Přečtěte si:  Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR


Pozvánky na akce


Stalo se
Průběžně dobíjené elektrobusy v USA: výsledky testovacího provozu u Foothill Transit

9.2.2016 Americké agentury National Renewable Energy Laboratory (NREL) a Federal Transit Administration (FTA) sledují a podporují v rámci svých rozvojových projektů bezemisních autobusů nejen palivočlánkové autobusy (viz souhrnná informace z prosince 2015), ale také bateriové elektrobusy. V lednu 2016 zveřejnily zprávu o výsledcích zkušebního provozu dvanácti průběžně dobíjených elektrobusů u kalifornské dopravní společnosti Foothill Transit. Tento článek prezentuje našim čtenářům některé zajímavé informace z této zprávy.

Zpráva NREL sleduje výsledky parku 12 elektrobusů za zkušební období 16 měsíců od dubna 2014 do července 2015. Za toto období najezdily elektrobusy celkem cca 646 tisíc kilometrů, čili více než 40 tisíc km na vozidlo a rok.

Demonstračním vozidlem je 35 stop, tj. 10,7 m dlouhý dvoudveřový elektrobus EcoRide, model BE35 (viz foto výše) od amerického výrobce Proterra, sídlícího v Coloradu. Proterra je firma založená v roce 2004 a od samého začátku specializovaná na výrobu elektrobusů, jejich elektrovýzbroje a nabíjecí infrastruktury. Své produkty dodává v konfiguracích vytvářených na míru konkrétním provozním potřebám zákazníků.

Celkem 59 elektrobusů Proterra EcoRide je nyní testováno u devíti dopravců na různých místech USA. Přepravní kapacita tohoto elektrobusu činí 35 sedících, 2 místa pro vozíčkáře a 18 stojících, čili celkem 55 míst.

Elektrobus je poháněn elektromotorem s permanentními magnety o maximálním výkonu 220 kW. Jako zásobník energie slouží lithium-titanátové baterie AltairnanoTerraVolt  o celkové kapacitě 88 kWh, pracující při napětí 368 V. Všechna zařízení elektrobusu jsou poháněna elektricky.

NREL hodnotí jejich technologickou zralost na úrovni TRL 7, tedy demonstrování vozidel v malé sérii (cca 5 – 10 kusů).

K průběžnému dobíjení elektrobusů sloužily dvě nabíjecí stanice Eaton 500 kW pro nabíjení výkonem 500 kW pomocí výsuvného ramene do kontaktů na střeše vozu (viz fota níže). Nabíjecí stanice včetně potřebné infrastruktury byly umístěny na autobusovém stanovišti, kde se sbíhá více linek dopravce. Proces nabíjení je řízen automaticky bez zásahu řidiče pomocí bezdrátové komunikace mezi vozidlem a nabíjecí stanicí, podobně jako u evropských technologií obdobného typu (viz příklady ve studii „E-mobilita v MHD), od okamžiku přiblížení vozidla k nabíjecí stanici do jeho plného nabití. Nabíjení trvalo v průměru po dobu 5 minut. Během této doby normálně probíhá nástup a výstup cestujících.

Dodavatelem nabíjecích stanic, který se zároveň stará o jejich údržbu, je autobusový výrobce Proterra.

Pomalé dobíjení probíhá ze zásuvky v areálu dopravce. I sem však plánuje dopravce přidat rychlonabíjecí stanici.

Demonstrační provoz probíhal převážně na 26 km dlouhé lince č. 291 v městské zástavbě s velkými objemy přepravy. Elektrobusy byly v provozu denně v průměru 13,2 hodiny. Za dobu provozu byly v průměru třináctkrát denně průběžně dobíjeny, přičemž jedno průměrné dobití doplnilo kapacitu baterií o cca 20 kWh. Průměrná denní stav nabití baterií činil 75,4 %.

Průměrná spotřeba energie (trakční i netrakční) elektrobusu za naměřené období činila v přepočtu 1,34 kWh/km. V porovnání se srovnávacími autobusy na CNG byla přepočtená energie elektrobusů cca čtvrtinová.

Disponibilita elektrobusů činila v průměru 90 %. Na odstávkách mimo provoz se elektrický pohon podílel z 22 % a problémy s dobíjením z 1 %. Jak je u elektrických vozidel obvyklé, převažující příčinou poruch byly banální mechanické závady vztahující se ke konstrukci autobusu obecně.

Pořizovací cena jednoho elektrobusu činila 904 tisíc amerických dolarů, čili v přepočtu 22,4 mil. Kč. Oproti srovnávacímu sériovému autobusu na CNG byl tento elektrobus o cca 57 % dražší. Pro porovnání, cena bateriového elektrobusu na evropských trzích (počítaje v to i čínský elektrobus BYD) se dnes pohybuje v přepočtu v rozmezí cca 10 – 15 mil. Kč, podle konfigurace vozidla. Zajímavostí je, že na trakční baterie dává výrobce 12letou záruku.

Pořizovací náklady nabíjecí stanice činily v přepočtu celkem 24,8 mil. Kč, z toho 8,7 mil. Kč každý z nabíjecích stojanů a 7,4 mil. Kč související instalace.

Provozní náklady na kilometr jízdy ve sledovaném období (bez mzdy řidiče) činily 0,34 dolaru/km (cca 8,40 Kč/km), z toho 70 % cena trakční energie a zbytek náklady na opravy a údržbu (plánovanou a neplánovanou v přibližně shodných proporcích).

V souvislosti s náklady trakční energie zaznamenal dopravce problémy se svým dodavatelem elektrické energie – rychlé nabíjení překračovalo nasmlouvané limity odběru během špičkového období, což se nepříznivě odrazilo v účtované ceně elektřiny. Tímto způsobem, spolu s relativně levným zemním plynem v USA, by se snad dalo také vysvětlit, proč v místních podmínkách byly náklady na trakční energii v přepočtu na kilometr – navzdory výše uvedené energetické efektivnosti elektrického pohonu – o více než 70 % vyšší oproti srovnávacím nákladům na spotřebovaný CNG, a převážily tak 10% úspory jednotkových nákladů na údržbu elektrobusů oproti autobusům na CNG.

Dopravce i dodavatel vozidla a zařízení nicméně považují tento demonstrační projekt, s ohledem na jeho výsledky, za velmi úspěšný. V dalších krocích bude třeba především doladit provozní otázky tak, aby jízdní řády a pobyty ve stanicích odpovídaly potřebám plně elektrického provozu autobusů.

Na závěr ještě jedna zajímavost: Následovník elektrobusu EcoRide u výrobce Proterra bude typ zvaný Catalyst, nabízený v 10,7m nebo 12m verzi. Již na podzim 2015 zaznamenala Proterra objednávky na celkem 50 elektrobusů tohoto typu. Je tedy zřejmé, že také v USA mají bateriové elektrobusy s průběžným dobíjením otevřené dveře k dalšímu rozvoji.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto © NREL a FTA

Zpráva o projektu je volně ke stažení zde

Přečtěte si také:

Patrové plug-in hybridní autobusy v Bristolu využívají Geo-Fencing

28.1.2016 Patrové plug-in hybridní autobusy s indukčním dobíjením, které začátkem prosince 2015 vyjely na pravidelné linky MHD v Londýně v rámci evropského projektu ZeEUS, budou sloužit i v dalším britském městě Bristolu, půlmiliónové metropoli jihozápadní Anglie. Jak oznámil dopravce First West of England, člen dopravní skupiny FirstGroup, dva tyto autobusy byly oficiálně představeny v polovině ledna 2016 a koncem ledna budou nasazeny 


Vyšel další newsletter „Elektromobilita v MHD“

27.1.2016 Právě vyšlo páté vydání newsletteru Sdružení dopravních podniků ČR „Elektromobilita v MHD“, který náš portál vydává v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu. Toto vydání je věnováno výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro projekty nízkoemisních a bezemisních vozidel. čtenáři zde kromě toho najdou odkazy na články o elektrické MHD z našeho portálu za nedávné období. Nechybí ani pozvánka na konferenci Smart city v praxiPřejeme příjemné počtení! 


Podpora nízkoemisních a bezemisních vozidel z IROP: výzva k žádostem o dotaci a několik otazníků k ní

26.1.2016 Dlouho očekávaná výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro projekty nízkoemisních a bezemisních vozidel byla oficiálně zveřejněna 21. ledna 2016. Výzva konečně dává závazné odpovědi na některé otázky, dosud komunikované pouze na konferencích (například Elektrické autobusy pro město) a jiných podobných akcích. Některé otázky nicméně stále zůstávají. 


Patrové plug-in hybridní autobusy s indukčním dobíjením v Londýně v provozu

15.12.2015 Začátkem prosince vyjely do připravovaného provozu na lince 69 londýnské městské dopravy první dva již dříve avizované patrové plug-in hybridní autobusy s průběžným dobíjením pomocí indukční technologie. Jejich provoz je součástí evropského projektu ZeEUS, do něhož je mj. zapojena i Plzeň


Elektrobus Solaris v Paříži: integrované řešení vozidlo-nabíjecí stanice v provozu

14.12.2015 Již dříve avizovaný elektrobus Solaris Urbino 12 electric v Paříži zahájil na začátku prosince 2015 dvouměsíční testovací provoz s cestujícími na linkách č. 21 a 147 městského dopravce RATP. Součástí tohoto projektu jakožto dodávky „na klíč“ je i nabíjecí stanice od polského výrobce Ekoenergetyka. 


Smart city Oslo: inteligentní dopravní systémy, elektromobily i palivočlánkové autobusy

4.12.2015 Koncem listopadu 2015 pořádalo Norské velvyslanectví v Praze pod názvem Smart City – Green City seminář věnovaný norským zkušenostem z implementace konceptu smart city, na nějž pozvalo i zástupce naší redakce. Mezi jinými zde byla prezentována i koncepce čisté mobility ve smart city Oslo, hlavním městě Norska s více než 600 tisíci obyvatel. Tato koncepce velmi názorně ukazuje propojení bezemisní dopravy v různých oblastech městského života spolu s inteligentními dopravními systémy v rámci pilíře smart city „inteligentní mobilita“. 


Vyšel další newsletter „Elektromobilita v MHD“

30.11.2015 Právě vyšlo čtvrté vydání newsletteru Sdružení dopravních podniků ČR „Elektromobilita v MHD“, který náš portál vydává v rámci Pracovní komise pro elektromobilitu . Čtenáři zde najdou zprávu o právě proběhlé konferenci „Elektrické autobusy pro město IV“, odkazy na prezentace z této konference ke stažení, rovných dvacet odkazů na články o elektrické MHD z našeho portálu za nedávné období i další zajímavé informace z oblasti automatického nabíjení elektrobusů. Přejeme příjemné počtení! 


Konference Elektrické autobusy pro město IV: trh elektrobusů se rozvíjí, příprava dotačních programů finišuje

30.11.2015 Na veletrhu Czechbus 2015 se 26. listopadu 2015 uskutečnil čtvrtý běh již tradiční konference Elektrické autobusy pro město, zaměřené na novinky a zkušenosti v oblasti provozu a financování elektrobusů a parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s bateriovými zásobníky energie. Konference byla opět pořádána firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu, pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) a v úzké spolupráci s ním. 


Indukčně dobíjené elektrobusy v Mannheimu: 25 tisíc km od června 2015

20.11.2015 Jak jsme již avizovali na našem portále, v německém Mannheimu slouží od června 2015 dva elektrobusy Hess průběžně dobíjené indukčním systémem Bombardier PRIMOVE. Začátkem listopadu 2015 zaznamenaly tyto elektrobusy úspěšný proběh 25 000 km. 


Elektrobus v Bruggách: indukční dobíjení využívá energetickou síť pro tramvaj

11.11.2015 Indukční dobíjení je jedním z důležitých směrů, kterým se v Evropě ubírá vývoj průběžně dobíjených elektrobusů. Po nedávném úspěšném zprovoznění indukčně dobíjených elektrobusů v Berlíně používajících nabíjecí systém Bombardier PRIMOVE 200, byl v polovině října 2015 oficiálně zahájen provoz indukčně dobíjených elektrických midibusů s týmž systémem dobíjení v historickém belgickém městě Bruggy. Podobně jako například u kontaktně dobíjených elektrobusů v Drážďanech je i zde nabíjecí zařízení připojeno k tramvajové energetické síti. 


Ekova Electron: nový český elektrobus se představuje

10.11.2015 V listopadu 2015 se na veletrhu Czechbus 2015 představí široké veřejnosti nový český elektrobus Electron od ostravského výrobce Ekova Electric (Ekova), který svoji světovou premiéru absolvoval v říjnu 2015 na mezinárodním veletrhu Busworld 2015. Pro naše čtenáře znalé problematiky elektrobusů a zajímající se o podrobnosti se naší redakci podařilo získat od výrobce některé dosud nepublikované technické podrobnosti. 


Elektrobusy Optare oceněny za zlepšování kvality ovzduší v dopravě

6.11.2015 Největším evropským výrobcem elektrobusů – alespoň podle našich informací – je v Česku poměrně málo známá společnost Optare Group Ltd. („Optare“) ze severoanglického Leedsu. V britských i jiných evropských městech je v současné době provozováno celkem 88 elektrobusů od tohoto výrobce. Nijak proto nepřekvapí, že na podzim 2015 získal Optare hned tři ocenění za svůj přínos ke zvýšení kvality ovzduší v dopravě. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services