Přečtěte si:  Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy


Pozvánky na akce


Stalo se
Zkušební provoz elektrobusu EVC First Electric v Ostravě

20.9.2013 Neformálním, ale skutečným českým „centre of excellence“ v oblasti elektrobusů se stává Dopravní podnik Ostrava. Kromě vlastního parku čtyř elektrobusů SOR EBN 10,5 (dále „elektrobus SOR“), které více než tři roky úspěšně provozuje v pravidelné linkové dopravě, ověřoval v reálném linkovém provozu s cestujícími i další typy elektrobusů. V polovině letošního července to byl elektrobus Lbus AMZ CS10E (dále „elektrobus AMZ“) – o zkušenostech z provozu píšeme v článku Litevský elektrobus na zkoušku v Ostravě. V září 2013 měla Ostrava příležitost ozkoušet v provozu také český elektrický midibus EVC First Electric (dále „elektrobus EVC“), o jehož zkušebním provozu v MHD Zlín – Otrokovice jsme psali v článku EVC First Electric: další český elektrobus s provozními zkušenostmi. O své zkušenosti se Dopravní podnik Ostrava podělil i s naší redakcí, která je v tomto článku dále doplnila vlastními výpočty.

Ve dnech 5. až 12. září 2013 byl elektrobus EVC nasazen do pravidelné linkové přepravy cestujících (kromě jednoho dne určeného k oficiální prezentaci) a jeho provozní výsledky i praktické zkušenosti řidičů byly porovnávány s dosavadními zkušenostmi DP Ostrava z provozu ostatních dvou elektrobusů. Včetně prezentační jízdy najel elektrobus EVC v DP Ostrava celkem přes 670 km.

Denní proběhy na lince se pohybovaly kolem 130 km a vypočtený průměrný dojezd (se zohledněním zůstatkové kapacity v trakčních bateriích) činil cca 160 km. To je zhruba průměr v rámci prakticky ověřených dojezdových vzdáleností uvedených tří elektrobusů. S ohledem na povinnou zůstatkovou kapacitu v bateriích však nebylo možno dojezd eletrobusu EVC plně prověřit v „živé“ praxi a porovnat s ostatními dvěma. Také je třeba konstatovat, že údaje o dojezdu od výrobců a z praxe se liší – zatímco v případě elektrobusu SOR byly výrobcem spíše podhodnoceny, u dalších dvou typů byly nadhodnoceny (v případě AMZ značně).

Spotřeba trakční energie na kilometr jízdy ve srovnatelných podmínkách byla u elektrobusu EVC naměřena ve výši 0,54 kWh/km, oproti 0,85 kWh/km elektrobusu SOR a 1,04 kWh/km elektrobusu AMZ. Při přepočtu na místokilometr pak spotřeba vychází takto: SOR 0,010 kWh/místkm, AMZ 0,013 kWh/místkm a EVC 0,017 kWh/místkm. To jen potvrzuje závislost spotřeby trakční energie na hrubé hmotnosti vozidla, která není přímo úměrná jeho obsaditelnosti a při snaze o zvýšení dojezdu významně narůstá o potřebnou hmotnost trakčních baterií – viz analýza v naší studii „E-mobilita v MHD“.

V rámci provozních zkušeností bylo konstatováno:
Kvůli bateriím uloženým mezi nápravami není tento elektrobus plně nízkopodlažní. Snížený je pouze nástupní prostor u zadních dveří, kde je také uložena výklopná plošina. Využití tohoto elektrobusu je tedy možné za předpokladu, že plná nízkopodlažnost vozidel není u dopravce nepřekročitelným standardem kvality. Výška zadní části vozu je nicméně stavitelná do tří poloh skrze výškovou nastavitelnost zadní nápravy.

Podobně jako při zkušebním provozu v MHD Zlín – Otrokovice bylo třeba si ohlídat nízké dveře, které by se mohly při otevírání poškodit o vysoký obrubník.

Jízdní vlastnosti z pohledu řidiče byly hodnoceny jako velmi dobré. Uživatelsky příjemné (v rámci technicky daných možností) je i řešení zásuvkového dobíjení tohoto elektrobusu, zejména v porovnání například s nepříliš šťastným přístupem k dobíjecí zásuvce u elektrobusu AMZ. Jako méně vhodný byl hodnocen přístup k trakčním bateriím.  

Obecně bylo konstatováno, že elektrobus EVC by bylo možné použít v linkovém provozu tam, kde dojezd a kapacita elektrobusu budou odpovídat provozním požadavkům příslušné linky MHD.

redakce Proelektrotechniky.cz

Foto: EVC Group

Přečtěte si také další související články v rubrice Elektromobilita:

Elektrobus Solaris s indukčním dobíjením v pravidelném provozu s cestujícími

8.4.2014 O zkušebním provozu elektrobusu Solaris Urbino 12 electric s indukčním dobíjením Bombardier PRIMOVE v německém Braunschweigu jsme již dříve informovali v článku Bombardier PRIMOVE: 200kW indukční dobíjení na veřejných komunikacích. Na konci března 2014 oslavil tento dopravní prostředek důležitý milník: Po provedení všech potřebných testů začal pravidelný provoz 12m elektrobusu s cestujícími  


Netradiční nabíjecí zařízení pro elektrická vozidla od Multi-Contact

21.3.2014 Na veletrhu AMPER 2014 se mezi zajímavými technickými řešeními, přihlášenými do soutěže Zlatý Amper, představil odborné veřejnosti systém bezobslužného dobíjení elektrických vozidel od švýcarského výrobce Multi-Contact, člena skupiny Stäubli. Toto zařízení vychází z dlouholetých zkušeností výrobce v oblasti konektorových technologií a nabízí unikátní mechanicky naváděné připojení. 


Seminář „Elektrické autobusy pro město II“: zajímavé poznatky z technologií a financování projektů elektrobusů a trolejbusů

20.3.2014 Po necelém půlroce od prvního běhu proběhlo již druhé pokračování odborného semináře „Elektrické autobusy pro město“, opět s organizací a odbornou garancí firmy Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services a pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR. Takto krátký časový odstup si vyžádal především aktuální běh událostí v oblasti možného financování projektů elektrické MHD a podpořil jej i rychlý postup technologií pro elektrobusy a trolejbusy.


Elektrobus Siemens/Rampini na zkoušku v Praze

22.1.2014 Elektrický midibus Siemens/Rampini, o němž jsme na našem portále již několikrát psali, se po zkušebním provozu v Brně a v Pardubicích předvede tento týden také cestující veřejnosti v Praze. Po slavnostním představení veřejnosti v úterý 21. 1. 2014 následuje ve dnech 22. – 26. 1. 2014 provoz na zvláštních (vložených) spojích linky 216. Siemens/Rampini typ Alè electric je nízkopodlažní městský elektrobus o délce 7,7 m a obsaditelnosti celkem 46 míst 


Indukčně dobíjené elektrobusy v Milton Keynes

17.1.2014 Anglické město Milton Keynes, o němž jsme psali v souvislosti s projektem malých automatických vozidel, má od letošního ledna důležité britské prvenství v elektromobilitě: Městská autobusová linka č. 7 dlouhá 24 km bude od nového jízdního řádu, který vstoupí v platnost 19. ledna 2014, plně provozována elektrickými midibusy s indukčním dobíjením. Provoz byl oficiálně zahájen britským ministrem dopravy 9. 1. 2014. 


APS: deset let provozu tramvají bez troleje

8.1.2014 Před Vánoci 2013 oslavil napájecí systém APS (Alimentation Par le Sol – povrchové trakční napájení) společnosti Alstom deset let úspěšného provozu. Příležitostí k tomu byla dodávka 26 nových tramvají Alstom Citadis, vybavených kromě tradičního pantografu i spodním napájením systémem APS, pro francouzské město Bordeaux, které jej jako první začalo používat. Tento systém, esteticky šetrný k historickým částem města, zde pokrývá 14 z celkových 44 km tramvajových tratí. 


Zajímavost roku 2013: projekt ELLISUP

3.1.2014 Na prestižní mezinárodní výstavě Busworld Kortrijk 2013 v říjnu loňského roku byl oficiálně představen nekonvenční koncept elektrobusu o standardní délce 12 m vyvinutý v rámci francouzského programu ELLISUP (viz foto). Tento futuristicky pojatý koncept přináší řadu velmi zajímavých inovací. Více než dva měsíce poté však odborné veřejností stále zůstávají nezodpovězené mnohé otázky k jeho technickým a provozním parametrům, k nimž jsou k dispozici jen velmi kusé a značně roztříštěné informace. 


Elektrobusy BYD: testovací provoz v Londýně a otevřené otázky k údajům výrobce

23.12.2013 Jeden z provozovatelů londýnských městských autobusů, společnost Go-Ahead London, zahájil 19. prosince 2013 v Londýně dopravu cestujících elektrobusy. Na linkách 507 a 521 vedoucích rušným centrem Londýna začal zkušebně provozovat dva 12m elektrobusy čínského výrobce BYD. Jedná se o tzv. noční elektrobusy, u nichž výrobce udává dojezdovou vzdálenost na jedno nabití baterií dostatečnou pro celodenní provoz. 


New Routemaster: diesel-hybridy dále ozdravují londýnskou dopravu

13.12.2013 New Routemaster nebo též Nový autobus pro Londýn (New bus for London – viz foto vlevo) je posledním modelem tradičního patrového londýnského autobusu. Jeho design vychází ze známého tradičního modelu Routemaster, odtud pojmenování. Jeho nasazení v provozu je sledováno nejen autobusovými nadšenci, ale i politiky a ekology. Jde totiž o sériový diesel-hybrid, který díky své moderní konstrukci ušetří nejen palivo, ale i velmi významný podíl emisí včetně NOx a pevných částic. 


Kolejová MHD: trendy v technologii, organizaci a financování

11.10.2013 Zatímco elektromobilita v silniční dopravě je vnímána jako průkopnická oblast, elektromobilita na kolejích je součástí každodenního života již více než sto dvacet let. Přesto jsou její současné vývojové trendy velmi zajímavé, jak dokládají i články v naší rubrice Automatizace dopravy a Elektromobilita. Tyto trendy, zahrnující oblasti technologie, organizace a financování, shrnul hlavní konzultant firmy Ing. Jakub Slavík MBA – Consulting Services, která provozuje náš portál, na semináři Čistá mobilita, pořádaném 10. října 2013 Ministerstvem životního prostředí ČR při MSV Brno. 


Elektrobusy v ČR a ve světě: studie „E-mobilita v MHD“ zveřejněna

1.9.2013 Náš portál Proelektrotechniky.cz zveřejnil ke stažení a volnému použití již dříve avizovanou studii „E-mobilita v MHD“ (viz předchozí informace zde). Studie se zabývá současným stavem technologií, provozními zkušenostmi a vývojovými trendy v elektrických autobusech, tj. elektrobusech, palivočlánkových autobusech a diesel-hybridních autobusech. Tyto elektrické autobusy studie porovnává se standardními dieselovými autobusy, autobusy na CNG a trolejbusy. 


 

Naše tipyCopyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services