Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Projekt 3iBS: ve výhledu více než 40 % městských autobusů elektricky

30.7.2015 V rámci evropského projektu 3iBS probíhal v letech 2013-2014 průzkum mezi vybranými městy z 24 zemí Evropy, provozujícími městské autobusy a trolejbusy v celkovém počtu cca 70 tisíc vozidel. Průzkum se zaměřil na stav a plány ohledně kapacity a druhu pohonu používaných městských autobusů a strategií měst v autobusové MHD. Výsledky průzkumu byly zveřejněny v červnu 2015. Vyplývá z nich mimo jiné, že evropská města mají zájem zvýšit podíl elektrického pohonu u autobusů v městské dopravě ze současných 1,2 % na více než 40 %. Nárůst počtu elektrických autobusů předpokládá také zpráva německé konzultační společnosti SCI Verkehr, zveřejněná v červenci 2015.

Projekt 3iBS byl zahájen v roce 2013. Je zaměřen na výzkum v oblasti městských autobusových systémů, na rozvoj strategií pro inovace v oblasti městských autobusů a na propagaci a šíření poznatků a zkušeností v této oblasti.

Uvedený průzkum u 70 respondentů zahrnoval 63 měst z 24 evropských zemí s celkovým počtem více než 1 mld. obyvatel. V těchto městech jsou v provozu parky autobusů MHD a trolejbusů v celkovém součtu kolem 70 tisíc vozidel. Do průzkumu byla, vedle „starých“ zemí EU zahrnuta také například Praha, Bratislava, Budapešť, Berlín nebo Varšava.

Z hlediska pohonu je v současném stavu, podle očekávání, nejvíce zastoupen naftový motor (79 %). Z „alternativních“ zdrojů energie je nejrozšířenější bionafta (9,9 %) následovaná CNG (7 %). Elektřina jako zdroj pohonu autobusů (tedy včetně trolejbusů) dnes činí 1,2 %. Tento údaj však není zcela přesný – elektřina se vyskytuje také v rámci kategorie „ostatní pohony“, jejíž současný podíl činí 2,2 % a která zahrnuje mj. palivočlánkové autobusy, rovněž využívající k pohonu elektrickou energii. Nejmenší podíl z alternativních zdrojů energie má dnes bioplyn – 0,6 %.

Sledovaná města mají ve výhledu masivní rozvoj alternativních zdrojů energie pro autobusy, zejména pak elektřiny. Jejich strategie směřují k více než 40% podílu elektřiny, následované naftou, CNG, bionaftou a dále bioplynem a ostatními zdroji. Klasické naftové motory by tedy co do podílu měly podle představ oslovených měst hrát stále významnou roli, avšak až na druhém místě za elektřinou.

Na elektrickém pohonu by se měly podílet zejména diesel-hybridní a plug-in hybridní autobusy, následované elektrobusy a trolejbusy.

Změny se očekávají i co do velikostní kategorie nasazených vozidel. Jestliže dnes zhruba polovinu tvoří standardní 12m autobusy, následované kloubovými či patrovými autobusy a midibusy, ve výhledu se předpokládá významný nárůst podílu velkokapacitních vozidel, která by mohla tvořit téměř dvě třetiny parku.

Více než 70 % oslovených respondentů uvedlo, že připravuje strategie zaměřené na zvýšení podílu MHD na přepravním trhu. Autobusy hrají v těchto strategiích významnou roli. Velký zájem je přitom o rozvoj „alternativních“ zdrojů energie pro pohon městských autobusů. Realizace těchto strategií bude financována z rozmanitých zdrojů, zahrnujících státní a městské finance, spolufinancování z prostředků EU, příjmy z mimořádných daní i příjmy z přepravních tržeb.

Nárůst počtu elektrických autobusů předpokládá také zpráva „Buses – Global Market Trends“ německé konzultační společnosti SCI Verkehr, zveřejněná v červenci 2015. Tato zpráva se zabývá dosavadními trendy v prodeji autobusů ve světě a jejich dalším předpokládaným vývojem.

Podle ní jsou v současné době na trhu nejžádanější autobusy s hybridním pohonem. Elektrobusy jsou podle této zprávy na světě třetí nejpreferovanější kategorií autobusů. Toto postavení jim dává především čínský trh, pokrývající cca 90 % světových prodejů všech elektrobusů, především od čínského výrobce BYD. Například jen samotné město Hangzhou si nyní objednalo dva tisíce těchto elektrobusů.

Z pohledu veškerých autobusů s tzv. alternativními pohony předpokládá zpráva nárůst jejich světového podílu ze současných 7 % na 14 % v roce 2020.

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde a také zde

 Přečtěte si také:

Vychází třetí newsletter SDP ČR „Elektromobilita v MHD“

28.7.2015 Dnes byl na našem portále zveřejněn již třetí newsletter „Elektromobilita v MHD“, připravovaný redakcí našeho portálu v rámci činnosti Pracovní komise pro elektromobilitu Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR). Tentokrát je věnován především závěrům pracovní skupiny, či interního projektu, SDP ČR jménem E-STANDARD. 


Elektrobusy Irizar v provozu v londýnské MHD

22.7.2015 Na linkách MHD č. 507 a 521 v centru Londýna, spojujících nádraží Waterloo s nádražími Victoria a London Bridge, jsou od poloviny července 2015 v provozu dva elektrobusy od španělského výrobce Irizar. Dopravce GoAhead krátce poté uzavřel s městem smlouvu na provoz uvedených dvou linek, platnou od podzimu 2016, plně elektricky, tedy pouze elektrobusy. Pro plný rozsah provozu bude potřebovat celkem 51 vozidel. Výrobce všech potřebných vozidel bude upřesněn ve stanoveném termínu. 


Pozvánka na odbornou konferenci

Elektrické autobusy pro město IV

15.7.2015 Konference „Elektrické autobusy pro město“, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Její další běh se koná 26. listopadu 2015 na Výstavišti Praha-Holešovice jako doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2015 


Elektrobus Optare pro Karlstad se 100% bezuhlíkovým provozem

29.6.2015 Elektrobusy Optare se v polovině června 2015, tedy v krátké době po zahájení svého 100% bezemisního provozu na Orknejských ostrovech, dočkaly dalšího plně ekologického uplatnění, tedy včetně bezuhlíkové výroby elektřiny. Tentokrát jsou to tři elektrobusy Optare Solo ve švédském městě Karlstad, pro něž je životní prostředí a bezemisní energetika jednou z důležitých strategických priorit. 


Inverness: další elektrobusy Optare ve Skotsku

24.6.2015 Nejen na Orknejských ostrovech, ale i v dalším skotském regionu začaly od června 2015 sloužit elektrobusy od britského výrobce Optare. Dopravce Stagecoach zahájil ve skotském městě Inverness (poblíž jezera Loch Ness) provoz pěti elektrobusů Optare Solo EV (viz foto). 


Elektrobus Solaris v Drážďanech: čtyřpólové dobíjení z tramvajové trakční sítě

22.6.2015 Po úspěšném provozu experimentálního elektrobusu v Drážďanech byl v polovině června 2015 pro pravidelný provoz dodán první z elektrobusů Solaris Urbino 12 electric. Drážďanský městský dopravce DVB jej nasadí na lince MHD č. 79 spojující městské čtvrti Mickten a Übigau. Jako první v Německu je zde používáno čtyřpólové průběžné dobíjení připojené ke stejnosměrné trakční síti MHD. 


Elektrobus VDL Citea SLFA Electric: světová premiéra na veletrhu UITP Mobility & City Transport

18.6.2015 Na dopravním veletrhu UITP Mobility & City Transport na začátku června 2015 se poprvé představil unikátní 18,1m elektrobus VDL Citea SLFA Electric od nizozemského výrobce Bus & Coach ve futristickém designu BRT (Bus Rapid Transit) – viz foto. Jde o první z osmi těchto elektrobusů určených pro plánovaný provoz v Kolíně nad Rýnem


Alstom SRS: nový systém průběžného dobíjení elektrobusů a tramvají se zásobníky energie

17.6.2015 Na dopravním veletrhu UITP Mobility & City Transport na začátku června 2015 poprvé představil francouzský výrobce Alstom svůj systém průběžného dobíjení pro elektrobusy a tramvaje se zásobníky energie, označovaný jako SRS. Systém SRS vychází konstrukčně ze systému Alstom APS (Alimentation Par le Sol – povrchové trakční napájení) pro spodní odběr trakční energie u tramvají, který již více než deset let spolehlivě slouží v Bordeaux i v dalších městech. 


Plzeňské elektrobusy a jejich dobíjení v evropském a českém kontextu

2.6.2015 Na konečné linky MHD na plzeňském sídlišti Košutka proběhlo 28. května 2015 slavnostní zahájení pravidelného provozu dvou průběžně dobíjených elektrobusů Škoda PERUN a jejich rychlonabíjecí stanice, nasazených na lince 33 Plzeňských městských dopravních podniků. Stává se tak prvním elektrobusem se čtyřpólovým průběžným dobíjením v ČR. Akce se zúčastnila i redakce našeho portálu, pro kterou tato událost byla příležitostí k zajímavému srovnání nově představeného systému průběžně dobíjeného elektrobusu v mezinárodním i domácím kontextu.  


Projekty ZeEUS a SEB: pět elektrobusů VDL pro Münster

29.4.2015 Krátce poté, co začal pilotní projekt elektrobusů v Maastrichtu od nizozemského výrobce VDL Bus & Coach, začal koncem dubna 2015 rovněž zkušební provoz pěti těchto elektrobusů v německém Münsteru. Městský dopravce Stadtwerke Münster je bude provozovat na 12 km dlouhé lince MHD č. 14, která se tak stane plně elektrizovanou. Tento provoz je součástí evropského projektu ZeEUS a zároveň projektu SEB


Prezentovali jsme problematiku elektrických autobusů na konferenci Dopravní obslužnost měst a regionů 2015

21.4.2015 V zasedací síni pražského magistrátu proběhla 15. dubna 2015 konference Dopravní obslužnost měst a regionů 2015, pořádaná agenturou B.I.D. services. Konferenci předsedal provozovatel našeho portálu Ing. Jakub Slavík, MBA a měl zde rovněž jednu z přednášek, zaměřenou na problematiku elektrických autobusů jako projektu a jejich financování.  


Berlín: první hlavní město na světě s indukčně dobíjenými elektrobusy

2.4.2015 V březnu 2015, tedy právě rok po zahájení pravidelného provozu elektrobusů s indukčním dobíjením Bombardier PRIMOVE v německém Braunschweigu, začala instalace první dobíjecí stanice tohoto systému v německém hlavním městě Berlíně. Ten se tak stane vůbec prvním hlavním městem na světě, provozujícím indukčně dobíjené elektrobusy. 


Aktualizovaná verze studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

31.3.2015 Na konci března 2015 byla zveřejněna k volnému využití aktualizovaná verze studie „E-mobilita v MHD“ již dříve avizovaná na našem portále. Tato studie se zabývá stavem a vývojem elektrických autobusů v ČR a ve světě, tj. především bateriových a palivočlánkových elektrobusů a diesel-hybridních autobusů. Jako nových technologií u elektrických autobusů si aktualizovaná verze všímá také plug-in hybridních autobusů a parciálních trolejbusů. Jejím zpracovatelem je firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a hlavním příjemcem Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR). Studie vznikla v rámci činnosti Pracovní komise pro elektromobilitu při SDP ČR. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services