malaga jsme se na našem portále zmiňovali již v červenci 2014 v souvislosti s projektem inovativní e-mobility Zem2ALL. V březnu 2015 prezentovala španělská energetická společnost Endesa, člen nadnárodní skupiny Enel, která je leadrem projektu smart city Malaga, jeho významné úspěchy. 


Aspern Seestadt: další krok k rozvoji smart city Vídeň

23.2.2015 Na konci ledna 2015 položila městská rada ve Vídni právní základy k fungování nové městské čtvrti Aspern Seestadt (Jezerní město Aspern). Vrcholí tak jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů, který je součástí konceptu smart city Vídeň a který je zajímavý mj. předpokládanou netradiční dělbou městské mobility: 40 % veřejná doprava, 40 % cyklistika a pěší chůze a pouhých 20 % individuální automobilová doprava. 


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

17.2.2015 Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

27.1.2015 Na našich stránkách Proelektrotechniky.cz někdy píšeme o projektech „inteligentních měst“ neboli „smart city“ ve světě, například v souvislosti se španělskou Barcelonou, japonskou Jokohamou i „chytrým městečkem“ Fujisawa na předměstí Tokia. Z porovnání informací z těchto projektů je zřejmé, že koncept smart city se aplikuje po celém světě, ovšem je vykládán velmi rozmanitě. 


Automobil Audi D7 bez řidiče ze San Francisca do Las Vegas

12.1.2015 Na začátku ledna 2015 proběhla v USA pozoruhodná demonstrace automatizační techniky pro osobní automobily. Prototypové vozidlo Audi A7 ujelo v provozu bez řidiče po silnicích státu Kalifornie a Nevada celkem 550 mil (885 km) ze San Francisca na výstavu Consumer Electronics Show v Las Vegas. 


Fujisawa Sustainable Smart Town: „inteligentní městečko“ zahajuje činnost

12.12.2014 O konceptu „smart city“, neboli „inteligentních měst“, se píše především v souvislosti s většími městy či regiony, například s japonskou Jokohamou. Na předměstí Tokia nyní vzniká unikátní experiment: zcela nové „inteligentní městečko“ Fujisawa – Fujisawa Sustainable Smart Town (SST), pro pouhých 3 000 obyvatel v cca tisíci domácnostech, které by se mělo zalidnit do roku 2018. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services